english  latviski  česky 

Paplašinātā meklēšana
norāde par rakstu Drukāt Decrease font size Increase font size

Sadarbība zinātņu nozarē

Informācija par divpusējo sadarbību starp Čehijas Republikas Zinātņu Akadēmiju un Latvijas Zinātņu akadēmiju

Čehijas Republikas Zinātņu Akadēmija un Latvijas Zinātņu akadēmija 1994. gada augustā noslēdza vienošanos par zinātnisko sadarbību starp abām akadēmijām, lai padziļinātu savstarpējos zinātniskos sakarus. Ja neviena puse līgumu nelauž, tas tiek automātiski pagarināt ik pēc trim gadiem.

Vienošanās nedalāma sastāvdaļa ir Īstenošanas plāns, kas aktualizēts 2007. gada janvārī.

Sadarbības mērķis ir lietderīgas sadarbības attīstība starp zinātniskām iestādēm un universitātēm, kas risina kopīgas zinātniskās problēmas.

Sadarbību var īstenot šādi:

  • veicot speciālistu apmaiņu starp zinātniskajiem institūtiem, arhīviem un bibliotēkām,
  • veidojot kopīgus zinātniskos projektus,
  • apmainoties ar zinātnisko un tehnisko informāciju un zinātniskajām publikācijām,
  • piedaloties kopīgos semināros, simpozijos, starptautiskajās konferencēs un citos divpusējos un daudzpusējos zinātnisko pasākumos.

Vienošanās ietvaros starp zinātņu akadēmijām var slēgt arī vienošanās starp institūtiem. 2006. gadā parakstīta vienošanās starp Čehijas Republikas Zinātņu Akadēmijas Mūsdienu vēstures institūtu un Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūtu un Čehijas Republikas Zinātņu Akadēmijas Filozofijas institūtu un Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūtu.

Galvenie divpusējās sadarbības temati saistīti galvenokārt ar šīm zinātnes jomām:

  • literatūra, folklora un māksla,
  • vēsture un etnogrāfija,
  • filoloģija,
  • dabaszinātnes.

Abu zinātņu akadēmiju sadarbībai ir jau ilggadīgas tradīcijas, kurs pēdējos gados tiek atkal atjaunotas. Agrākā sadarbība bija ar ievirzi galvenokārt tehniskajās jomās, bet tagad, saistībās ar sabiedriskajam pārmaiņām, tā drīzāk saistīta ar humanitārajiem un sociālajiem jautājumiem un jomām.

Zinātnisko darbinieku apmaiņas kvota ir noteikta 8 nedēļas gadā.  Aizvadītajos gados šo kvotu diemžēl neizpildīja neviena līgumslēdzēja puse, taču pēdējā laikā interese palielinās un 2007. gadā kvota jau tika nedaudz pārsniegta. Pēdējos divos gados to mazliet vairāk izmanto Latvijas puse.   

Sadarbība ir laba un bez problēmām no abām pusēm.