english  česky 

rozšířené vyhledávání

Organizační struktura velvyslanectví

 

 

 

Funkce Jméno Diplomatická hodnost
vedoucí úřadu Ing. Juraj Koudelka, CSc. mimořádný a zplnomocněný velvyslanec
zástupce vedoucího úřadu, vedoucí politického úseku
(politická, kulturní a mediální agenda)
Mgr. Petr Hošťálek velvyslanecký rada
agenda Sultanátu Omán Ing. Roman Plevák, Ph.D. druhý tajemník
vedoucí konzulárního úseku Mgr. Petra Qsous druhý tajemník
vedoucí obchodně-ekonomického úseku Mgr. Vojtěch Hromek druhý tajemník
vedoucí administrativního a finančního úseku Jan Vlček atašé
konzulární referent Bc. Martin Baloc atašé
konzulární referent Martin Krupička atašé