english  latviski  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Spolupráce Náchoda s lotyšskou Bauskou pokračuje

Ve dnech 27. až 30. září 2012 navštívila náchodská delegace své partnerské lotyšské město, Bausku. Součástí delegace náchodského zastupitelstva, jíž vedla místostarostka D. Benešová, byl i sbor náchodské základní umělecké školy, který dne 29. září provedl koncert spolu se sborem místní umělecké školy na hradě Bauska, za účasti pracovníků ZÚ Riga. Koncert byl dalším konkrétním projevem spolupráce obou měst.

Spolupráce mezi Náchodem a Bauskou započatá podepsáním partnerské dohody v roce 2010 byla iniciována českým městem, které zahájilo tradici městských oslav pod názvem Kurzemské dny, připomínajícími období, kdy náchodské panství patřilo Kuronskému vévodovi Petru Bironovi. Za tuto krátkou dobu ale obě města potvrdila skutečný zájem o spolupráci. Představitelé Bausky se pravidelně účastní delegací a kulturním programem Kurzenských dní, za účasti diplomatů lotyšského ZÚ v Praze, Bausku již potřetí navštívila náchodská delegace, rovněž za účasti zástupců ZÚ Riga. Vloni obě města uskutečnila výměnný dětský výtvarný projekt, letos se zaměřila na hudbu, a to společným koncertem sborů ZUŠ Náchod a Bauské umělecké školy. Jak po koncertě uvedla v rozhorovu pro místní tisk místostarostka Náchoda, tento koncert byl ukázkou toho, jakým směrem se má spolupráce rozšiřovat: napojit kulturní, vzdělávací i jiné instituce obou měst a dát jim prostor pro společné projekty za finanční podpory zastupitelstev. Rovněž účast zástupců ZÚ Riga na koncertě byla velmi pozitivně vnímána jako potvrzení našeho zájmu o probíhající spolupráci. Přítomné proslovem za ZÚ Riga pozdravil kulturní referent.

Po koncertě byla uspořádána večeře na rozloučenou, neboť následujícího dne česká delegace odjížděla. Zástupci měst na ní v děkovných proslovech shrnuly své dojmy z návštěvy, během níž čeští hosté měli možnost navštívit i další zajímavá místa v Lotyšsku, včetně hlavního města. Pro nás to byla příležitost setkat se a seznámit se s českou delegací a pohovořit s přítomnými o plánech do budoucna.

Lotyšské město Bauska je skutečným fenoménem v loytšsko-českých vztazích, a to díky rekonstrukci místního hradu a zámku, již prováděli, a stále provádí (v současné závěrečné třetí fázi jsou práděny restaurátorské práce na inventáři), čeští odborníci. Jméno České republiky se zde skloňuje ve všech pádech a zaznívá na každém kroku. Není bez zajímavosti, že tyto vazby na české země sahají až do doby vzniku samotného zámku v 16. století. A toto dobré renomé intenzivní spolupráce s Náchodem ještě umocňuje a dále rozvíjí.

Galerie


Náchodská delegace v Bausce