english  latviski  česky 

rozšířené vyhledávání
cesky_velvyslanec_ve_ventspilsu_7
Foto: (@MZV)
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Obchodní příležitosti centrem návštěvy českého velvyslance v přístavu Ventspils

Dne 3. července 2012 velvyslanec P. Šepeľák navštívil oficiálně město Ventspils k posouzení možností obchodní a ekonomické spolupráce s tímto významným lotyšským přístavem. Během návštěvy byl doprovázen 1. náměstkem ventspilského starosty, který je zároveň zástupcem předsedy představenstva Ventspilského svobodného přístavu. Součástí programu byla i návštěva Ventspilské vysoké školy a zvláštní ekonomické zóny.

Na rozdíl od předešlých návštěv vedoucích ZÚ Riga ve Ventspilsu, které byly převážně kulturního rázu (ve městě již připravili několik kulturních prezentací), velvyslanec P. Šepeľák v rámci ekonomického monitoringu lotyšských regionů na počátku své mise v Lotyšsku záměrně zvolil toto město, které doslova „žije businessem“. Ventspils s počtem obyvatel cca 40 000 (statistiky uvádí až 52 000) je bezesporu nejdynamičtějším a nejvíce prosperujícím lotyšským městem jednak díky svému přístavu (v roce 2011 objem přepraveného zboží činil více než 28 mil. tun, pro srovnání v Rižském svobodném přístavu to bylo necelých 17. mil. tun) se zvláštní ekonomickou zónou, a jednak podporou institucí, které se velkou měrou podílejí na rozvoji ekonomiky a podnikání, jako Ventspilská vysoká škola s ekonomickým zaměřením (v těsné spolupráci s místním podnikatelským prostředím upravuje učební plán potřebám trhu a místních podniků), důrazem městské samosprávy na projekty Private Public Investment Partnership, či v roce 2005 založeným Ventspilským parkem vysoké technologie (High Technology Park), který podporuje vznik high-tech společností a aktivity ve výzkumu a vzdělávání. Všechny tyto kroky také přinášejí prospěch místnímu obyvatelstvu: město je upravené, všude bezplatné parkování, na atrakce bohatá dětská hřiště, a co se týče pracovního trhu, je zde nízká nezaměstnanost (k červenci 2012 nezaměstnanost činí 9,9%, což je třetí nejnižší ukazatel nezaměstnanosti v Lotyšsku s celostátním průměrem 11,8%) a jedny z nejvyšších příjmů v celostátním měřítku. Nejvíce ekonomicky aktivních lidí pak je zaměstnáno právě ve výrobním a transportním sektoru přístavu. Město se může pochlubit také plně funkčním regionálním letištěm, velmi dobrou telekomunikační sítí a infrastrukturou a je rovněž držitelem licence pro zavádění obchodu do zvláštní ekonomické zóny.

Ekonomickým gigantem ve městě je pak Ventspilský svobodný přístav (dále v textu VSP, www.portofventspils.lv), jehož půda je v majetku města. Ten je členem Panevropské sítě, hlavním tranzitním uzlem celého regionu a nejhlubším nezamrzajícím přístavem Baltu. Časopis Global Free Port umístil v roce 2011 mezi 700 zkoumanými přístavy z celého světa ve všech ukazatelích VSP do první desítky. Členy jeho rady rovným dílem jmenuje městská samospráva a vláda. Se svou zvláštní ekonomickou zónou, daňovými úlevami (70% pro malé, 60% pro střední a 50% pro velké podniky do doby, než se investice podniku z poloviny vrátí), nižšími cenami pronájmu půdy, připraveností vybudovat na své náklady infrastrukturu pro investory, podnikatele i výrobce je velkým lákadlem pro zahraniční zájemce. Ve svých plánech má připraveno 500ha volné plochy pro rozšiřování ekonomických aktivit, která je vhodná jak pro velké investory, tak po rozparcelování pro menší podnikatelské subjekty.

Velvyslanec P. Šepeľák se při své návštěvě města nejprve sešel s rektorem Ventspilské vysoké školy a navštívil její laboratoře a výzkumná oddělení. Po pracovním obědě se členy radnice navštívil VSP. V rozhovoru se členy jeho rady velvyslanec vyslechl výše jmenovaný profil VSP a investiční a podnikatelské možnosti a utvrdil, že i česká strana má více než jindy zájem o poskytování investic a podporu obchodu a technologií. Závěr programu tvořila prohlídka podniku DendroLight (www.dendrolight.lv), která jako jediná na světě je licencována k výrobě odlehčených dřevěných desek pomocí unikátní technologie. Jedná se o velmi univerzální materiál a jeho využití např. ve stavebnictví má velkou budoucnost, neboť nabízí v mnohých ohledech mnohem lepší vlastnosti než masiv (např. protipožární a izolační  vlastnosti) a je samozřejmě šetrnější vůči přírodním zdrojům. Jak nám řekl její obchodní ředitel, hledají také partnery v ČR.

Ventspils je, jak je rozvedeno v těle zprávy, opravdu výjimečným městem nejen v národním měřítku a jeho nabídka investičního a podnikatelského prostředí, podporována velmi progresivní a ekonomicky smýšlející městskou samosprávou, je s ohledem i na velmi výhodnou geografickou pozici (přístup po moři, nezamrzající přístav, křižovatka mezi Skandinávií, státy EU, JV Evropou a Ruskou federací) a politickou a ekonomickou situaci (člen NATO a EU, ekonomická krize zemi postihla již v první vlně a situace je po velmi tvrdých rozpočtových škrtech částečně stabilizovaná, dokonce v r. 2011 Lotyšsko ohlásilo největší objem exportu od roku 1991) velmi perspektivním místem pro zahraniční investory, podnikatele i výrobce.      

Galerie


Český velvyslanec ve Ventspilsu