english  latviski  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

VOLBY prezidenta republiky - leden 2023

Rozhodnutím předsedy Senátu Parlamentu České republiky ze dne 27. června 2022 zveřejněným ve Sbírce zákonů č. 207/2022 dne 1. července 2022 byly vyhlášeny volby prezidenta republiky. Volby se budou konat ve dnech 13. a 14. ledna 2023 a případné druhé kolo pak 27. a 28. ledna 2023 (vždy se jedná o pátek a sobotu).

Prezidentské volby

Prezidentské volby

Volby prezidenta republiky probíhají v souladu se zákonem č. 275/2012 Sb. o volbě prezidenta republiky (dále jen Zákon) ve volebních okrscích v ČR a taktéž ve zvláštních volebních okrscích v zahraničí. Místem konání voleb v zahraničí je zpravidla zastupitelský úřad ČR.

V zahraničí, ve zvláštním volebním okrsku, je možno volit, buď v případě, že je volič zapsán ve zvláštním volebním seznamu (vedeném zastupitelským úřadem ČR), nebo na voličský průkaz. O vydání voličského průkazu je nutno požádat v místě, kde je volič podle svého trvalého bydliště zapsán ve volebním obvodu/okrsku. Naopak voliči zapsaní ve zvláštním volebním seznamu vedeném na ZÚ, pokud chtějí volit v ČR, musí ve stanovených lhůtách (viz dále) požádat o vydání voličského průkazu, nebo o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů. Potvrzení o vyškrtnutí se pak buď zasílá na úřad, v jehož obvodu je volební okrsek v ČR (dle místa trvalého bydliště), nebo se předkládá přímo volební komisi v den voleb.

Návrh zákona, který by novelizoval zákon č. 247/1995 Sb. o volbách do Parlamentu ČR a zákon č. 275/2012 Sb., o volbách prezidenta republiky a který by měl umožnit krom prezenční volby v zahraničí i volbu korespondenční zatím nebyl v Parlamentu projednán ani v 1. čtení. Je tedy velmi málo pravděpodobné, že by se korespondenční hlasování uplatnilo již v těchto volbách prezidenta republiky. V případě, že by k  této zásadní změně došlo, budeme vás neprodleně informovat.

Důležité lhůty týkající se konání voleb prezidenta republiky:

od vyhlášení voleb je možné žádat o zápis do zvláštního seznamu voličů (vedeného na ZÚ); voliči v tomto seznamu zapsaní mohou od téže doby žádat o vydání voličského průkazu.

40 dní před konáním I. kola voleb (tedy 04. 12. 2022) končí lhůta pro předání nebo doručení žádostí o zápis do zvláštního seznamu voličů vedeného na ZÚ

15 dnů před konáním I. kola voleb (tedy 29. 12. 2022) začíná lhůta pro předávání voličských průkazů osobám, které o ně požádaly

7 dnů před konáním I. kola voleb (tedy 06. 01. 2023) končí lhůta pro doručení písemných žádosti o vydání voličského průkazu

2 dny před konáním I. kola voleb (tedy 11. 01. 2023) končí lhůta pro osobní doručení žádosti o vydání voličského průkazu

pokud se bude konat i druhé kolo voleb:

7 dnů před konáním II. kola voleb (tedy 20. 01. 2023) končí lhůta pro doručení písemných žádosti o vydání voličského průkazu

2 dny před konáním II. kola voleb (tedy 25. 01. 2023) končí lhůta pro osobní doručení žádosti o vydání voličského průkazu

Další informace ke konání voleb prezidenta republiky budeme průběžně zveřejňovat.