english  latviski  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Foerstrovo komorní pěvecké sdružení na Českých kulturních dnech v Jēkabpils

Ve dnech 14. – 19. dubna 2009 proběhly v regionálním městě Jékabpils České kulturní dny, které vyvrcholily společným koncertem Foerstrova komorního pěveckého sdružení s místními tanečními a pěveckými soubory. Výstavy Česká nej a Krásy české barokní architektury ve fotografiích Vladimíra Uhera potrvají do 15. května. Koncertu bylo přiděleno logo CZ PRES, jako jedné z hlavních kulturních prezentací ČR v rámci předsednictví v Lotyšsku.

S městem Jékabpils jsme navázali pravidelnou spolupráci na prezentaci ČR již před čtyřmi lety: v roce 2005 to byla výstava Karel IV. a kultura mezi centrem a periferií a v roce 2007 výstava Pět století česko-lotyšských literárních vztahů v Hlavní knihovně Jékabpilsu a v roce 2006 výstava děl malířů olomouckého kraje pod názvem Toison d´or v galerii Mann´s. Na základě těchto úspěšných kulturních prezentací nás v závěru loňského roku oslovila jékabpilská rada s přáním připravit v průběhu Českého předsednictví širší kulturní projekt. Rádi jsme přijali tuto nabídku, jež po několikaměsíčních přípravách vyústila v uskutečnění Českých kulturních dní v Jékabpilsu 14.-19. dubna 2009.

České kulturní dny slavnostně zahájil 14. dubna setkáním se starostou města a otevřením dvou výstav rada ZÚ Bohumil Dolejší: Česká nej v Bílém sále Lidového domu a Krásy české barokní architektury ve fotografiích Vladimíra Uhera v Hlavní knihovně Jékabpilsu. V rámci zahájení proběhla také menší ekonomická prezentace, kde byly představeny české společnosti působící v Rize, a to ČSA, Czech Trade a Skrivanek Latvia. Po celý týden pak probíhaly informativně zaměřené akce z oblasti české hudby, literatury, animovaného filmu, pohádek, historie, cestopisu, atd. Považujeme za významné, že velká část těchto akcí – viz přiložený program, které ve spolupráci s místními školami a dětskými a mládežnickými centry připravili pracovníci Lidového domu a Hlavní knihovny Jékabpilsu, byla zaměřena hlavně na děti a mládež (jak doložila natočená reportáž studentů Dětského a mládežnického centra Jékabpilského okresu, tradiční pojmy vázané na ČR, které jsou pro starší generace samozřejmostí, se u mladších generací pomalu vytrácejí).  

Vrcholem Českých kulturních dní se pak stal společný česko-lotyšský koncert 19. dubna, jehož hlavním hostem byl Foerstrův komorní pěvecký sbor s nedávno nastoupivším sbormistrem Janem Svejkovským. Jejich vystoupení v Lotyšsku se uskutečnilo v rámci turné po Finsku a Estonsku, jehož hlavním cílem byla účast v soutěži pěveckých sborů Tallinn 2009. Závěrečný slavnostní koncert zahájil starosta města a kulturní pracovník ZÚ Riga Michal Korecký, neboť velvyslanec se bohužel ze zdravotních důvodů nemohl koncertu zúčastnit. Vystoupení českého souboru, na němž zazněly písně evropských – J. Handl Gallus, A. Pärt , V. Miškinis, i českých skladatelů – V. Neumann, I. Hrušovský, Z. Lukáš, B. Martinů, O. Mácha, doplnil tancem jeden z nejlepších lotyšských tanečních souborů lidového tance Sadancis a zpěvem lotyšských lidových písní v moderním aranžmá místní ženský soubor Unda a mužské pěvecké sdružení Bebrenského kulturního domu. Po pestrém, ale programově vyváženém koncertu, kde se vhodně doplňovaly náročné, z části sakrální, písně v podání našeho sboru s lotyšskými lidovými tanci a zpěvy a prostonárodními, pijáckými písněmi, pracovníci jékabpilské radnice poděkovali všem organizátorům akcí pořádaných v rámci Českých kulturních dní a vyzdvihli skvělou pokračující spolupráci s naším úřadem. ZÚ Riga předal hlavním jékabpilským garantům projektu poděkování formou čestného uznání za spolupráci a drobné dary. Poté následoval společenský večer, na němž k tanci a poslechu zahrála v celém Lotyšsku známá a populární jékabpilská hudební skupina Kreicburga zikeri, kteá svou zemi reprezentovala již na mnoha zahraničních festivalech a koncertech.

Následující den navštívil český soubor před návratem do ČR hlavní město Rigu.

Celé akci byla místními médii věnována velká pozornost s řadou článků, fotografií a informací o ČR. Také jékabpilská radnice na svých webových stránkách uveřejnila poutavou a obsáhlou prezentaci ČR a Českých kulturních dní.