english  česky 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: Peter V. Facey
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Energetika: projekt propojující energetické soustavy na severu a jihu Ománu

(Archivní článek, platnost skončena 21.10.2022.)

Společnost Oman Electricity Transmission Company (OETC), člen skupiny Nama Group, v pondělí 26. 10. 2020 podepsala řadu dohod v celkové hodnotě 183 mil. OMR (cca 11 mld. Kč) za provedení první fáze projektu, jehož cílem je propojení severní a jižní elektrické přenosové sítě v sultanátu. Propojeny budou národní přenosová soustava na severu s přenosovými soustavami provozovanými společnostmi Petroleum Development of Oman (PDO), společností Tanweer (provozující sítě v odlehlých oblastech) a sítí vybudovanou ve speciální ekonomické zóně Duqm (SEZAD). Spojení má zajistit 400kV kabel, který propojí rozvodnu ve městě Izki s městem Duqm přes Mahout a dále na jih do provincie Dhofar. První fáze má být dokončena do roku 2023.

Očekává se, že projekt zvýší účinnost a integraci vnitrostátních elektrických přenosových sítí v Ománu. Projekt má hrát klíčovou roli při využívání obnovitelných zdrojů energie. Vláda chce vyrábět 15 procent celkové energie z obnovitelných zdrojů do roku 2025, čemuž by mělo napomoci propojením budoucích solárních elektráren a větrných farem v regionu Al Wusta.

OETC byla dosud odpovědná za přenos elektřiny jen v národní rozvodné síti na severu Ománu a v provincii Dhofar na jihu. Elektřina vyrobená z různých elektráren se přenáší do center (tzv. load dispatch centers) a odtud se distribuuje po sultanátu. Přenosová síť, založená na napětí 132 kV a vyšším, pokrývá většinu gubernií sultanátu od severu k jihu. Společnost rovněž spravuje 220 kV interkonektory propojující sultanát se sítí zemí GCC (tzv. GCC Grid).

První fázi projektu tvoří 660 km 400 kV vedení a pět hlavních rozvodných stanic ve městech Nuhaida, Barik, Suwaihat, Duqm a Mahoot. Celkové náklady na první fázi jsou 183 mil. OMR a jsou rozděleny do pěti projektů. První projekt zahrnuje výstavbu 400 kV rozvodných stanic v Bariku a Suwaihat a jejich propojení se sítí PDO. Celkové náklady na tuto část projektu se pohybují kolem 39 mil. OMR a budou realizovány během 24 měsíců. Druhý projekt zahrnuje výstavbu nadzemních vedení 400 kV o celkové délce 129 km mezi stanicemi Barik a Suwaihat a vedení 400 kV o celkové délce 195 km mezi stanicemi Barik a Nuhaida. Náklady na tuto část projektu jsou 45 mil OMR a budou realizovány během 28 měsíců. Třetí projekt zahrnuje výstavbu 400 kV stanic Duqm a Mahoot. Tyto stanice budou podporovat síť společnosti Tanweer při uspokojování rostoucí poptávky po elektřině ve zvláštní ekonomické zóně v Duqm. Celkové náklady na tuto část projektu jsou 38 mil OMR a budou realizovány během 24 měsíců. Čtvrtý projekt zahrnuje výstavbu 400 kV vedení o celkové délce 191 km mezi stanicemi Suwaihat a Duqm a vedení o celkové délce 152 km mezi stanicemi Duqm a Mahoot. Cena této části je 45 mil OMR a bude realizována během 28 měsíců. Posledním projektem je výstavba stanice Nuhaida 132 / 400kV. Tento projekt zahrnuje také odklon 400 kV přenosového vedení spojujícího stanice Izki a Ibri přes stanici Nuhaida. Tato stanice je považována za hlavní propojovací bod mezi národní sítí na severu Ománu a elektrickou sítí CHOP. Celkové náklady na tuto část jsou RO17mn a budou realizovány po dobu 24 měsíců.

Společnosti zveřejňují výběrová řízení na svých stránkách:

V širším výhledu mají investice do distribuční soustavy v Ománu směřovat k minimalizaci jejího přetížení, propojování izolovaných regionů, uspokojování zvýšené poptávky po energii a připojování nových elektráren (především obnovitelné zdroje energie / OZE) k distribuční soustavě. Pozornost se zaměřuje také na transformaci sítě na severu země na ZVN 400 kV (tj. zvláště vysoké napětí ZVN), neboť ta v současné době pracuje pouze na 220 kV a 132 kV.

Souhrn plánovaných investic do energetické přenosové soustavy v Ománu

Jedním z hlavních nadcházejících projektů je severo-jižní propojení. Fáze 1 projektu, zahrnuje zřízení – transformačních stanic Duqm 400/132/33 kV, Nahada 400/132 kV, Barik 400/132 kV, Suwayhat 400/132 kV a Mahout 400/33 kV, přibližně 380 km nadzemního vedení ZVN 400 kV propojující Duqm a Izki přes Mahout. Projekt si klade za cíl uspokojit poptávku společností Tanweer a SEZAD po dodávkách energie a zajistit přístup k přenosu z oblastí s potenciálem rozvoje OZE.

Dále probíhají výběrová řízení na další klíčové projekty, jako jsou transformační stanice Jefnen 400/132 kV, Misfah 220/132 kV, Airport Heights 220/132 kV, transformační stanice 132/33 kV při 160 MW waste to energy plant IPP Barka, Rustaq 400/132 kV, Manah 400 kV, Saih Al Kairat 132/33 kV a přibližně 240 km dlouhé vedení ZVN 400 kV a 100 km dlouhé vedení 132 kV, které mají být spuštěny v roce 2020.

Společnost OETC také podniká iniciativy k digitalizaci své sítě. V roce 2019 získala švédsko-švýcarská společnost ABB kontrakt na instalaci vysoce spolehlivého technologického řešení gridové komunikace na ochranu kritické digitální elektrické infrastruktury. Společnost OETC také pověřila belgické OTN Systems, aby postavili telekomunikační páteř XTran pro svou distribuční síť. V rámci toho bude vybudována nová 10G síť založená na Multiprotocol Label Switching-Transport Profile (MPLS-TP) pro více než 30 rozvoden, stejně jako dispečink zatížení a centrum zálohování.

Podle společnosti Belham Management Industries Inc. (BMI), která patří mezinárodní agentuře Fitch, budou elektrárny na zemní plyn v Ománu zajišťovat do roku 2029 přibližně 95 % dodávek energie. Obnovitelné zdroje energie pak mají během současné dekády stát v čele růstu ománského energetického sektoru, podporované řadou výběrových řízení a zvláštních projektů zaměřených na OZE. Přitom však Omán bude muset pokračovat v provádění opatření k zajištění efektivity správy elektrické sítě, aby odstranil více než 14 procentní ztráty vznikající při přenosu.

V následující tabulce jsou uvedeny některé z klíčových plánovaných projektů.

Projekt

Napětí (kV)

technické parametry

Plánované uvedení do provozu

Severo-jižní Ománský propojovací projekt (fáze I)

400/132

~ 380 km

2023

Duqm GS

 400/132

4x125 MVA

2023

Nová řada Izki – Misfah

400

100 km

2020

Linka Rustaq – Wadi Bani Auwf – Nakhal

132

2x125 MVA, 86 km

2020

Propojovací stanice Khaborah (KIS)

220/132

2x500 MVA

2020

Stanice Halban grid

132/33

4x125 MVA

2021

Saih Al Khairat GS

132/33

2x125 MVA, 88 km

2022

Nová Rusail grid station (Fáze 1)

400/132

2x500 MVA

2022

Aktualizace Sur GS

 132/33

2x125 MVA

2023

 

Ing. Roman Plevák, Ph.D.

diplomat pro Omán

Velvyslanectví ČR v Rijádu

Zdroj: OETC; Globální výzkum přenosu