english  latviski  česky 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: Embassy
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Cestování do Lotyšska - aktuální informace o zavedených opatřeních

V Lotyšsku je s platností od 11.10.2021 vyhlášen tříměsíční mimořádný stav.

 

Pozn.: Všechny informace týkající se podmínek cestování se náš úřad snaží ihned zveřejňovat cestou této webové stránky a jsou-li zde informace staré několik dní, vždy jsou platné (pouze po určitou dobu nedošlo ze strany lotyšských orgánů k žádné změně). Chtěli bychom vás tedy požádat, abyste si pozorně přečetli níže uvedené texty a náš úřad kontaktovali opravdu jen v nutných případech. Děkujeme za pochopení.

1. VSTUP NA ÚZEMÍ A TRANZIT

Vstup na území Lotyšska

Lotyšsko při stanovení podmínek vstupu na své území pro občany jednotlivých zemí vychází z vlastního „semaforu“, jež je založen výhradně na 14-denní incidenci výskytu nemoci covid-19 na 100 tisíc obyvatel. Rozlišovány jsou země „zelené“ (nízké riziko, s incidencí do 75 případů), „žluté“ (vysoké riziko, s incidencí nad 75 případů) a „červené“ (velmi vysoké riziko, zvláštní kritéria). Česká republika je v současnosti zařazena mezi „žluté“ země. Zásadní výjimky z těchto pravidel platí pro osoby, které mohou prokázat úplnou vakcinaci či prodělání choroby covid-19 ve stanoveném období.

Tabulka incidence a s ní spojené zařazení států je zveřejňováno vždy v pátek na stránkách lotyšského Centra prevence a kontroly nemocí  odkaz „List of countries and recommendation for travellers“, kde v přehledu najdete i povinnosti cestovatelů, kteří chtějí vstoupit na území Lotyšska.

Upozorňujeme, že Lotyšsko je aktuálně zemí s jedním z nejvyšších nárůstů případů nemoci covid-19 na 100 tisíc obyvatel v EU. Z pohledu ČR patří Lotyšsko mezi několik zemí „s velmi vysokým rizikem nákazy“ a MZV ČR „doporučuje cestovat do těchto zemí jen ve zcela nezbytných případech“. Více viz web MZV ČR .

Aktuální podmínky cestování do Lotyšska:

Po dlouhé době značného rozvolnění vyhlásilo Lotyšsko 11. 10. 2021 na tři měsíce nouzový stav, se kterým souvisí řada omezení, zejm. pro osoby bez platného certifikátu o očkování nebo prodělání nemoci COVID-19. I přes tato opatření nedošlo k zásadní změně podmínek pro cestování, resp. vstup na území Lotyšska – zde nadále platí podmínky dané „semaforem“ viz výše.

Pro všechny osoby (bez ohledu na očkování, délku či účel pobytu, a to včetně tranzitu) platí povinnost ne dříve než 48 hodin před překročením lotyšských hranic vyplnit dotazník covidpass (příjezdový elektronický dotazník), který najdete na adrese www.covidpass.lv (o jeho vyplnění obdržíte potvrzení – QR kód, který je nutno předložit při hraniční kontrole). 

I. Osoby, které mohou prokázat (nejlépe EU DCC – evropským digitálním covid certifikátem) ukončené očkování (tj. od 15. dne po podání druhé, resp. poslední dávky) proti nemoci covid-19 (registrovanou vakcínou ve státech EU) nebo prodělání nemoci v uplynulých 180 dnech -  vyplňují pouze příjezdový elektronický dotazník www.covidpass.lv, ne dříve než 48 hodin před překročením lotyšských hranic. Při současném zařazení ČR mezi „žluté“ země se na tyto občany nevztahuje žádná další povinnost (samoizolace, testování).

II. Osoby, které nebyly očkovány, případně neprodělaly onemocnění COVID-19 ve stanoveném období, resp. nemohou tuto skutečnost věrohodně doložit, jsou povinny vyplnit dotazník www.covidpass.lv a před vstupem na území Lotyšska musí podstoupit test ke zjištění covid-19 (PCR test ne starší než 72h, nebo antigenní test ne starší než 48h před nástupem do hromadného dopravního prostředku nebo vstupu na území LV soukromým dopravním prostředkem). Po příjezdu na území Lotyšska jsou tyto osoby povinny nastoupit 10-denní samoizloaci (minimalizace kontaktů s dalšími lidmi, pobyt na hotelu či v místě ubytování, nákupy jen nezbytných prostředků – potraviny, hygiena, léky, nošení ochrany nosu a úst). Tuto dobu lze zkrátit na 7 dní, pokud je v tento den proveden další PCR test s negativním výsledkem.

Děti do 12 let jsou vyňaty z povinnosti podstupovat testy před příjezdem do země. Pokud cestují s očkovanými rodiči (resp. v doprovodu očkovaných osob), nemusí podstupovat desetidenní izolaci po příjezdu, nicméně nesmí po dobu 10 dní po příjezdu navštěvovat kolektivy (školy, zájmové kroužky, tábory apod.), stýkat se dalšími osobami, používat veřejnou dopravu atp.

Před cestou veřejnou dopravou (letadlo, vlak, autobus) doporučujeme kontaktovat dopravce a zjistit si podmínky umožnění přepravy. Může se stát, že dopravce z důvodu zajištění bezpečnosti přepravovaných osob bude před nástupem na palubu vyžadovat osvědčení o negativním testu na covid-19 bez ohledu na to, že cílová země již od tohoto požadavku (za určitých podmínek) upustila.

Tranzit

Tranzit územím Lotyšska v rámci Schengenského/EU prostoru není omezen. I pro účel tranzitu (pozemní cestou nebo přes prostor letiště) platí povinnost před vstupem na území Lotyšska vyplnit elektronický formulář (Covidpass).

Pro osoby překračující hranici za účelem tranzitu platí stejná pravidla jak jsou uvedena výše. Z povinnosti prokázat se bezinfekčností na covid-19 jsou vyňati řidiči mezinárodní nákladní dopravy - v případě, že délka jejich pobytu v zemi nepřekročí 72h (nutnost vyplnit Covidpass platí v každém případě). Negativní test na nemoc covid-19 se nevyžaduje ani v případě tranzitu v rámci tranzitního prostoru mezinárodního letiště v Rize.

Časový limit pro tranzit přes území Lotyšska je 12h. Pro dopravu zboží, mezinárodní dopravu vázanou na jízdní řády, tranzit v rámci letiště, pobyt posádek letadel / lodí jsou stanoveny delší časové intervaly (48-72h, případně bez omezení), které jsou definovány pro jejich "tranzitní" přítomnost na území.

Již v červnu 2021 došlo též ke zrušení uzávěry vnějších schengenských hranic Lotyška, tedy hranic s Ruskou federací a Běloruskem. I na těchto hranicích nyní platí pravidla daná „semaforem“, tedy vyplývající z výskytu nemoci covid-19 na 100tisíc obyvatel, resp. vakcinací či proděláním nemoci cestovatelem. RF i Bělorusko jsou v současné době hodnoceny jako země s vysokým rizikem nákazy nemocí covid-19.

Od 12. 7. 2021 navíc platí povinnost pro osoby, které překročí vnější pozemní hranici EU směrem do Lotyšska (tedy hranici směrem z RF nebo Běloruska), absolvovat COVID test přímo na hranicích. Tato povinnost se nevztahuje na osoby, které mohou předložit v EU akceptované potvrzení o ukončeném očkování (vakcínou schválenou EMA), případně o prodělání nemoci v uplynulých 180 dnech. Výjimka se dále vztahuje na děti do 12 let.

Užitečné informace o situaci ohledně covid-19 v Lotyšsku najdete zde

 

2. DOPRAVA

Přímá mezinárodní osobní doprava není plošně omezována. Nicméně s ohledem na epidemickou situaci v Evropě je stále mnoho spojů rušeno nebo měněno. Doporučujeme sledovat webové stránky konkrétních dopravců pro aktuální informace o dostupných spojích a podmínkách přepravy!

 

3. OPATŘENÍ

Od 15. 11. 2021 se mění opatření, která je nutno dodržovat na území Lotyšska. Pro držitele EU DCC platí tzv. zelený režim - tj. držitelé certifikátů mohou využívat služby, včetně obchodů, za dodržení hygienických opatření mohou navštěvovat kulturní a sportovní akce apod. Naopak pro ty, kteří EU DCC nedisponují, jsou zavedena přísná protiepidemická opatření.

Souhrn opatření platných od 15. 11. 2021 najdete v anglickém jazyce zde na stránkách Úřadu vlády Lotyšské republiky.

Užitečné a přehledné informace o situaci ohledně COVID-19 v Lotyšsku, včetně VŠECH platných opatření, najdete zde.

Karanténní a hygienická opatření obecně upravuje Rozhodnutí vlády Lotyšské republiky č. 360 ze dne 9. 6. 2020 a jeho dodatky. Text Rozhodnutí je v anglickém jazyce zde.

 

4. ODKAZY NA MÍSTNÍ INSTITUCE

Text Rozhodnutí vlády č. 360 ze dne 9. 6. 2020, které popisuje platná opatření – web Sbírka právních norem zde.

Užitečné informace o situaci ohledně COVID-19 v Lotyšsku – oficiální web vlády LR k problematice COVID-19 zde.

Informace Ministerstva zahraničí Lotyšska pro cestovatele – web MZV LR zde

Dalšími zdroji informací jsou webové stránky Ministerstva zdravotnictvíCentrum pro prevenci a kontrolu nemocí

Testy pro potřeby cestování zajišťují v Lotyšsku např. Centrální laboratoř nebo soukromá akreditovaná laboratoř E. Gulbja Laboratorija.

Kontakty na Zastupitelský úřad ČR v Rize najdete zde

 

5. NÁVRAT DO ČESKÉ REPUBLIKY

Lotyšsko je v současné době zařazeno do skupiny zemí s velmi vysokým rizikem nákazy COVID-19, tj. tmavě červená barva.

Pro návrat českých občanů platí pravidla stanovená ochranným opatřením Ministerstva zdravotnictví. Jejich výklad uvádí MZV ČR pro všechny kategorie rizikových zemí v článcích Pravidla návratu do ČRRozcestník

Zde naleznete příjezdový formulář do ČR.

MZV ČR důrazně doporučuje před každou cestou do zahraničí registraci v systému DROZD.