english  česky 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: maxpixel.net
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Odpadové hospodářství v Ománu

Odpadové hospodářství a recyklace jsou v Ománu - dá se říct - v plenkách. O to více se však o nich začíná hovořit a o to častěji se nově objevují ve vládních strategiích a projektech. Některé zdroje uvádějí, že se v Ománu dnes recykluje jen 26 % papíru, 12 % plastů, 11 % kovů a jen 5 % skla. Pokud česká společnost uvažuje o rozšíření svých aktivit, bude to mít v Ománu jednoduché, stačí jí totiž jednat s monopolní státní společností Oman Environmental Services Holding Company (BEAH). 

Průměrný Ománec prý vyprodukuje denně 1,2kg pevného odpadu, který končí na municipálních skládkách. V sultanátu se ročně vytvoří 4 500 tun zdravotního odpadu, 1,5 mil tun průmyslového odpadu a 2 mil tun pevného komunálního odpadu. Jde např. o 45 000 tun pneumatik nebo např. o 14 000 tun olověných baterií ročně. Odhaduje se, že v roce 2020 bylo z Ománu vyvezeno 230 000 tun odpadu, z toho papír 59 %, měděný šrot 24 % a železný šrot 9 %. Naproti tomu dovezeno bylo 680 000 tun, což zahrnuje železný šrot 57 %, měděný šrot 34 % a plastový odpad 6 %. 

Prvním viditelným krokem byl na konci roku 2020 zákaz používání plastových tašek, který byl vynucován pod vysokými pokutami. Nyní se stát zaměřuje na omezování exportu některých odpadových surovin, jako je použitý kuchyňský olej, odpadní motorový olej, dřevní odpad, použité olověné baterie, plastový odpad, papírový odpad a lepenka, skleněný odpad, železný odpad, odpad z barevných kovů, odpad z elektrických a elektronických zařízení a ojeté pneumatiky. Tím chce stát vytvořit podmínky na podporu růstu recyklačního průmyslu v sultanátu. 

Vláda přijala Národní strategii pro nakládání s odpady (National Waste Management Strategy  / NWMS). Hlavním iniciátorem těchto změn byla společnost Oman Environmental Services Holding Company (BE'AH), tj. státní subjekt, který dohlíží na řízení sektoru pevného odpadu v sultanátu. Ten postupně usiluje o přijetí modelu „oběhového hospodářství“ při řízení všech toků pevného odpadu v Ománu. Cílem je na jedné straně stimulovat růst ekonomických aktivit kolem třídění, recyklace a opětovného použití odpadu a na druhé straně snížit množství odpadu, který nakonec končí na skládkách. Společnost Be'ah má v celém Ománu monopol na sběr, svoz a skládku odpadu ve všech municipalitách. Snaží se spolupracovat s místními i mezinárodními partnery, je součástí Ománského investičního úřadu (OIA).

Klíčovou profesní událostí sdružující instituce, experty a podnikatelské subjekty z oblasti odpadového hospodářství je Ománský týden udržitelného rozvoje. 

Regulátorem pro oblast životního prostředí je Úřad pro posuzování vlivů na životní prostředí (Environment Authority). Ten také vydává veškerá potřebná povolení.

Kontakty: 

 

Příklady existujících provozů a připravovaných projektů

V návaznosti na omezení vývozu recyklovatelných toků odpadu začaly v Sultanátu vzkvétat drobné investice do recyklačních činností. Nejmarkantnějším příkladem je použitý kuchyňský olej (UCO), který vedl ke vzniku několika provozů vybavených k přeměně odpadu na hodnotnou bionaftu. Podobně se recyklační aktivity šíří kolem odpadu z papíru a lepenky apod. Tyto široké vznikající možnosti jsou dostupné také českým firmám a dodavatelům odpadových technologií.

 • - Ve třech guvernorátech/správních oblastech (z 8 celkem), tj. v Al Multaqa (Guvernorát Maskat), Liwa (Severní Al Batinah) a Thamrait (Dhofar), již jsou vybudována centra pro likvidaci zdravotnického odpadu, a to buďto spalováním či autoklávováním.
 • - Okolo 30 tisíc tun odpadních pneumatik je každoročně spalováno ve společnosti Oman Cement, kde slouží, jako alternativní palivo při výrobě cementu. Podle odhadů je v Ománu každoročně vyhozeno celkem 45 tisíc tun použitých pneumatik.
 • - Připravuje se projekt s United Rubber Industries ve městě Nizwa. Tento podnik je připraven odebírat granulát z recyklovaných starých pneumatik, až 5000 tun ročně.
 • - Ve spolupráci se společností Petroleum Development Oman se zpracovává studie proveditelnosti na likvidaci 960 tisíc tun odpadu ročně prostřednictvím jeho přeměny na elektrickou energii, tj. WTE (Waste to Energy), respektive páru. Tímto projektem by PDO získalo vysokotlakou páru, kterou by využilo při pokročilé těžbě ropy (Enhanced Oil Recovery – EOR). Tento projekt by měl být následně tendrován vybranému zájemci na bázi BOT (Built Operate Transfer).
 • - Obdobně se diskutuje také spalování odpadních pneumatik v železárnách, které by tímto nahradily spalovaný ropný koks (petcoke).
 • - Dokončována je studie proveditelnosti na zužitkování organického a biologického odpadu ze skládky ve městě Barka. Bioplynová stanice by měla produkovat bioplyn a organické hnojivo. Mělo by jít o projekt BOT (Build Operate Transfer / postav provozuj a předej). 
 • - Recyklaci olověných baterií zajišťuje v Ománu od roku 2017 společnost Arab Led Company. Ta zpracovává ročně 6000 tun odpadových baterií. V Ománu je však podle odhadů každoročně až 14 000 tun. Hledají se proto další lokální provozy na recyklaci baterií v sultanátu. 
 • - Výroba biodieslu z použitého kuchyňského oleje. Ománská továrna umístěná v průmyslovém parku Samail Industrial Estate (GovernorateAl Dakhiliyah) od společnosti Synergy BioFuels z USA v srpnu 2021 úspěšně vyrobila svou první dávku 30 tun bionafty z použitého oleje na vaření (UCO), který odpovídá mezinárodním normám EN14214. Partnerem byla společnost BE'AH. Součástí továrny je také nové výzkumné centrum biopaliv. Vyrobená bionafta byla následně využita těžkými stroji při otevírání ropného vrtu. 
 • Prvním projektem svého druhu na území Ománu je "Waste to Energy Plant", tj. elektrárna na spalování odpadu. Memorandum k projektu podepsali v březnu 2022 státní společnost BEAH (má monopol na svoz komunálního odpadu na území Ománu) a státní společnost Oman Power and Water Procurement Company (OPWP, tj. monopolní prodejce elektřiny a vody). Projekt v odhadované hodnotě 1 mld USD se má realizovat v pobřežním městě Barka (cca 50km západně od Maskatu). Elektrárna by měla spalovat 4.500 tun tuhého komunálního odpadu denně po dobu 35 let a produkovat 130 až 150 MW elektrické energie. Jiné zdroje uvádějí spalování 50 mil tun odpadu ročně. Provozovatelem elektrárny by měl být soukromý subjekt. V dubnu 2022 se začala hledat konzultační firma. Tou byl v listopadu 2022 stanovena společnost ILF Consulting Engineers. Na základě smlouvy bude ILF Consulting Engineers poskytovat technickou, finanční a právní podporu během přípravy projektu, předběžné kvalifikace, vývoje RFQ a během výběrových řízení. Do konce roku 2022 má dojít k vypsání předkvalifikačního tendru. Kontakty: Ahmed bin Hamed al Subhi, Chairman of the Board of Directors of Be’ah, Yaqoob bin Saif al Kiyumi, CEO, OPWP. 

V Ománu byla v prosinci 2021 zveřejněna první studie, která si klade za cíl zmapovat veškerý průmyslový odpad v zemi. Výsledkem je ucelená databáze pokrývající průmyslové parky (v Rusayl, Salalah, Suhar, Sur, Nizwa, Al Buraimi a Samayil), tři ekonomické zóny (tj. Al Mazyunah Free Zone, Knowledge Oasis Muscat a Salalah Free Zone) a dvě zvláštní ekonomické zóny (tj. Port of Sohar a Duqm). Projekt připravila státní společnost BEAH s Faculty of Business na University of Sohar. 

Kontakty: 

 • - Abdulkareem bin Qasim al Balushi, Sector Head, Industrial Waste, BEAH
 • - Mohab bin Ali al Hinai, Head of the Environmental Centre of Excellence (ECE), BEAH
 • - Farah al Barwani, Research and Development Manager
 • - Rakesh Belwal, Faculty of Business, University of Sohar
 • - Barry Winn, Vice-Chancellor, Sohar University

Místní specifika v oblasti druhotných surovin a recyklace:

 • - Sběr kovového odpadu a nakládání se šrotem je v Maskatu (nejosídlenější část Ománu) podmíněn získáním roční licence, s možností prodloužení na vyžádání. Za podnikání bez licence hrozí postih 500 OMR (30.000 Kč). Je zakázáno provádět sběr v rezidenčních čtvrtích, je požadována určitá úroveň technického zpracování a hygienických norem. Kontakt: Saud bin Hilal al Busaidy, státní ministr a guvernér Maskatu. 
 •  

Připravil: Ing. Roman Plevák, Ph.D., diplomat pro Omán, Velvyslanectví Rijád