english  latviski  česky 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: Embassy
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2021

Upozornění na důležité termíny:
Dne 29.8.2021, tedy 40 dní před konáním voleb, končí lhůta pro předání nebo doručení žádostí o zápis do zvláštního volebního seznamu vedeného na ZÚ

Vyhlášení voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Dne 31. prosince 2020 bylo zveřejněno ve Sbírce zákonů ČR pod č. 611/2020 Sb. rozhodnutí Prezidenta ČR o vyhlášení voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, které se budou konat v pátek 8. října a v sobotu 9. října 2021.

Volby do Poslanecké sněmovny P ČR se konají ve volebních okrscích v ČR a taktéž ve zvláštních volebních okrscích v zahraničí. Místem konání voleb v zahraničí je zpravidla zastupitelský úřad ČR.

V zahraničí, ve zvláštním volebním okrsku, je možno volit, buď pokud je volič zapsán ve zvláštním volebním seznamu (vedeném zastupitelským úřadem ČR), nebo na voličský průkaz. O vydání voličského průkazu je nutno požádat v místě, kde je volič podle svého trvalého bydliště zapsán ve volebním obvodu/okrsku. Naopak voliči zapsaní ve zvláštním volebním seznamu vedeném na ZÚ, pokud chtějí volit v ČR, musí ve stanovených lhůtách (viz dále) požádat o vydání voličského průkazu, nebo o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů. Potvrzení o vyškrtnutí se pak buď zasílá na úřad, v jehož obvodu je volební okrsek v ČR (dle místa trvalého bydliště), nebo se předkládá přímo volební komisi v den voleb.

V současné době probíhají v ČR ještě intenzivní jednání o tom, zda dojde k novele Zákona o volbách do Parlamentu ČR, která by umožnila korespondenční hlasování, či nikoliv. V případě, že dojde k této zásadní změně, budeme vás neprodleně informovat.

Základní lhůty týkající se vyhlášených voleb do Poslanecké sněmovny P ČR:

od vyhlášení voleb je možné žádat o zápis do zvláštního seznamu voličů (vedeného na ZÚ); voliči v tomto seznamu zapsaní mohou od téže doby žádat o vydání voličského průkazu.

40 dní před konáním voleb (tedy 29. 8. 2021) končí lhůta pro předání nebo doručení žádostí o zápis do zvláštního volebního seznamu vedeného na ZÚ

15 dnů před konáním voleb (tedy 23. 9. 2021) začíná lhůta pro předávání voličských průkazů osobám, které o to požádaly

7 dnů před konáním voleb (tedy 01. 10. 2021) končí lhůta pro doručení písemných žádostí o vydání voličského průkazu

2 dny před konáním voleb (tedy 06. 10. 2021) končí lhůta pro osobní doručení žádosti o vydání voličského průkazu

Detailní informace a aktualizace k přípravě a konání voleb do Poslanecké sněmovny P ČR a upozornění na zákonné lhůty týkající se voleb budeme dále zveřejňovat v česko-jazyčné sekci. Pokud by bylo potřeba občanu České republiky, který má zájem o účast v uvedených volbách ve zvláštním volebním okrsku při ZÚ Riga poskytnout bližší informace v anglickém nebo lotyšském jazyce, nechť se prosím obrátí na ZÚ Riga emailem Consulate_Riga@mzv.cz.