english  latviski  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Cestování do Lotyšska - aktuální informace o zavedených opatřeních


!! UPOZORNĚNÍ - Česká republika je stále zařazena do "červeného" seznamu zemí, tj. pro cestovatele z ČR platí povinnost nastoupit domácí samoizolaci. Aktuální znění tohoto seznamu je na stránkách lotyšského Centra pro prevenci a kontrolu nemocí (odkaz viz text) zveřejňováno vždy v pátek odpoledne.
 

1. VYCESTOVÁNÍ Z ČESKÉ REPUBLIKY

Informace o podmínkách vycestování z ČR najdete v článku MZV ČR, který je průběžně aktualizován, včetně zohlednění ustanovení plynoucích z ochranných opatření Ministerstva zdravotnictví ČR.

MZV ČR důrazně doporučuje před každou cestou do zahraničí registraci v systému DROZD.

 

2. VSTUP NA ÚZEMÍ A TRANZIT

Vstup na území Lotyšska

Rozhodující je zařazení země, ze které cestujete nebo přes kterou tranzitujete, do barevně odlišených skupin podle epidemiologické situace, v tabulce vydávané Centrem pro prevenci a kontrolu nemocí Lotyšska. Je třeba vždy sledovat aktuální stav.

  • Pokud cestujete přímo ze zemí v neutrální „šedé“ skupině, pak nemusíte zůstat v domácí samoizolaci. 

  • Pokud cestujete (nebo tranzitujete) ze zemí zařazených do "žluté" nebo "červené" skupiny zemí, pak musíte po příjezdu do Lotyšska zůstat v 10-denní domácí samoizolaci (negativní test není alternativou!).

Tabulka je pravidelně aktualizována, je nezbytné sledovat jak aktuální zařazení České republiky, tak zemí, přes které se dopravujete.  Tabulka online je zde  Informace Ministerstva zahraničí Lotyšska pro cestovatele zde

POZOR!! Od 12. 10. 2020 je před cestou do Lotyšska nutné se registrovat formou elektronického dotazníku (vyplňuje se jméno a příjmení, osobní identifikační číslo, tel. kontakt, skutečné místo, kde se bude osoba nacházet, státy, navštívené v posledních 14 dnech a některé další položky). Formulář musí vyplnit každý přijíždějící dospělý a taktéž je potřeba vyplnit formulář za nezletilé děti. Formulář nesmí být vyplňován dříve než 48 hodin před překročením lotyšských hranic. Po vyplnění formuláře obdržíte QR kód, který ukážete při kontrole na hranicích. Data vyplněná do formuláře budou uchovávána po dobu 30 dnů. Odkaz na formulář zde .

Tranzit

Tranzit v rámci schengenského prostoru není omezen - musí se však jednat o prostý průjezd zemí, tj. bez přenocování atd. Týká se překročení pozemních hranic soukromým automobilem, případně tranzitu v rámci mezinárodního letiště v Rize. I pro tranzitující cestovatele (včetně řidičů nákladní dopravy) je nutno před vstupem na území Lotyšska vyplnit elektronický dotazník - viz výše.

Upozorňujeme na Rozhodnutí vlády č. 360 (odst. 36 a dále) ze dne 9. 6. 2020, podle kterého jsou pro cizince uzavřeny vnější hranice (tj. hranice mezi Lotyšskem a Ruskou federací). Průjezd je umožněn pouze občanům EU, kteří se přes území Lotyšska vrací do země svého trvalého pobytu (v EU). Text Rozhodnutí vlády č. 360 v anglickém jazyce zde.

Užitečné informace o situaci ohledně COVID-19 v Lotyšsku najdete zde.

 

3. DOPRAVA

Po krátkodobém obnovení mezinárodní dopravy v letních měsících došlo s výrazným nárůstem počtu případů onemocnění COVID-19 od druhé poloviny srpna k opětovnému útlumu mezinárodní dopravy z a do Lotyšska. Znovu byly pozastaveny přímé spoje (letecké, autobusové i námořní) do zemí tzv. červené zóny, kde výskyt onemocnění přesahuje dvojnásobek průměru EU, ale i z některých dalších zemí.

Doporučujeme sledovat webové stránky konkrétních dopravců pro aktuální informace o dostupných spojích.

 

4. OPATŘENÍ

Karanténní a hygienická opatření upravuje Rozhodnutí vlády Lotyšské republiky č. 360 ze dne 9. 6. 2020 a jeho dodatky. Text Rozhodnutí je v anglickém jazyce zde.

Opatření týkající se vstupu na území Lotyšska – podrobněji viz výše bod 2.

Užitečné a přehledné informace o situaci ohledně COVID-19 v Lotyšsku najdete zde.

 

5. ODKAZY NA MÍSTNÍ INSTITUCE

Text Rozhodnutí vlády č. 360 ze dne 9. 6. 2020, které popisuje platná opatření – web Sbírka právních norem zde.

Užitečné informace o situaci ohledně COVID-19 v Lotyšsku – oficiální web vlády LR k problematice COVID-19 zde.

Informace Ministerstva zahraničí Lotyšska pro cestovatele – web MZV LR zde

Dalšími zdroji informací jsou webové stránky Ministerstva zdravotnictvíCentrum pro prevenci a kontrolu nemocí