english  latviski  česky 

Paplašinātā meklēšana
na_celou_sirku
Photo: MZV
norāde par rakstu Drukāt Decrease font size Increase font size

Eiropa kā uzdevums – Čehihaj republikas prezidentūra es padomē

2022. gada 1. jūlijā Čehijas Republika uzņemusies savu otro prezidentūru ES Padomē. Iepriekš Čehija vadīja savu ES prezidentūru 2009. gada pirmajā pusē. Čehijas Republikas prezidentūras prioritātes būs šādas: moderna un pārtikusi Eiropa, ko vieno iekšējais tirgus; stipra un droša Eiropa; veselīga un ilgtspējīga Eiropa; saliedēta un solidāra Eiropa; gudra un radoša Eiropa.

Visu sešu mēnešu Čehijas prezidentūras moto ir „Eiropa kā uzdevums“ – frāze, kas atsaucas uz Vāclava Havela pārspriedumiem 1996. gadā, kad pēdējais Čehoslovākijas un pēc tam pirmais Čehijas Republikas prezidents, pasniedzot Kārļa Lielā balvu, savā runā „Eiropa kā uzdevums“ apcerēja mūsu kontinenta nākotni, uzsvērdams, ka Eiropas uzdevumi ir rūpīgi un pamatīgi jāapdomā. Kopš tiem laikiem Eiropa ir mainījusies, un tai ir jauni uzdevumi un izaicinājumi. Krievijas Federācijas iebrukums Ukrainā šogad pilnībā mainīja ģeopolitisko situāciju mūsu kontinentā un parādīja, ka eiropieši, iespējams, par pārsteigumu ārējiem novērotājiem, var rīkoties ļoti ātri, efektīvi un vienoti ārējo draudu izraisītas krīzes gadījumā. Tāpēc Havela saukli „Eiropa kā uzdevums“, ko Čehijas Republika ir izvēlējusies par moto savai prezidentūrai Eiropas Savienības Padomē 2022. gadā, mēs saprotam ne tikai kā iespēju kopīgām pārdomām, bet galvenokārt kā aicinājumu uzņemties atbildību un rīkoties izlēmīgi, pamatojoties uz vērtībām, ko mums uzliek mūsu sirdsapziņa. Ja vēlamies izcelties šajā vēsturiskajā brīdī, mūsu trīskāršais uzdevums ir pārdomāt, atjaunot un stiprināt Eiropu.

Prezidentūras laikā Čehijas Republika galveno uzmanību pievērsīs piecām savstarpēji cieši saistītām prioritārajām jomām: bēgļu krīzes pārvaldībai un Ukrainas atjaunošanai pēc kara, energoapgādes drošībai, Eiropas aizsardzības spēju un kibertelpas drošības stiprināšanai, Eiropas ekonomikas stratēģiskajai noturībai un demokrātisko iestāžu noturībai.

Prezidentūra ES Padomē ir viena no ES dalībvalstu svarīgākajām tiesībām un viens no sarežģītākajiem uzdevumiem. Prezidentūras loma ir ne tikai organizatoriska, bet arī starpnieciska, politiska un reprezentatīva. Rotējošā prezidentūra ir svarīgs dalībvalstu un ES iestāžu varas līdzsvara instruments. Tas simbolizē dalībvalstu vienlīdzību neatkarīgi no to lieluma, ģeogrāfiskās atrašanās vietas vai pievienošanās ES datuma. Pārējās ES iestādes respektē prezidējošo dalībvalsti kā partneri, kas pārstāv visu Padomi. Čehijas Republika kā ES prezidējošā valsts sešu mēnešu garumā, kļūst par ES centru un daudzās starptautiskās politikas jomās arī par galveno ES pārstāvi attiecībās ar trešām valstīm.

Oficiālajā tīmekļa vietnē www.eu2022.cz ir pieejama aktuālākā informācija par Čehijas prezidentūru ES Padomē.

#CZPRES

#EU2022CZ