english  latviski  česky 

rozšířené vyhledávání
navsteva_delegace_senatniho_1
Foto: (@MZV)
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Návštěva delegace senátního hospodářského výboru v Rize

Ve dnech 24.–26. dubna 2012 navštívila Rigu delegace Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu Senátu ČR, kterou vedl předseda výboru Jan Hajda. Návštěva se uskutečnila v rámci týdenní cesty senátorů po třech pobaltských republikách, při níž se ve všech třech metropolích souběžně konala fóra či konference, pořádané Česko-Pobaltskou obchodní komorou. Delegaci kromě předsedy tvořili senátoři Vítězslav Jonáš, Jiří Bis a Karel Korytář, jednání se účastnil velvyslanec ČR v Lotyšsku Pavol Šepeľák; senátní delegaci doprovázela tajemnice výboru Andrea Jůzová.

V Rize měla delegace řadu setkání, jichž se na lotyšské straně účastnili zejména tito partneři: místopředseda jednokomorového lotyšského parlamentu (Saeima) Andrejs Klemenţjevs, předseda partnerského Výboru pro ekonomiku, zemědělství, životní prostředí a regionální politiku Vjačeslavs Dombrovskis, místopředseda tohoto výboru Jānis Duklavs, předseda Skupiny pro meziparlamentní styky s Českou republikou Sergejs Dolgopolovs, státní tajemník Ministerstva ekonomiky Juris Pūce. Čeští senátoři si s lotyšskými partnery v přátelské a věcné debatě vyměnili názory na aktuální evropská i bilaterální témata, a to mj. na základě předem dohodnutých tematických okruhů:

  • Společná zemědělská politika (CAP) byla jednoznačně nejdiskutovanějším námětem,  jmenovitě její finanční rámec, přímé platby a výhledy pro období po roce 2013;
  • V energetice a energetické bezpečnosti se diskuse se soustředila mj. na obnovitelné zdroje a možnosti zvýšení jejich podílu v energetickém mixu;
  • Doprava a logistika, jak vyplynulo z jednání české delegace s LV poslanci, jsou pro obě země důležité nejen jako hnací motor ekonomiky, ale též z hlediska evropských tranzitních sítí;
  • Dvoustranným obchodním a ekonomickým vztahům byla přednostně věnována schůzka senátní delegace s místopředsedou Saeimy Andrejsem Klemenţjevsem, který ocenil jejich intenzitu a vzestupný trend.

Po oficiálních schůzkách s lotyšskými partnery ve druhém dnu návštěvy zavítala delegace na Velvyslanectví ČR v Lotyšsku, kde byla příležitost zhodnotit průběh a výsledky jednání a  pohovořit o Lotyšsku a baltském regionu v neformální atmosféře domácího prostředí. Na závěr pobytu v Rize hostitelé uspořádali pro českou delegaci návštěvu Muzea okupace Lotyšska v centru Rigy, kde se jí dostalo odborného výkladu a kde shlédla stálou expozici představující pohnuté dějiny několika okupací Lotyšska v uplynulém století. 

Česko-Pobaltská obchodní komora uspořádala souběžně s cestou senátní delegace misi složenou ze zástupců českých firem a také jednotlivých krajů a měst. Obchodní a regionální prezentace uspořádaná v Rize přilákala na pět desítek zástupců lotyšských firem, oborových svazů a představitelů místních samospráv. Uskutečnila se formou několika tematických seminářů, zaměřených mj. na obnovitelné zdroje energie, biotechnologie, úspory tepla a nové technologie ve stavebnictví, vodní a odpadové hospodářství, technické vzdělávání aj., došlo také k přímým kontaktním jednáním českých a lotyšských partnerů. Pro pozvednutí úspěšně se rozvíjející obchodní spolupráce na novou úroveň, zejména pro nastartování investic či společného podnikání, byla užitečná přítomnost zástupkyně Ministerstva průmyslu a obchodu ČR a také reprezentanta České exportní banky.       

Akce se zúčastnili zástupci několika českých regionů a měst, kteří prezentovali turistické, ekonomické a vzdělávací  možnosti svých lokalit. Pracovník ZÚ Riga, v jehož náplni práce jsou i tyto agendy, se sešel u jednacího stolu s několika těmito zástupci k jednání o možnostech rozšíření spolupráce mezi českými a lotyšskými městy. Vedle primátora Karlových Varů P. Kulhánka či radního města Havířova V. Macha byli někteří zástupci českých měst zároveň představiteli v této oblasti významných organizací – radní MěÚ Prahy 13  M. Štiková za Svaz měst a obcí (dále SMO), tajemník města Děčína J. Zajíček – předseda Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů (dále STMOÚ). Jednání bylo velmi plodné a vzhledem k výše zmíněným funkcím v klíčových institucích slibuje koncentrovanější a komplexnější možnost pomoci rozvoji spolupráce mezi českými a lotyšskými městy. Hlavním garantem by se mělo stát STMOÚ, neboť mimo Slovenska je to právě Lotyšsko, s jehož protějškem má uzavřenou smlouvu o spolupráci již od roku 1998 a odrazovým můstkem by se měla stát cesta vybraných zástupců českých měst do Lotyšska v září t.r. Jednání byl přítomen rovněž předseda Lotyšské asociace tajemníků samospráv. Vzhledem k prioritě STMOÚ v rozvoji spolupráce v oblasti ekonomické a podnikatelské mezi městy a zkušenostem SMO s mezinárodními projekty mezi městy se naskýtá velmi dobrá perspektiva centralizace těchto aktivit a ZÚ Riga má možnost propojit tuto spolupráci s našimi četnými kulturními aktivitami v lotyšských regionech.

Galerie


Návštěva delegace senátního hospodářského výboru a obchodní a regionální fórum v Rize