english  latviski  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Cestování do Lotyšska - aktuální informace o zavedených opatřeních


Ke dni 9. 11. byl v Lotyšsku vyhlášen nouzový stav; nyní s platností do 07.02.2021.

!! UPOZORNĚNÍ - Od 15. 1. je po příjezdu do Lotyšska nutné předložit potvrzení o bezinfekčnosti (negativní výsledek PCR testu nebo lékařské potvrzení) ne starší než 72h a následně zůstat v 10-denní domácí samoizolaci. Pozn.: negativní výsledky testů budou kontrolovány jak na pozemních hranicích, tak  na mezinárodním letišti v Rize, resp. před nástupem do letadla před příletem do Rigy, a potvrzení / testy jsou vyžadovány též pro tranzit pozemní cestou přes území Lotyšska. 

1. CESTOVÁNÍ Z/DO ČESKÉ REPUBLIKY

Informace o podmínkách vycestování z ČR najdete v článku MZV ČR, který je průběžně aktualizován, včetně zohlednění ustanovení plynoucích z ochranných opatření Ministerstva zdravotnictví ČR.

MZV ČR důrazně doporučuje před každou cestou do zahraničí registraci v systému DROZD.

V důsledku kritické epidemiologické situace platí v ČR od 18. prosince 2020 usnesení vlády č. 1334 o přijetí krizového opatření, kterým se omezuje volný pohyb osob na území celé ČR.

Do ČR je možné přicestovat jen v nezbytně nutných případech.

Není možná cesta za účelem turistiky nebo návštěvy přátel. Omezení dále zahrnují například uzavření hotelů a ubytovacích zařízení (pro turistické účely), pobyt na veřejně přístupných místech, noční vycházení apod.

Osobám, které do ČR z nezbytně nutných případů přicestují, připomínáme povinnost důsledně dodržet karanténní opatření, spočívající ve vyplnění příjezdového formuláře před cestou a absolvování testu na covid-19 po příjezdu do ČR (popř. těsně před příjezdem, pokud jde o test ze zemí EU).

 

2. VSTUP NA ÚZEMÍ A TRANZIT

Vstup na území Lotyšska

Od 15. 1. je po příjezdu do Lotyšska nutné předložit potvrzení o bezinfekčnosti (negativní výsledek PCR testu nebo lékařské potvrzení) ne starší než 72h a následně zůstat v 10-denní domácí samoizolaci. Pozn.: negativní výsledky testu budou kontrolovány jak na pozemních hranicích, tak  na mezinárodním letišti v Rize, resp. před nástupem do letadla před příletem do Rigy.

Informace Ministerstva zahraničí Lotyšska pro cestovatele zde

POZOR!! Od 12. 10. 2020 je před cestou do Lotyšska nutné se registrovat formou elektronického dotazníku (vyplňuje se jméno a příjmení, osobní identifikační číslo, tel. kontakt, skutečné místo, kde se bude osoba nacházet, státy, navštívené v posledních 14 dnech a některé další položky). Formulář musí vyplnit každý přijíždějící dospělý a taktéž je potřeba vyplnit formulář za nezletilé děti. Formulář nesmí být vyplňován dříve než 48 hodin před překročením lotyšských hranic. Po vyplnění formuláře obdržíte QR kód, který ukážete při kontrole na hranicích. Data vyplněná do formuláře budou uchovávána po dobu 30 dnů. Odkaz na formulář zde .

Tranzit

Tranzit v rámci schengenského prostoru není omezen - musí se však jednat o prostý průjezd zemí, tj. bez přenocování atd. Týká se překročení pozemních hranic soukromým automobilem, případně tranzitu v rámci mezinárodního letiště v Rize. I pro tranzitující cestovatele (včetně řidičů nákladní dopravy) je nutno před vstupem na území Lotyšska vyplnit elektronický formulář a mít potvrzení o bezinfekčnosti (negativní výsledek PCR testu nebo lékařské potvrzení) - viz výše. Splnění těchto podmínek je kontrolováno na pozemních hraničních přechodech.

Pozn.: negativní COVID test se nevyžaduje v případě tranzitu v rámci tranzitního prostoru mezinárodního letiště v Rize.

Upozorňujeme na Rozhodnutí vlády č. 360 (odst. 36 a dále) ze dne 9. 6. 2020, podle kterého jsou pro cizince uzavřeny vnější hranice (tj. hranice mezi Lotyšskem a Ruskou federací). Průjezd je umožněn pouze občanům EU, kteří se přes území Lotyšska vrací do země svého trvalého pobytu (v EU). Text Rozhodnutí vlády č. 360 v anglickém jazyce zde.

Užitečné informace o situaci ohledně COVID-19 v Lotyšsku najdete zde.

 

3. DOPRAVA

Od 15.1.2021 už nebude omezována přímá mezinárodní osobní doprava. Doporučujeme však sledovat webové stránky konkrétních dopravců pro aktuální informace o dostupných spojích.

 

4. OPATŘENÍ

Se zavedením nouzového stavu k 9. 11.  přišla řada protiepidemických opatření. Užitečné a přehledné informace o situaci ohledně COVID-19 v Lotyšsku, včetně opatření zavedených v návaznosti na nouzový stav, najdete zde.

Karanténní a hygienická opatření upravuje Rozhodnutí vlády Lotyšské republiky č. 360 ze dne 9. 6. 2020 a jeho dodatky. Text Rozhodnutí je v anglickém jazyce zde.

Opatření týkající se vstupu na území Lotyšska – podrobněji viz výše bod 2.

 

5. ODKAZY NA MÍSTNÍ INSTITUCE

Text Rozhodnutí vlády č. 360 ze dne 9. 6. 2020, které popisuje platná opatření – web Sbírka právních norem zde.

Užitečné informace o situaci ohledně COVID-19 v Lotyšsku – oficiální web vlády LR k problematice COVID-19 zde.

Informace Ministerstva zahraničí Lotyšska pro cestovatele – web MZV LR zde

Dalšími zdroji informací jsou webové stránky Ministerstva zdravotnictvíCentrum pro prevenci a kontrolu nemocí