english  latviski  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Vzájemné ekonomické a obchodní vztahy

(Archivní článek, platnost skončena 15.03.2023 / 08:30.)

Vzájemné ekonomické vztahy mají značnou dynamiku, a to zejména od společného začlenění obou zemí do EU. Na obchodu se podílí několik set firem a zbožová nomenklatura čítá tisíce položek napříč všemi sektory ekonomiky. 

Dlouhodobě nepřehlédnutelná je v Lotyšsku přítomnost českého technického myšlení, zejména pak dopravní techniky:

 • osobní automobily Škoda patří mezi pětici nejpopulárnějších značek; v roce 2013 Škoda Octavia vyhlášena v LV autem roku
 • v letech 2009–2013 bylo do Rigy dodáno 150 “krátkých” nízkopodlažních trolejbusů Škoda 24 Tr Irisbus od Škody Electric; 20 dlouhých (31 m) a šest superdlouhých (41 m) nízkopodlažních tramvají od Škody Transportation, vyrobených speciálně pro Rigu,  
 • od r. 2014 dodává Škoda Electric do Rigy “dlouhé” kloubové nízkopodlažní trolejbusy Škoda 27 Tr v rámci zatím rekordní zakázky na 125 těchto vozidel za cca 2,6 miliardy korun; součástí kontraktů je dlouhodobý servis a navíc opce na nákup dalších tramvají i trolejbusů pro lotyšskou metropoli
 • spol. CZ LOKO v Rize v letech 2015–2017 zrealizuje unikátní projekt modernizace 14 dvojdílných lokomotiv 2M62U pro LV železnice; projekt navazuje na úspěšnou modernizaci 14 posunovacích lokomotiv ČME 3M („čmelák”), realizovanou v letech 2011–2013
 • LV strana dlouhodobě deklaruje zájem o investiční zapojení českých dodavatelů v jednotlivých projektech na místě, s využitím lotyšských průmyslových kapacit a pracovních sil
 • ve druhém pololetí 2015 bude vypsán tendr na dodávku cca 25 příměstských  rychlovlaků pro spol. Pasažieru vilciens (osobní dopravce na železnici); zakázka představuje příležitost pro české dodavatele, z nichž jeden již naznačil svůj zájem
 • v rámci zvyšování zbrojních výdajů LV Ministerstvo obrany zvažuje nákupy speciální elektroniky (ve hře je mj. pasivní sledovací systém Vera od a.s. ERA Pardubice)
 • významné příležitosti pro české dodavatele se rýsují v souvislosti s připravovaným projektem železniční magistrály Rail Baltica, v ekologizaci lotyšské ekonomiky, v nových oborech aj.    

 

 

Aktuální výsledky obchodu

Po jistém zpomalení v průběhu roku 2014 docházelo v jeho závěru opět k postupnému zrychlování vývozu z ČR i dovozu z Lotyšska, i když úrovně rekordního roku 2013 se docílit nepodařilo. Podle revidovaných údajů se v roce 2014 z ČR do LV vyvezlo  zboží za 198,4 miliónu EUR. Letos již pozorujeme ve výměně výraznější dynamiku, když za první tři měsíce roku 2015 činil vývoz 48,5 mil. EUR, což bylo o 17,2 % víc než za 1-3/2014. Adekvátně dovoz z LV do ČR představoval v roce 2014 celkem 73,4 mil. EUR a letos od ledna do března 21,4 mil. EUR  (+7,5 %). 

 

Obchodní výměna mezi ČR a Lotyšskem v miliónech EUR

 

 

2007

 

2008

 

2009

 

2010

 

2011

 

2012

 

2013

 

2014

 

1-3/

2015

 

1-3/

2014

Vývoz *

201,5

154,1

109,7

138,8

162,6

212,6

241,8

198,4

48,5

40,2

Dovoz *

25,0

28,3

34,1

30,5

50,6

54,1

82,7

73,4

21,4

19,8

Obrat

226,5

182,4

143,8

169,3

213,2

266,7

324,5

271,8

69,9

59,9

Bilance

176,5

125,8

75,6

108,3

112,0

158,5

159,1

125,0

27,1

20,4

* vývoz a dovoz ČR     Zdroj: ČSÚ, MPO ČR

 

Ve vývozu z ČR do Lotyšska v roce 2014 vedly telefonní a další přístroje  pro příjem a vysílání hlasu, dat aj., dopravní prostředky, sklo, pneumatiky, prací prášky, plasty, různé stroje a přístroje.

Ve vývozu Lotyšska do ČR převažovaly rovněž telefonní a další přístroje, léky, surový zinek, dřevo a výrobky ze dřeva, rybí konzervy, vejce, výrobky ze železa aj.

 

 

 

Lotyšská ekonomika v číslech

 

Makroekonomické ukazatele Lotyšska a jejich vývoj

(meziroční změna v  %)

rok

2013

2014

2015*

2016*

Reálný  HDP 

4,2

2,4

1,9

3,5

Míra nezaměstnanosti

11,9

10,8

10,2

9,2

vývoj spotřebitelských cen

0,0

0,6

0,8

2,7

Přírůstek reálné mzdy netto

5,7

7,9

5,2

2,9

* odhad   Pramen: analýza Swedbank, duben 2015

 

 • Po několikaletém výrazném růstu (ač z nízkých krizových hodnot), kdy bylo Lotyšsko s meziročním posilováním HDP nad 5,0 %  evropským lídrem,  ekonomika LV loni výrazně zpomalila
 • Tahounem hospodářství zůstává spotřeba domácností, podpořená růstem mezd a nízkou inflací
 • Naopak export a investice jsou vystaveny zápornému vlivu vnějších i vnitřních faktorů; hlavními jsou geopolitická nejistota, propad ruské ekonomiky a pomalost administrativních procesů spojených s čerpáním fondů EU v novém programovacím období
 • Mezi pozitiva patří z pohledu LV předpokládané další oslabování eura a s tím spojené zvyšování konkurenceschopnosti firem eurozóny, a tedy i Lotyšska, na mezinárodních trzích
 • Výpadek vývozů zboží do Ruska se lotyšským podnikatelům do značné míry daří kompenzovat novými zakázkami v arabských a asijských státech, největší rizika tak přetrvávají v sektoru dopravních a logistických služeb, závislých na relaci s RF
 • Nečekané snížení tempa růstu LV ekonomiky se promítá do rozpočtu, podle Ministerstva financí bude v roce 2016 potřeba konsolidace v rozsahu 0,4 % HDP; experti MMF doporučují vládě zvýšit daně; podle MF LV by zvýšení DPH o 1 p.b. přispělo do rozpočtu 0,3 %, záleží ovšem na úspěšnosti výběru daní
 • Lotyšsko zůstává nechvalným pobaltským lídrem v podílu  stínové ekonomiky, který odpovídá téměř jedné čtvrtině HDP
 • vzhledem ke zpomalení hospodářského tempa se na neurčito odkládají potřebné výraznější změny ve sféře sociálních a zdravotnických služeb obyvatelstvu; v této oblasti Lotyšsko nápadně  zaostává za většinou unijních států; mj. zde neexistuje všeobecný systém zdravotního pojištění a podle některých zdrojů je až polovina rodin s dětmi plus většina důchodců ohrožena chudobou.