english  latviski  česky 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: MZV
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Evropa jako úkol - předsednictví České republiky v Radě EU

1. července 2022 se Česká republika ujala svého historicky druhého předsednictví v Radě EU. Česká republika stála v čele Rady naposledy v první polovině roku 2009. Mezi prioritní oblasti, ve kterých se bude ČR profilovat, patří Evropa propojená vnitřním trhem, moderní a prosperující; Evropa silná a bezpečná; Evropa zdravá a udržitelná; Evropa soudržná a solidární; Evropa chytrá a kreativní.

Mottem půlroku českého předsednictví je „Evropa jako úkol“. Tato věta odkazuje k myšlenkám Václava Havla z roku 1996, když první prezident Československa, a následně i České republiky, při udělování Ceny Karla Velikého přemýšlel ve své řeči nazvané Evropa jako úkol o budoucnosti našeho kontinentu.  Zdůraznil, že úlohy, které Evropu čekají, si zasluhují rozvážnou a důkladnou reflexi. Od té doby se Evropa změnila, má nové úlohy a výzvy. Invaze Ruské federace na Ukrajinu, která v letošním roce zcela změnila geopolitickou situaci na našem kontinentu, zároveň prokázala, že Evropané v krizi vyvolané vnějším ohrožením dokáží jednat, možná k překvapení vnějších pozorovatelů, velmi rychle, efektivně a jednotně. Havlovské heslo „Evropa jako úkol“, které si Česká republika zvolila jako motto svého předsednictví v Radě Evropské unie v roce 2022, proto chápeme nejen jako příležitost ke společné reflexi, ale především jako výzvu k přijetí zodpovědnosti a rozhodnému jednání na základě hodnot, které nám ukládá svědomí. Chceme-li v tomto historickém okamžiku obstát, je naším úkolem Evropu nově promyslet, přebudovat a posílit.

Česká republika se během svého předsednictví zaměří na pět úzce provázaných prioritních oblastí: Zvládnutí uprchlické krize a poválečná obnova Ukrajiny; Energetická bezpečnost; Posílení evropských obranných kapacit a bezpečnost kybernetického prostoru; Strategická odolnost evropské ekonomiky; Odolnost demokratických institucí.

Předsednictví Rady EU je jedním z nejdůležitějších práv a nejnáročnějších úkolů vyplývajících z členství v EU. Role předsedající země je nejen organizační, ale také zprostředkovatelská, politická a reprezentační. Rotační předsednictví je významným nástrojem rovnováhy moci mezi členskými státy a institucemi EU. Symbolizuje rovnost mezi členskými státy bez ohledu na jejich velikost, geografickou polohu či datum vstupu do EU. Ostatní instituce EU předsedající členský stát respektují jako partnera reprezentujícího celou Radu. Česká republika se jako předsedající země stane na šest měsíců středobodem EU a v řadě oblastí mezinárodní politiky i hlavním reprezentantem EU ve vztahu ke třetím zemím.

Více informací o českém předsednictví v radě EU najdete na oficiálních internetových stránkách www.eu2022.cz.

Priority českého předsednictví najdete zde.

#CZPRES

#EU2022CZ