english  latviski  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Doba a místo konání voleb do PS Parlamentu ČR

Dovolujeme si informovat občany o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR na zastupitelském úřadě ČR v Rize.

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se uskuteční:

v pátek dne 20. října 2017 od 14:00 do 22:00 hodin a

v sobotu dne 21. října 2017 od 08:00 do 14:00 hodin.

Místem konání voleb ve zvláštním volebním okrsku č. 21 je volební místnost na zastupitelském úřadě České republiky v Rize, na adrese Elizabetes iela 29a, Riga, pro voliče, kteří mají bydliště ve zvláštním volebním okrsku č. 21, tj. v územním obvodu zdejšího zastupitelského úřadu.

Hlasování bude umožněno voliči, který má bydliště mimo území České republiky, zapsanému do zvláštního seznamu vedeného zdejším zastupitelským úřadem (§ 6 zákona o volbách) a voliči, který předloží voličský průkaz. V této souvislosti si dovolujeme informovat, že lhůta pro zápis do zvláštního seznamu voličů uplynula 10. září a zápis již není možný.

Volič je povinen před hlasováním předložit k prokázání totožnosti a státního občanství České republiky platný cestovní, diplomatický nebo služební pas České republiky anebo cestovní průkaz nebo platný občanský průkaz (§ 19 odst. 4 zákona o volbách).

Volič obdrží hlasovací lístky ve volební místnosti ve dnech voleb.