english  latviski  česky 

rozšířené vyhledávání

aktuality

Informace o zahájení přijímání plateb bankovními kartami

thumb

S účinností od 1. května 2021 začíná ZÚ Riga přijímat platby bankovními kartami za provedené konzulární úkony (ověření podpisu, ověření kopie, žádosti o matriční dokumenty atp.). více ►

Výkon práva na přístup do Schengenského informačního systému

Česká republika jako součást schengenského prostoru využívá Schengenský informační systém (SIS), který je sdílenou databází pro všechny členské státy. více ►

Nová pravidla pro návrat krajanů do vlasti

Česká republika má nová pravidla pro přesídlení krajanů, kteří projeví zájem vrátit se do České republiky. více ►

Informace pro žadatele o udělení víz

Nejbližší české konzulární zastoupení pro podávání a vyřizování žádostí o udělení všech typů víz je Velvyslanectví České republiky ve Varšavě. více ►

Informace k cestovním dokladům

x003

Dne 19. července 2013 vstupuje v platnost novela Schengenského hraničního kodexu, která mj. stanoví podmínky pro platnost cestovního dokladu cizince pro vstup do Schengenského prostoru. více ►

Informace k novému zákonu o státním občanství ČR

x003

Nová právní úprava na úseku státního občanství, tj. zákon č. 186/2013 o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů (zákon o státním občanství České republiky), přináší následující základní změny. více ►

Nabývání státního občanství ČR - nová právní úprava

S účinností od 1. 1. 2014 mohou některé kategorie osob (např. bývalí čeští občané) nabýt české státní občanství učiněním tzv. „prohlášení" před kompetentním úřadem. více ►