english  latviski  česky 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: Embassy
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Cestování do Lotyšska - aktuální informace o zavedených opatřeních


Cestování do / z Lotyšska je omezeno jen na nezbytné cesty.

!! UPOZORNĚNÍ - Po příjezdu do Lotyšska je nutné předložit potvrzení o bezinfekčnosti (negativní výsledek PCR testu nebo lékařské potvrzení) ne starší než 72h a následně zůstat v 10-denní domácí samoizolaci. Pozn.: negativní výsledky testů budou kontrolovány jak na pozemních hranicích, tak  na mezinárodním letišti v Rize, resp. před nástupem do letadla před příletem do Rigy, a potvrzení / testy jsou vyžadovány též pro tranzit pozemní cestou přes území Lotyšska. 

1. CESTOVÁNÍ Z/DO ČESKÉ REPUBLIKY

Pro návrat českých občanů platí pravidla stanovená ochranným opatřením Ministerstva zdravotnictví. Jejich výklad uvádí MZV ČR pro všechny kategorie rizikových zemí v článcích Rozcestník a Pravidla cestování.

Vycestování z ČR (mimo nezbytné, naléhavé a neodkladné cesty) je zakázáno do zemí světa s extrémním rizikem nákazy COVID-19 (tzv. černá kategorie dle cestovatelského semaforu) způsobeného novými mutacemi koronavirus SARS-CoV-2 - podrobněji viz Ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR.

MZV ČR důrazně doporučuje před každou cestou do zahraničí registraci v systému DROZD.

Podmínky pro cestovatele do ČR shrnuje obrázek:

Návrat do ČR

Návrat do ČR

2. VSTUP NA ÚZEMÍ A TRANZIT

Vstup na území Lotyšska

POZOR! Cestování do Lotyšska je omezeno jen na nezbytné cesty z vyjmenovaných důvodů (sem patří např. práce, studium, sloučení rodiny, lékařská péče, doprovod dětí, účast na pohřbu a tranzit).

V současné chvíli platí, že při příjezdu do Lotyšska, resp. při překračování lotyšských hranic je nutné předložit potvrzení o bezinfekčnosti, tedy negativní výsledek PCR testu na nemoc covid-19, nebo lékařské potvrzení (to je využíváno v případě, že cestovatel onemocnění prodělal a nyní je již podle lékaře-specialisty bezinfekční) ne starší než 72h a následně zůstat v 10-denní domácí samoizolaci. Pozn.: negativní výsledky testu jsou kontrolovány jak na pozemních hranicích, tak  na mezinárodním letišti v Rize, resp. před nástupem do letadla směřujícím do Rigy, pokud je Lotyšsko cílovou destinací a nejedná-li se o tranzit (viz dále).

Informace Ministerstva zahraničí Lotyšska pro cestovatele naleznete zde

POZOR!! Před cestou do Lotyšska (a to včetně tranzitu přes území) je nutné se též registrovat formou elektronického dotazníku tzv. Covidpass (vyplňuje se jméno a příjmení, osobní identifikační číslo, tel. kontakt, skutečné místo, kde se bude osoba nacházet, státy, navštívené v posledních 14 dnech a některé další položky). Formulář musí vyplnit každý přijíždějící dospělý a taktéž je potřeba vyplnit formulář za nezletilé děti. Formulář nesmí být vyplňován dříve než 48 hodin před překročením lotyšských hranic. Po vyplnění formuláře obdržíte QR kód, který ukážete při kontrole na hranicích. Data vyplněná do formuláře budou uchovávána po dobu 30 dnů. Odkaz na formulář Covidpass naleznete zde .

Tranzit

Tranzit územím Lotyšska v rámci Schengenského/EU prostoru zatím není omezen. Musí se však jednat o prostý průjezd zemí (bez zbytných zastávek a rozhodně bez přenocování), případně „přestup“ na mezinárodním letišti v Rize. I pro účel tranzitu (pozemní cestou nebo přes prostor letiště) platí povinnost před vstupem na území Lotyšska vyplnit elektronický formulář (Covidpass). Zde je nutno vyznačit, že účel cesty je právě tranzit. Osoby překračující pozemní hranici navíc musí prokázat bezinfekčnost na covid-19, tedy mít u sebe potvrzení o negativním PCR testu nebo lékařské potvrzení (viz výše). Z povinnosti prokázat se bezinfekčností na covid-19 jsou vyňati řidiči mezinárodní nákladní dopravy - v případě, že délka jejich pobytu v zemi nepřekročí 72h (nutnost vyplnit Covidpass platí v každém případě). Negativní test na nemoc covid-19 se nevyžaduje ani v případě tranzitu v rámci tranzitního prostoru mezinárodního letiště v Rize.

Časový limit pro tranzit přes území Lotyšska je 12h. Pro dopravu zboží, mezinárodní dopravu vázanou na jízdní řády, tranzit v rámci letiště, pobyt posádek letadel / lodí jsou stanoveny delší časové intervaly (48-72h, případně bez omezení), které jsou definovány pro jejich "tranzitní" přítomnost na území.

Upozorňujeme na Rozhodnutí vlády č. 360 (odst. 36 a dále) ze dne 9. 6. 2020, podle kterého jsou pro cizince uzavřeny vnější hranice (tj. hranice mezi Lotyšskem a Ruskou federací, případně Běloruskem). Průjezd je umožněn pouze občanům EU, kteří se přes území Lotyšska vrací do země svého trvalého pobytu (v EU). Text Rozhodnutí vlády č. 360 v anglickém jazyce najdete zde.

Užitečné informace o situaci ohledně covid-19 v Lotyšsku najdete zde.

 

3. DOPRAVA

Od 15.1.2021 již není plošně omezována přímá mezinárodní osobní doprava. Nicméně s ohledem na epidemickou situaci v Evropě je mnoho spojů rušeno nebo měněno. Doporučujeme sledovat webové stránky konkrétních dopravců pro aktuální informace o dostupných spojích.

 

4. OPATŘENÍ

I po skončení nouzového stavu platí řada zavedených opatření. Užitečné a přehledné informace o situaci ohledně COVID-19 v Lotyšsku, včetně platných opatření, najdete zde.

Karanténní a hygienická opatření upravuje Rozhodnutí vlády Lotyšské republiky č. 360 ze dne 9. 6. 2020 a jeho dodatky. Text Rozhodnutí je v anglickém jazyce zde.

Opatření týkající se vstupu na území Lotyšska – podrobněji viz výše bod 2.

 

5. ODKAZY NA MÍSTNÍ INSTITUCE

Text Rozhodnutí vlády č. 360 ze dne 9. 6. 2020, které popisuje platná opatření – web Sbírka právních norem zde.

Užitečné informace o situaci ohledně COVID-19 v Lotyšsku – oficiální web vlády LR k problematice COVID-19 zde.

Informace Ministerstva zahraničí Lotyšska pro cestovatele – web MZV LR zde

Dalšími zdroji informací jsou webové stránky Ministerstva zdravotnictvíCentrum pro prevenci a kontrolu nemocí