english  latviski  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

VOLBY prezidenta republiky - leden 2023 - přehled termínů a důležité informace

Rozhodnutím předsedy Senátu Parlamentu České republiky ze dne 27. června 2022 zveřejněným ve Sbírce zákonů č. 207/2022 dne 1. července 2022 byly vyhlášeny volby prezidenta republiky. Volby se budou konat ve dnech 13. a 14. ledna 2023 a případné druhé kolo pak 27. a 28. ledna 2023 (vždy se jedná o pátek a sobotu).

Prezidentské volby

Prezidentské volby

Volby prezidenta republiky probíhají v souladu se zákonem č. 275/2012 Sb. o volbě prezidenta republiky (dále jen Zákon) ve volebních okrscích v ČR a taktéž ve zvláštních volebních okrscích v zahraničí. Místem konání voleb v zahraničí je zpravidla zastupitelský úřad ČR.

Oznámení o místě a času konání volby prezidenta republiky (PDF, 449 KB)

V zahraničí, ve zvláštním volebním okrsku, je možno volit, buď v případě, že je volič zapsán ve zvláštním volebním seznamu (vedeném zastupitelským úřadem ČR), nebo na voličský průkaz. O vydání voličského průkazu je nutno požádat v místě, kde je volič podle svého trvalého bydliště zapsán ve volebním obvodu/okrsku. Naopak voliči zapsaní ve zvláštním volebním seznamu vedeném na ZÚ, pokud chtějí volit v ČR, musí ve stanovených lhůtách (viz dále) požádat o vydání voličského průkazu, nebo o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů. Potvrzení o vyškrtnutí se pak buď zasílá na úřad, v jehož obvodu je volební okrsek v ČR (dle místa trvalého bydliště), nebo se předkládá přímo volební komisi v den voleb.

Vzhledem k tomu, že dosud nedošlo k novelizaci volebních zákonů, korespondenční volba v zahraničí nebude při těchto volbách prezidenta republiky možná.

Důležité lhůty týkající se konání voleb prezidenta republiky:

od vyhlášení voleb je možné žádat o zápis do zvláštního seznamu voličů (vedeného na ZÚ); voliči v tomto seznamu zapsaní mohou od téže doby žádat o vydání voličského průkazu.

40 dní před konáním I. kola voleb (tedy 04. 12. 2022) končí lhůta pro předání nebo doručení žádostí o zápis do zvláštního seznamu voličů vedeného na ZÚ

15 dnů před konáním I. kola voleb (tedy 29. 12. 2022) začíná lhůta pro předávání voličských průkazů osobám, které o ně požádaly

7 dnů před konáním I. kola voleb (tedy 06. 01. 2023) končí lhůta pro doručení písemných žádosti o vydání voličského průkazu

2 dny před konáním I. kola voleb (tedy 11. 01. 2023) končí lhůta pro osobní doručení žádosti o vydání voličského průkazu

pokud se bude konat i druhé kolo voleb:

7 dnů před konáním II. kola voleb (tedy 20. 01. 2023) končí lhůta pro doručení písemných žádosti o vydání voličského průkazu

2 dny před konáním II. kola voleb (tedy 25. 01. 2023) končí lhůta pro osobní doručení žádosti o vydání voličského průkazu

Dne 14. 12. 2022 Státní volební komise vylosovala čísla, kterými budou označeny hlasovací lístky jednotlivých kandidátů pro volbu prezidenta republiky, která se uskuteční ve dnech 13. a 14. ledna 2023, s případným druhým kolem ve dnech 27. a 28. ledna 2023.

Jména kandidátů v abecedním pořadí a jejich vylosovaná čísla:

Andrej BABIŠ                  7

Jaroslav BAŠTA               2

Karel DIVIŠ                     8

Pavel FISCHER                1

Marek HILŠER                 9

Danuše NERUDOVÁ      6

Petr PAVEL                      4

Josef STŘEDULA            3

Tomáš ZIMA                    5

Informujeme, že u Ministerstva vnitra ČR bylo dne 9. ledna 2023 učiněno osobní prohlášení pana Josefa Středuly o vzdání se kandidatury ve volbě prezidenta republiky konané ve dnech 13. a 14. ledna 2023. Více informací najdete v přiložených souborech níže.

Vzdání se kandidatury - Josef Středula (PDF, 430 KB)

Vzdání se kandidatury - informace pro voliče (PDF, 85 KB)