english  česky 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: ACWA Power
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Obnovitelné zdroje energie v Ománu

Obnovitelným zdrojům energie se v sultanátu daří. Omán chce dosáhnout 20% výroby energie z obnovitelných zdrojů do roku 2027, a to především díky tzv. nezávislým energetickým projektům (IPP, Independent Power Projects). Produkce elektřiny z obnovitelných zdrojů již dosáhla 650 MWh během roku 2022, cílem je 3,35 GW do roku 2027. V případě Ománu se primárně cílí na využití solární energie, protože její cyklická výroba koresponduje se zdejšími výkyvy spotřeby během dne. V současné době je v různém stádiu cca 8 projektů solárních elektráren. Příznivé podmínky denního slunečního svitu a rozsáhlá nevyužitá pouštní plocha jsou pak další faktory, které nahrávají jejímu rozvoji. V druhé řadě se pak připravují i projekty větrných elektráren. V současné době jde např. o 4 projekty s celkovým výkonem 750MW. Nebo o 7 - v srpnu 2021 nově identifikovaných - lokalit pro výstavbu větrných elektráren. Projektuje se také 100MW bateriové úložiště. Projektů je však mnohem více, jak se můžete dočíst i v níže uvedené tabulce, a to by mohla být příležitost také pro české firmy.  

Podpůrné kroky ománské vlády

Ománská vláda připravila v květnu 2022 energetickou strategii (National Energy Plan) cílící na skokový rozvoj obnovitelných zdrojů energie a na ně navazující výrobu zeleného vodíku. Páteřní síť zdrojů dosud  stojí na plynových elektrárnách, nové plynové se však už nebudou stavět, jadernou cestu vláda již dříve vyloučila, jiných fosilních zdrojů se deklaratorně vzdala. Všechny nové energetické zdroje v Ománu cca od roku 2020 jsou už jen obnovitelné. Podle informací z května 2022 vláda hledá mezinárodního konzultanta, který připraví regulatorní a zákonný rámec pro sektor energetiky a Národní plán energetické tranzice (National Policy for the Energy Transition). Ministerstvo aktivně vyhledává a financuje studie proveditelnosti a nové lokality pro rozvoj obnovitelných zdrojů. V srpnu 2021 ministerstvo založilo ománskou Asociaci pro výrobu vodíku (Hy-Fly), která sdružuje 13 soukromých i veřejnoprávních společností. 

Kontakt:

 • - pan Abdulaziz bin Said al Shidhani, Head of the Directorate General of Renewable Energy and Hydrogen, Ministry of Energy and Minerals

V návaznosti na COP-26 v Glasgow byl v listopadu 2021 zveřejněn nový ambiciózní cíl Ománu. V období 2021-2027  chce Omán vybudovat nové zdroje obnovitelné energie v objemu alespoň 2,66 GW (od srpna 2022 se cílí už na 3,35 GW). Omán se chce začlenit mezi 40 nejrozvinutějších zemí světa v oblasti produkce obnovitelné energie. Plán se opírá hlavně o fotovoltaiku, tj. 79 % nových zdrojů a vítr, tj. 21 % z plánované nové kapacity OZE. Všechny dosavadní konvenční zdroje v Ománu jsou plynové elektrárny. U nich dosáhl Omán v posledních pěti letech cca šestnácti procentní zvýšení účinnosti (z 39 % v roce 2015 na 55 % v roce 2020). Zvyšování celkové energetické účinnosti se přičítá odstavování starších, méně produktivních elektráren, dílčí modernizaci a přechodu elektráren na kombinovaný cyklus. S plynovými elektrárnami může Omán lehce vykrývat fluktuaci výkonu OZE.

Vydavatelem certifikátů I-REC (o pravosti dodávek z obnovitelných zdrojů) v Ománu - někdy označovaných také jako Energy Attribute Certificates (EAC) - je ománská společnost Three Pillars Consulting (TPC). Tato společnost se sídlem v Maskatu poskytuje poradenské služby při formulování politik souvisejících s energetickou účinností a uhlíkovou stopou. Kromě vývoje softwaru pomáhá registrovat uhlíkové kredity, vydává certifikáty pro zdroje obnovitelné energie a energetickou účinnost budov. Dalšími klíčovými institucemi jsou Úřad pro regulaci veřejných služeb (APSR) a Úřad pro životní prostředí. Jak uvádí předseda Úřadu pro životní prostředí Dr. Abdullah Ali al-Amri, Omán začal realizovat investiční projekty v oblasti solární a větrné energie, jejichž smysluplnost prokázují studie proveditelnosti.

V Sultanátu funguje od počátku roku 2022 tzv. "spotový trh" s elektřinou, který pokrývá síť v severní části sultanátu. Společnost Oman Power and Water Procurement Company (OPWP), která je v sultanátu jediným kupujícím elektřiny a vody (tzv. "sole offtaker"), zřídila autonomního operátora trhu - "Market Operator", který provozuje a spravuje spotový trh. Tím je investorům do obnovitelných zdrojů energie umožněno, aby mohli nabídnout svůj přebytek za konkurenceschopné ceny.  Spotového trhu se na počátku roku 2022 účastní jen 10 výrobců (převážně plynové zdroje), obnovitelné zdroje se budou zapojovat postupně. Zapojení dalších účastníků umožní až propojení přenosových soustav na severu a jihu sultanátu. 

Země (respektive státní regulátor trhu - ASPR) připravila také právní rámec pro přímý prodej elektřiny mezi výrobci a odběrateli. Ten začal fungovat v říjnu 2022 a umožňuje některým producentům uzavírat dohody o prodeji elektřiny s velkými odběrateli (především velkými průmyslovými podniky) bez účasti monopolního prostředníka, kterým je Oman Power and Water Procurement Co (OPWP). Tento krok má producentům přinést nejen úspory, ale také je motivovat k novým projektům výstavby obnovitelných zdrojů a jejich většímu využití v průmyslu. V této dekádě sultanát počítá s projekty, které vytvoří okolo 30GW nových obnovitelných zdrojů. 

Realizované solární projekty PV

 • 500 MW - IPP Ibri (Ibri-2 PV IPP) V lednu 2022 byla slavnostně spuštěna fotovoltaická elektrárna Ibri 2 za bezmála 155 mil OMR (bezmála 9,3 mld Kč). Společnost Shams Ad-Dhahira Generating Company (www.agcoman.com) vyvinula a v červnu 2021 dostavěla 500MW solární elektrárnu IPP Ibri (Ibri-2 PV IPP), tzv. nezávislý energetický projekt - IPP na bázi BOO - build own operate. Jde o projekt s cca 1 mil bifaciálních (oboustranných) fotovoltaických panelů na rozloze 1.300 ha ve městě Ibri na severozápadě sultanátu. Licenci udělil Úřad pro regulaci veřejných služeb (APSR, www.apsr.om). Elektrárna je napojena přes 220 kV stanici vlastněnou společností OETC na národní síť. OETC - součást Nama Group - uvádí, že stanice je jedinečná v tom, že přichází bez výkonového transformátoru, jaký je obvykle spojen se síťovými stanicemi obecně a elektřina je do ní přiváděna podzemními kabely. Cena elektrárny Ibri-2 PV IPP bula v dubnu 2020, kdy došlo k finanční uzavírce projektu, odhadována na 400 mil USD. Je údajně financována v poměru 70:30, tj. poměr půjček k vlastnímu kapitálu. Projekt počítal s offtake kontraktem po dobu 15 let od prvního dne spuštění do komerčního provozu. Syndikát šesti domácích a zahraničních věřitelů, kteří poskytli 275 mil USD, sestává z  Asian Infrastructure Investment Bank, Bank Muscat, Riyad Bank, Siemens Bank, Standard Chartered Bank a Warba Bank. Půčka byla těmito věřiteli poskytnuta na 16 a půl let (door-to-door tenure). Dodavatelem bifaciálních panelů typu N (údajně ideálních pro ománské podmínky) je přední čínský výrobce Jolywood. Finančními partnery projektu jsou společnosti Gulf Investment Corporation (https://www.gic.com.kw/) a společnost Alternative Energy Projects Company (https://aepcenergy.com/) - obě z Kuvajtu. Konsorcium dodavatelských firem (EPC) tvoří společnosti ChinaPower a PowerChina Huadong. Údržbu a provoz projektu bude zajišťovat společnost NOMAC (https://www.nomac.com/), která je stoprocentní dceřinou společností ACWA Power (https://acwapower.com/) ze Saudské Arábie. Společnost Shams Ad-Dhahirah Generating Company (SDGC), která projekt realizovala, je konsorciem společností ACWA Power, Gulf Investment Corporation (GIC) a Alternative Energy Projects Co (AEPC). Ve špičce má elektrárna údajně vyrábět dostatek elektřiny k napájení 50 000 domácností a tím eliminovat 340 000 tun emisí oxidu uhličitého ročně. Jakmile bude požadovaná licence schválena, bude platit po dobu 25 let. Během tohoto celého období má projekt zaručen odběr u státní monopolní společnosti Oman Power and Water Procurement Company (OPWP, https://www.omanpwp.om/). Výrobní licence pro obnovitelné zdroje energie byly již dříve uděleny také projektům společnosti Rural Areas Electricity Company - Tanweer (https://tanweer.om/) pro její 50 MW větrnou farmu v Harweelu a společnosti Amin Renewable Energy Company (https://nebras-power.com/assets/listing/amin) pro její 125 MW solární elektrárnu, která dodává elektřinu společnosti Petroleum Development Oman (PDO, https://www.pdo.co.om/). Kontakty: - Mohammad Abunayyan, předseda představenstva, ACWA Power, Yaqoub bin Saif al Kiyumi, CEO, Oman Power and Water Procurement Company
 • 100 MW - IPP Amin V roce 2020 spustila společnost Petroleum Development Oman (PDO) 100 MW solární elektrárnu Amin, v jižní části sultanátu - cca 210 km severozápadně od Salalah. Tzv. Independent Power Project, byl uveden do provozu za 12 měsíců od podpisu smlouvy, tj. o 3 měsíce dříve oproti zadání. Společnost PDO dodavateli garantuje offtake vyrobené elektřiny (pro své těžební aktivity) po celou plánovanou životnost elektrárny. Předpokládaná doba provozu je 23 let. Dodavatel musel zajistit MFS - minimální funkční specifikaci. Jednalo se BOOT projekt, tj. Build, Own, Operate and Transfer, což je v Ománu obvyklý postup při podobných zakázkách. Dovatel nese úrokové riziko, tzv. Solar Insolation Risk, i kurzovní riziko - neboť projekt je kalkulován a financován v OMR. Inflační riziko sdílí dodavatel s PDO. Dodavatel musel prokázat "net worth" své čisté jmění ve výši 50 mil USD a větší, referenci pětiletého provozování 100 MW solární elektrárny ve své domácí zemi a 50 MW v zahraničí, musel prokázat vlastnictví 100MW solární elektrárny (equity), doložit efektivní provoz a údržbu obdobného energetického zdroje za poslední 3 roky, schopnost zajistit finanční prostředky ve výši 100 mil USD apod. Přihláška k tendru stála nevratných 5 tisíc USD. Podrobnosti k podmínkám projektu jsou uvedeny také zde
 • Vlajkovým projektem PDO v oblasti obnovitelné energie je solární projekt Miraah na jihu země. Zde se využívá teplo ze slunce k výrobě páry, která je poté vstřikována do ropného pole Amal, aby vytlačila ropu z vrtu na povrch. Při plné kapacitě dokáže Miraah produkovat ekvivalent 1021 MW tepelné energie a je prvním projektem svého druhu - v oblasti Enhanced Oil Recovery - na světě.
 • PDO provozuje také menší střešní a pozemní solární fotovoltaické systémy v sídle společnosti v Mina Al Fahal a v obytném komplexu Ras Al Hamra

Připravované solární projekty PV

 • - V Ománu se již připravuje další projekt solární elektrárny o výkonu 1 000 MW ve Wilayatu Manah, tj. poblíž města Nazvá (Nizwa), cca 140 km jihozápadně od hlavního města Maskat. Jde o dva projekty pracovně nazvané Manah 1 a Manah 2, tedy se souhrnným výkonem 1,00 GW. Spuštění je plánováno na rok 2024. 
 • 25 GW Projekt Green Energy Oman (GEO) realizuje státní OQ Group se zahraničními subjekty InterContinental Energy a EnerTech. Cílem projektu je vyrábět 25 gigawattů (GW) obnovitelné solární a větrné energie. Od roku 2018 probíhal sběr dat používaných k přípravě studií proveditelnosti a posouzení energetického výnosu. K březnu 2022 byly připraveny studie hodnocení environmentálních a sociálních dopadů (ESIA). 
 • - 500 MW IPP Adam Projekt nazvaný také „MIS Solar IPP 2025“ se připravuje v guvernorátu Al Dakhiliyah. Na základě studie připravované od prosince 2019 byla vyselektována lokalita v Adamu. RfQ (Request for Qualifications) měl být vydán ve 4. čtvrtletí 2021 a dokončení projektu se plánuje ve 2. čtvrtletí 2025. Projekt zadává ománská společnost Oman Power and Water Procurement Company (OPWP)
 • - 500 MW IPP Manah Dva solární projekty – Manah I Solar a Manah II jsou připraveny k realizaci ve Wilayat of Manah (guvernorát Al Dakhiliyah). Před pandemií bylo zahájeno výběrové řízení na výstavbu dvojice solárních IPP o výkonu 500 MW umístěných vedle sebe. Očekává, že proces zadávání zakázek bude obnoven koncem roku 2022. Projekt zadává ománská společnost Oman Power and Water Procurement Company (OPWP)
 • - 600 MW IPP Al Wusta nazývaný také ‘Solar PV 2027’. Projekt zadává ománská společnost Oman Power and Water Procurement Company (OPWP)
 • - V listopadu 2022 byl ohlášen projekt, který má napojit nové PV zdroje na odsolovací jednotku ve městě Sur. Závod na produkci odsolené vody (115 tis m3/den z roku 2007) provozuje společnost Sharqiyah Desalination Company (ta je z více jak 35% vlastněna francouzskou společností Veolia), jako tzv. "nezávislý vodní projekt" -IWP. Ta se dohodla s francouzskou společností TotalEnergies na výstavbě 17 MWp (MW peak) solární elektrárny, která má pokrývat 1/3 potřeb desalinizačního závodu. Od roku 2023 má solární elektrárna na ploše 130 tisíc m2 s 32 tisíci PV panely dodávat ročně 30 GWh elektrické energie. 

Připravované projekty koncentrované solární energie CSP

 • - Podle OPWP se v blízkosti Duqm připravuje výstavba vůbec prvního projektu koncentrované solární energie (CSP) s akumulací tepla. V dubnu 2022 se připravovala studie proveditelnosti. Kapacitně má jít o 100 MW solární zdroj. 

Realizované větrné elektrárny

 • 50 MW WPP Příkladem WPP, která byla v listopadu 2019 uvedena do provozu v Ománu, je Větrná farma o výkonu 50 MW v Harweelu v nejjižnějším regionu Dhofar. Jde o 13 větrných turbín, každá s kapacitou 3,8 MW napojených přes 132 kV kabel na rozvodnou síť. Síla větru údajně dosahuje rychlosti 8 metrů za vteřinu. WPP byla plně financována společností ADFD z UAE (https://www.adfd.ae/). Tento větrný park zásobuje elektřinou cca 16 000 domácností - což odpovídá 7% celkové spotřeby energie regionu Dhofar a údajně ušetřil až 110 000 tun emisí oxidu uhličitého ročně (podle jiných zdrojů produkuje údajně více jak 190 GWh čisté energie). Odběratelem elektřiny je monopolní státní společnost OPWP (https://www.omanpwp.om/). Větrný park provozuje Ománská elektrárenská společnost pro venkovské oblasti – Tanweer (https://tanweer.om/). Projekt realizovala společnost Abu Dhabi Future Energy Company (Masdar, https://masdar.ae/) prostřednictvím konsorcia EPC společností GE Renewable Energy a španělského TSK. Společnost GE Renewable Energy poskytla 3,8 MW větrné turbíny a TSK je odpovědná za zbývající část infrastruktury větrné farmy a zařízení pro elektrický přenos spojující elektrárnu se sítí. Konsorcium společností EDF Renewables a Masdar stojí za projektem 400 MW větrné farmy Dumat Al Jandal v Saúdské Arábii. 

Připravované projekty větrných elektráren (výhled do roku 2027)

 • - Společnost OPWP (https://www.omanpwp.om/) v červnu 2021 dokončila tzv. "Wind Resource Assessment" v klíčových regionech země (Jaalan Bani Bu Ali v North Al Sharqiyah Governorate a Duqm v Al Wusta Governorate). Na sběru dat se podílela také státem vlastněná energetická společnost NAMA Group. Obě tyto lokality mají být nabídnuty zahraničním investorům k realizaci jejich projektů WPP, a to formou veřejných výběrových řízení. Rychlost větru ve vnitrozemských lokalitách dosahuje i 8-10 m/s, a to i v horkých letních měsících. Potenciál mají také lokality v ománských pobřežních vodách, které však nebyly součástí průzkumu.  
 • - V srpnu 2021 zveřejnily ománské úřady 7 nových lokalit vhodných pro výstavbu "on shore" větrných elektráren (WPP). Tato místa zahrnují Sur a Jaalan Bani Bu Ali (obě v North Al Sharqiyah Governorate), Duqm-1 a Duqm-2 (Al Wusta Governorate) a Al Jazir, Shaleem a Sadah (Dhofar Governorate). Výběr se opírá o studie měření síly větru napříč sultanátem a je všeobecně známo, že pobřežní linie Ománu je celoročně vystavována silným větrům. Omán se snaží urychlit implementaci projektů větrné energie na svém území a pro urychlení procesu proto ustavil tým úředníků zastupujících řadu vládních a veřejných organizací, který má urychlit schvalovací procedury případných projektů. Tým zahrnuje experty společnosti Oman Power and Water Procurement Company (OPWP - jediný odběratel veškeré kapacity založené na konvenčních a obnovitelných zdrojích v Ománu), Oman Electricity Transmission Company (OETC), Úřad pro regulaci veřejných služeb (APSR)Úřad pro životní prostředí (EA), Ministerstvo bydlení a územního plánování, Ministerstvo energetiky a nerostů a veřejný Orgán pro zvláštní ekonomické zóny a volné zóny (OPAZ). První z těchto sedmi projektů větrných elektráren má být spuštěn v roce 2025. Tento tým spravuje monitorovací stanice pro sběr, vyhodnocování a zveřejňování údajů o větrných zdrojích. Z těchto dat má být vyhotovena studie proveditelnosti pro nákup nezávislého energetického projektu (IPP - Independent Power Project), respektive objednání projektu větrné elektrárny. Ve 3. čtvrtletí 2021 se mohou představit dodavatelé a ti z nich, kteří se kvalifikují, budou požádáni o návrhy projektů (RFP - request for proposals). Jejich projekty budou technicky posouzeny a nabídky vyhodnoceny.  
 • - V srpnu 2021 zveřejnila společnost Petroleum Development Oman (PDO) plány na výstavbu 100 MW větrné elektrárny v lokalitě tzv. "bloku 6", tj. rozlehlé oblasti od trojmezí hranic Saudské Arábie a Spojených arabských emirátů dále do ománského vnitrozemí. Společnost již připravila studii proveditelnosti na základě sběru povětrnostních dat za posledních 12 měsíců. Má jít o celkem 6 lokalit v rozlehlé oblasti tzv. bloku 6. Projekt má být uveden do provozu v roce 2023. PDO používá elektřinu vyrobenou ze svých obnovitelných zdrojů při těžbě ropy a plynu, což je hlavní aktivita této firmy. 
 • 100 MW WP Jaalan Bani Bu Ali Projekt zadává ománská společnost Oman Power and Water Procurement Company (OPWP). Projekt je plánována jako větrná farma o výkonu přibližně 100 MW ve Wilayat of Jaalan Bani Bu Ali v guvernorátu Severní Al Sharqiyah. V lokalitě bylo instalováno několik 100 metrů vysokých větrných stožárů pro sběr meteorologických dat.
 • 200 MW WP Duqm Projekt nazvaný 'Duqm Wind IPP 2025' zadává ománská společnost Oman Power and Water Procurement Company (OPWP). Projekt  je umístěn uvnitř ekonomické zóny SEZ v Duqm. Instalovaný výkon bude potvrzen po vyhodnocení naměřených údajů o větru a analýzách optimalizace uspořádání větrných farem.
 • 160 MW WP Duqm Projekt nazvaný "Duqm II Wind IPP 2027" zadává ománská společnost Oman Power and Water Procurement Company (OPWP). Projekt větrné elektrárny je připravován v lokalitě vzdálené 60 kilometrů od města Duqm.
 • 100 MW WP Projekt nazvaný "Dhofar II Wind IPP" zadává ománská společnost Oman Power and Water Procurement Company (OPWP). Projekt má navazovat na první realizovaný projekt WPP v zemi – Dhofar 1 Wind IPP – v Harweelu. 

Velkokapacitní bateriové úložiště

 • PDO a její mateřská holdingová společnost Energy Development Oman (EDO) plánují uvést do provozu v roce 2023 také bateriové úložiště s kapacitou 100 MW. Projekt má být umístěn v jedné z lokalit rozlehlého těžebního bloku 6. Má být prvním velkokapacitním bateriovým úložištěm v Ománu, které zajistí trvalé napájení a dorovná výkyvy spojené s výrobou ze solární a větrných zdrojů. 
 • V dubnu 2022 ohlásila ománská společnost ONEIC partnerství s italskou společností Energy Dome a nabídla řešení ukládání energie (Long Duration Energy Storage). Projekt využívá tzv. CO2 baterii, která umožňuje dlouhodobé a velkokapacitní ukládání energie, založené na termodynamickém procesu manipulace s CO2 v jeho různých formách v uzavřené termodynamické soustavě. Proces je údajně nákladově efektivní v rozmezí 4-24 hodin, dosahuje efektivitu 75%, uložená energie během samotného uložení nedegraduje (tj. může být uskladněna dlouhodobě). 

Další projekty OZE v Ománu

projekt typ NPV (mil USD) stav projektu přidělení dokončení
OPWP - Solar PV IPP at Ibri 2 Solar 400 Execution 2019 2024
Tanweer - 146MW Hybrid Solar-Diesel IPP Solar 180 Main Contract Bid 2020 2023
PDO - Amin Solar PV IPP Solar 80 Execution 2019 2020
OPWP - 200 MW Duqm Wind IPP Wind 200 Main Contract Pre-Qualification 2021 2024
OPWP - Dhofar Wind Farm IPP Wind 100 Main Contract PQ 2021 2022
OPWP - Manah Solar 2 IPP Solar 500 Main Contract PQ 2020 2023
OPWP - Manah Solar 1 IPP Solar 500 Main Contract PQ 2020 2022
SPF - 25MW Solar Photovoltaic (PV) Plant Solar 24 Execution 2020 2022
OPWP - 500 MW Solar2022 (IPP) Solar 500 Study 2020 2022
OPWP - 150 MW Dhofar II Wind Power Plant (IPP) Wind 150 Study 2022 2024
OPWP - 200 MW Dhofar III Wind Power Plant (IPP) Wind 200 Study 2022 2024
OPWP- 500 MW Adam Solar IPP Solar 500 Study 2020 2023

Zvláštní úlohu v případě obnovitelných zdrojů v sultanátu má sehrávat do budoucna nedávno ustavená stástní společnost Energy Development Oman. Ta byla ustavena teprve v prosinci 2020. Jde o nový korporátní státem vlastněný subjekt s mandátem investovat do konvenčních, obnovitelných a alternativních zdrojů energie v rámci hranic sultanátu i mimo něj. Nový subjekt bude investovat také do komerčních aktivit napříč upstream a midstream segmenty hodnotového řetězce uhlovodíků. Nová společnost se rovněž bude snažit zpeněžit a prodat značné zkušenosti společnosti PDO (Petroleum Development Oman) v celé řadě oblastí souvisejících s ropnými poli, zejména v oblasti Enhanced Oil Recovery, nízkouhlíkových technologií, solární tepelné energie, výroby vody apod.

Prvním projektem svého druhu na území Ománu je "Waste to Energy Plant", tj. elektrárna na spalování odpadu. Memorandum k projektu podepsali v březnu 2022 státní společnost BEAH (má monopol na svoz komunálního odpadu na území Ománu) a státní společnost Oman Power and Water Procurement Company (OPWP, tj. monopolní prodejce elektřiny a vody). Projekt v odhadované hodnotě 1 mld USD se má realizovat v pobřežním městě Barka (cca 50km západně od Maskatu). Elektrárna by měla spalovat 4.500 tun odpadu denně po dobu 35 let a produkovat 130 až 150 MW elektrické energie. Provozovatelem elektrárny by měl být soukromý subjekt. Kontakty: Ahmed bin Hamed al Subhi, Chairman of the Board of Directors of Be’ah, Yaqoob bin Saif al Kiyumi, CEO, OPWP. 

Další technologie v Ománu ve zvláštním článku

Informace je možné najít na:

 

Připravil: Ing. Roman Plevák, Ph.D., diplomat pro Omán, ZÚ Rijád