english  česky  عربي 

rozšířené vyhledávání

Obchodní jednání a zvyklosti v KSA

Obchodní jednání a národní zvyklosti v Saúdskoarabském království

SAK a jeho význam v oblasti, geografické vlivy

SAK je největším státem oblasti Perského zálivu, nicméně v obchodní oblasti mu v regionu zdatně konkurují především Spojené arabské emiráty (SAE). Některé odhady hovoří dokonce o tom, že cca 40 - 60 % zboží ze zemí EU se do SAK dostává přes SAE. Tyto odhady však nelze nikterak prokázat, neboť v SAK neexistují výkazy podle původu dovezeného zboží, registruje se pouze země původu.

Území SAK je velmi rozlehlé s nízkou hustotou osídlení, obchodní aktivity se soustřeďují ve třech oblastech. První je aglomerace Rijádu, kde sídlí centrální orgány a rovněž centrály nejvýznamnějších saúdských firem. Druhou významnou oblastí je tzv. východní provincie, a to zejména Dammám, Al-Khobar a Dahrán. V této oblasti je vybudována řada významných průmyslových závodů, zejména z oblasti petrochemického průmyslu. Třetí obchodně zajímavou oblastí je západní pobřeží se středisky Džidda, Mekka a Medína (Mekka a Medína jsou svatá města s velkým množstvím infrastrukturních investic, Džidda je jedním z největších obchodních přístavů v SAK s napojením na Suezský průplav). Většina obchodních jednání zde probíhá v Džiddě, m.j. i proto, že Mekka a Medína jsou přístupné pouze muslimským věřícím.

Obchodní jednání

Osobní kontakt má při obchodním jednání zásadní význam, bez něj nelze získat důvěru saúdského partnera a dosáhnout významnějšího pokroku v obchodním případu.

Při organizaci jednání - a to i na nejvyšší oficiální úrovni - je nutno počítat s tím, že saúdský partner se obvykle dostaví později než je původně plánováno. Naopak sám je ochoten tolerovat jistou nedochvilnost u zahraničního partnera, což je považováno za méně nezdvořilé, než se dostavit na jednání dříve. Běžná evropská zásada "raději o pět minut dříve, než o minutu později" zde tedy rozhodně neplatí. Z tohoto důvodu se jen obtížně plánují harmonogramy jednání, často se stává, že těsně před schůzkou požádá saúdský partner o její odklad, a to i o několik hodin. Občas dojde i k tomu, že se saúdský partner bez omluvy nedostaví na sjednanou schůzku a za dostatečné považuje omluvit se až při pozdějším sjednávání náhradního termínu. Schůzky je nutno sjednávat pouze v čase, kdy neprobíhají modlitby. Rovněž není vhodné jednání protahovat nad obvyklou pracovní dobu, která na státních úřadech i ve většině firem obvykle končí ve 14 hodin. Naproti tomu je saúdský partner často ochoten jednat, např. při večeři, i v pozdních večerních hodinách.

Kromě obvyklých státních svátků má sváteční atmosféru zejména muslimský postní měsíc ramadán a každoroční pouť do Mekky zvaná hadždž, kterou pravověrný muslim musí vykonat alespoň jednou za život. V době hadždže a ramadánu je lépe neorganizovat žádná obchodní jednání.

Stejně jako v jiných arabských zemích je třeba počítat i s tím, že ne všechna ujednání předchozího dne platí i v průběhu dalšího jednání. To platí zejména ve státní sféře, kde bývá poměrně běžné znovu otevírat již uzavřené otázky, zejména s příchodem výše postaveného pracovníka. Při organizaci akcí závislých na součinnosti saúdského partnera je nutno opakovaně projednávat a připomínat, co je třeba zajistit. Pokud přesto nastane problém, saúdský partner ho obvykle řeší v klidu a klidnou reakci lze doporučit i z české strany.

Jednacím jazykem je běžně angličtina, schopnost vést jednání v arabštině je nicméně určitě výhodou. Rozhodně tím lze dosáhnout mnohem příznivější atmosféry pro jednání. Výjimečně se stává, že je nutno vést jednání prostřednictvím tlumočníka. V saúdských firmách a úřadech jsou k dispozici pracovníci, kteří jsou schopni tlumočit z angličtiny do arabštiny (zejména Egypťané), na přesnost jejich tlumočení však nelze spoléhat, zejména ve složitějších otázkách, např. technických či smluvních.

Při jednání je zvykem nejprve zahájit rozhovor obecnými tématy, např. o klimatických podmínkách, sportu, významných událostech v zemi či světě. Je rovněž zdvořilé zeptat se na rodinu, pokud již partnera a jeho rodinné poměry známe. Naopak je třeba se zdržet jakýchkoliv kritických komentářů k odlišnému způsobu života a myšlení v SAK.

Dlouhé držení ruky hostitelem při vítání je výrazem pohostinnosti. Vysloveným projevem přátelství je objetí a s krátkým dotekem oběma tvářemi či držení zahraničního partnera za ruku při jeho představování ve společnosti.

Typickým uvítacím občerstvením v SAK je světlá káva dolévaná do malého šálku, malý šálek silně slazeného čaje a někdy také datle. Kávu či jiné nápoje je vhodné si nechat nalít maximálně třikrát, obsluze se dává najevo nezájem o další dolití pokýváním šálku v prstech, načež je šálek hostu odebrán. Šálek se zásadně drží a k ústům přikládá pravou rukou.

Vhodným dárkem pro saúdského partnera, na němž nám záleží, je především český křišťál, nepřijatelné jsou jakékoliv dárky s náznaky křesťanské či jiné než islámské náboženské symboliky. Evropská vážná hudba může být dárkem pouze pro znalce.

Společenské zvyky, vztahy mezi lidmi

V SAK je velmi uznávána autorita společenského postavení, zejména pokud jde o osoby se vztahem ke královské rodině. Rovněž lze pozorovat hojné používání získaných akademických titulů. Svou roli ve společenském postavení hrají rovněž majetkové poměry. Nadřízený je vždy autoritou pro podřízeného, majetný člověk je více respektován než člověk pocházející z chudých poměrů. Příbuzenské svazky jsou v SAK jako ve většině muslimských zemí pevně udržovány, příbuzní se schází při mnoha příležitostech a obvykle svých vzájemných vazeb využívají i při podnikání.

Zcela specifické je v saúdské společnosti postavení žen. Evropské ženy musejí při jednáních dodržovat místní oděvní zvyklosti a nemohou očekávat, že jim bude saúdský partner podávat ruku. Nejen veřejné, ale i mnohé soukromé prostory a akce v SAK bývají vyhrazeny pouze pro muže, ženy se nezúčastňují společenských akcí společně s muži. Pokud je při nějaké příležitosti pořádána společenská akce pro obě pohlaví, pak zásadně odděleně pro muže a pro ženy.

V saúdské společnosti obvykle žena nepracuje a věnuje se rodině. Žena nemůže získat vysoké postavení ve firmě ani v politice. V tomto ohledu lze v posledních dvou letech pozorovat mírný posun, zejména u žen s vyšším vzděláním a z majetnějších rodin, které se např. stávají poslankyněmi místních zastupitelstev resp. řídí vlastní soukromé firmy. Jsou to však víceméně výjimky z obecných zásad. Ženy, a to ani jiné státní příslušnosti, nesmějí v SAK řídit automobil a nesmějí být bez jejich souhlasu fotografovány.

V SAK je zakázáno fotografování a filmování významných objektů. Pobřežní oblasti jsou v tomto ohledu mnohem tolerantnější než centrální SAK, kde kromě neobydlených oblastí nelze fotografovat prakticky vůbec. Mezi muži je naopak při různých společenských událostech velmi oblíbené foto na památku a existují např. společenské magazíny, které jsou zaplněny pouze fotografiemi z různých setkání a akcí. Zakázáno je rovněž zobrazování odhalených žen, při nákupu běžných dovážených tiskovin či dováženého zboží s nevhodným obalem je nutno se smířit se zásahem cenzury. Rovněž je zakázán dovoz předmětů, propagace a praktikování obřadů souvisejících s jinými náboženstvími než islámem.

Během ramadánu je přes den zakázáno jíst, pít a kouřit na veřejnosti. Při nakupování se v SAK běžně smlouvá o ceně. I ve velkých obchodech či nákupních střediscích lze mnohdy dosáhnout zajímavých slev z původně deklarované ceny.

Víra

V SAK je praktikován striktně wahhábistický výklad sunnitského islámu, šíité se vyskytují pouze na východě v provinciích Al-Ahsa a Al-Qatif. Veřejné projevy jiných náboženství (náboženské obřady, symboly, tiskoviny atd.) jsou zakázány. V SAK se v souvislosti s wahhábismem přísně dodržují pravidelné modlitby a mnoho dalších zvyků. Víra a z ní vyplývající zvyklosti ovlivňují bežný denní život v Saúdské Arábii (viz ostatní kapitoly)

Odívání

Na veřejnosti i při jednáních musejí i cizinky nosit přes normální oblečení základ místního kroje zvaný abbája, tj. tenký černý plášť zahalující ženu od krku až po kotníky, a současně mít vlasy zakryté černým šátkem. U Evropanek se při jednáních toleruje sejmutý šátek na ramenech, avšak je lépe předem vědět, nakolik je saúdský partner v tomto ohledu tolerantní.

U mužů se při společenském styku a při jednání dodržují v zásadě evropské zásady, tedy světlý či tmavý oblek s kravatou dle typu akce. Ani při oficiálních jednáních na nejvyšší úrovni se však nepožaduje smoking či frak, postačí decentní tmavý oblek. Muži by se však měli vystříhat při pohybu na veřejnosti nošení krátkých kalhot a trik bez rukávů.

Časové a datové údaje a zvyky

I v anglických textech je často použito datování dle místního lunárního kalendáře. Za místním letopočtem bývá někdy uvedena zkratka "H." a za naším letopočtem zkratka "G.". Místní letopočet začal v roce 622 našeho letopočtu. Má také 12 měsíců, ale maximálně po 30 dnech, takže rok je zpravidla o 11 dní kratší.

Pracovními dny jsou sobota až čtvrtek, v úřadech a některých podnicích od soboty do středy, s obvyklou pracovní dobou od 8 do 16.30 hod. Během ramadánu (v podzimních měsících) se začátek dopolední části a odpolední část pracovní doby přesouvají na pozdní večer, posledních 14 dnů ramadánu úřady zpravidla nepracují. Podobně je tomu zhruba týden před a týden po hadždži, který probíhá počátkem našeho kalendářního roku. Pracovní doba je přerušována modlitbami, jež trvají 30 - 40 minut a probíhají ve všední dny v zásadě 6x denně v pohyblivém čase - při rozbřesku (fadžr), při východu slunce (šrúk), cca v poledne (dhúr), uprostřed odpoledne (asr), při západu slunce (maghreb) a při setmění (išha).

Prodejní doba je v zásadě od 9 do 12 hodin, resp. do časově pohyblivé polední modlitby, a poté od 16 do 22 hodin. Během motliteb se obchody zavírají. Velké hypermarkety mají obvykle otevřeno nepřetržitě, v době motliteb však nelze využít služeb personálu, např. platit u pokladen.

Jídlo a stolování

V SAK se setkáte s tradiční arabskou kuchyní, která zásadně vylučuje vepřové maso a alkohol (pod přísnými sankcemi je zakázán i jeho dovoz jak pro obchodní, tak i soukromé účely). Sestává z širokého výběru přísad (zelenina, různé luštěninové, jogurtové a zeleninové kaše) a příloh (zejména rýže a chlebové placky). Tradičním hlavním jídlem je kabsah - kusy pečeného skopového masa na uvařené rýži, obvyklý je i kebab - pečené kousky skopového, hovězího, ale i kuřecího masa. Hojně se konzumují rovněž ryby a mořské produkty.

Ve velkých městech lze nalézt řadu mezinárodních (McDonald´s, KFC, Pizza Hut, Burger King) a asijských (zejména tureckých) jídelen s rychlým občerstvením, tak i standardní restaurace libanonské, čínské, indické, turecké apod.

Občas jsou obchodními partnery pořádány tradiční arabské večeře, kdy se sedí ve stanu na zemi a pokrmy jsou servírovány na koberci. Při jídle se zásadně používá pravá ruka, k oddělení jednotlivých kusů potravy si lze pomoci levou rukou. Do stanu se vstupuje bez bot a je tedy třeba dbát i na hygienu nohou.

V SAK se doporučuje konzumovat zásadně balenou vodu, vzhledem k vysokým teplotám po většinu roku je nutno přijímat cca 4 litry tekutin denně a při delších cestách po teritoriu je třeba mít dostatečné zásoby. Kouření vodní dýmky není v SAK zcela běžné, je nutno navštívit speciální kavárny, obvykle umístěné na okrajích měst.

Pobyt saúdského partnera v České republice

Do programu pobytu saúdského partnera v ČR není vhodné zařazovat návštěvu míst, kde by se mohl setkat s chováním odporujícím jeho náboženskému vyznání (kabarety, striptýzové bary, herny, křesťanské kostely pouze jako architektonickou památku), pokud o to vysloveně nepožádá.

I na území ČR je na místě vyžádat si souhlas saúdského partnera s jeho fotografováním a vystříhat se fotografování saúdských žen. Při podávání občerstvení platí stejná pravidla jako v SAK, tj. je třeba se vyvarovat podávání alkoholu a vepřového masa, pokud o to partner sám nepožádá.

Při konverzaci je lépe se vyhnout konfliktním politickým, společenským, kulturním a náboženským tématům a zachovat toleranci a umírněný postoj i v případě, že saúdský partner taková témata sám otevře. Jedinou výjimkou je islámský terorismus, který většina Saúdů chápe jako škodlivou odnož islámu ohrožující i samotné SAK.