english  latviski  česky 

rozšířené vyhledávání
setkani_s_novinari_3
Foto: (@MZV)
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Přijetí zástupců lotyšských médií na ZÚ Riga

Dne 12. března 2012 uspořádal velvyslanec P. Šepeľák v prostorách ZÚ Riga pracovní oběd pro vybrané zástupce LV médií. Nastínil základní záměry ve spolupráci s Lotyšskem v nejbližším časovém horizontu i stěžejní oblasti střednědobého a strategického zájmu. Letos očekáváme oficiální návštěvu předsedkyně místní Saeimy, S. Aboltiňa v ČR. Z naší strany v dubnu t.r. proběhne návštěva delegace HV Senátu, návštěva premiéra P. Nečaseje plánována na druhou polovinu roku. Samostatnou pozornost věnoval vv výsledkům nedávné ministeriády V4-VP-B3 v Praze s účastí LV zaminira. Jako prioritní oblast ve vztazích s Lotyšskem označil vv zvyšování obchodní výměny (v roce 2011 dosáhl obrat obchodu s LV 220 mil. EUR) a investic. Zmínil i pořádání četných akcí ZÚ v regionech a cesty, během nichž se tam snaží ZÚ mapovat i příležitosti obchodní spolupráce, stipendijní výměnu v oblasti školství. Přítomní novináři do výkladu velvyslance aktivně vstupovali s dotazy, zajímali se o podrobnosti, sami komentovali některé tematiky z místního pohledu, proběhla mj. poučná debata ohledně nedávného jazykového referenda resp. postavení ruskojazyčné menšiny v LV. Projevili i zájem o pokračování dialogu, další podrobnější informace k některým oblastem by rádi získali výhledově prostřednictvím interview s titulářem, což jim bylo přislíbeno.

Dne 12. března 2012 uspořádal vv Ing. P. Šepeľák v prostorách ZÚ Riga pracovní oběd pro vybrané zástupce LV médií. Zúčastnili se jej přední redaktoři lotyšsko jazyčných i ruskojazyčných médií, mj. z deníků Neatkaríga Ríta Avíze, Lotyšského státního rozhlasu, Vesti Segodnja, Čas. Na CZ straně byli dále debatě přítomni zást. velvyslance P. Šusták a kulturní referent M. Korecký.

Vv. Šepeľák se úvodem přítomným představil jako nový titulář v zemi. Uvedl, že nastoupil svou misi v listopadu loňského roku, zmínil svá předchozí působení v diplomacii a dosavadní zkušenosti ze svého pracovního i osobního života v nové destinaci. Vyzdvihl význam HSP v tzv. veřejné diplomacii a v informování o možnostech prospěšné spolupráce mezi zeměmi a nabídl při tom přítomným žurnalistům součinnost ZÚ Riga.

Poté nastínil základní záměry ve spolupráci s Lotyšskem - a to jak akce a úkoly v nejbližším časovém horizontu, tak i stěžejní oblasti střednědobého a strategického zájmu pro ČR. Uvedl, že máme zájem pokračovat v intenzivních politických vztazích s Lotyšskem,  jejichž příkladem jsou mj. realizované prezidentské návštěvy, návštěva předsedkyně PS PČR a ministra zahraničních věcí ČR v minulém roce. Letos očekáváme reciproční oficiální návštěvu předsedkyně místní Saeimy, S. Aboltiňa v ČR. Z naší strany to bude již v dubnu t.r. návštěva delegace HV Senátu, vedená místopředsedou P. Sobotkou a návštěva premiéra P. Nečase ve druhé polovině roku. Jako příklad aktivní a permanentní spolupráce i na praktické politické úrovni informoval o nedávné ministeriádě V4-VP-B3 v Praze, jíž se zúčastnil i LV ministr zahraničních věcí E. Rinkevičs a seznámil novináře s jejími výsledky a obsahem (na závěr obdrželi i tištěné oficiální výstupy, které poskytlo ústředí).

U zmíněných CZ delegací jsou plánovány podnikatelské mise. To dokládá i náš zájem o hlavní prioritu ve vztazích s Lotyšskem – zvyšování obchodní výměny a investic. Vv připomněl, že v loňském roce dosáhl obrat našeho obchodu více jak 220 mil. Eur a jistě existuje prostor pro jeho další růst. Vv v této souvislosti zmínil i pořádání četných akcí ZÚ v regionech a cesty, během nichž se tam snaží ZÚ mapovat i příležitosti obchodní a ekonomické spolupráce. S možnostmi pro obchod se seznamujeme i při přímých jednáních s vedením významných místních firem ať již  obchodujících s ČR, či s s potenciálem tak v budoucnu činit. ZÚ je aktivní i na řadě místních veletrhů, prezentací či při propagaci ČR jako atraktivní turistické destinace. V obdobném duchu se vedlo i nedávné jednání a přijetí u primátora Rigy N. Ušakovse, ministr obrany projevil zájem o spolupráci v bezpečnostní a vojenské oblasti. Letos bude CZ letectvo již podruhé  v rámciairpolicingu NATO koncem roku hlídkovat i nad LV vzdušným prostorem. LV má zájem i o české zbrojní systémy a výcvik.

Velmi dobře se rozvíjí i spolupráce v oblasti školství, k níž byl letos s místním ministerstvem podepsán prováděcí plán k bilaterální dohodě o spolupráci, na univerzitách v hlavních městech se studují recipročně jazyky obou zemí, probíhá výměna stipendií.

Galerie


Přijetí zástupců lotyšských médií na ZÚ Riga