english  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Chytré (smart) měřáky a elektronizace vyúčtování spotřby v Ománu

Národní program pro instalaci chytrých měřičů spotřeby energie počítá s instalací 1,2 mil měřáků (pokrývá všechny spotřebitele elektřiny) do roku 2025. Program vede Úřad pro regulaci veřejných služeb (APRS) ve spolupráci s dalšími zúčastněnými stranami.

Tato iniciativa je součástí vládního úsilí o digitální transformaci. Odstraní fyzické odečítání měřičů (praxe dlouho spojená s chybnými odečty a nepřesnými fakturacemi). 

Podle regulátora bylo ke konci roku 2021 v celém sultanátu Omán nainstalováno již kolem 145 000 smart měřáků (jednalo se o tzv. „velké“ a všechny nové zákazníky a kapacitně o cca ½ celkové spotřeby v zemi). Všem zbylým stávajícím zákazníkům budou, jejich staré měřiče vyměňovány postupně do roku 2025. Odpovědnost za instalaci měřáků je na pěti distribučních a dodavatelských společnostech– Muscat Electricity Distribution Company (MEDC), Mazoon Electricity Company, Majan Electricity Company, Rural Areas Electricity Company (Tanweer) a Dhofar Integrated Services Company (DISC). Všechny jsou dceřinými společnostmi spadající pod Nama Group.

Dále bylo ke konci roku 2021 již nainstalováno 126 000 tzv. „předplacených měřičů“. Společně s dalšími digitálními technologiemi, které společnosti Nama Group nasazuje ve svých sítích, pomáhají chytré a předplacené měřiče zvýšit efektivitu sektoru.

V roce 2021 bylo více než 88 % všech vyúčtování zasláno zákazníkům e-mailem nebo SMS. Více jak 63 % všech inkasovaných plateb se v roce 2021 uskutečnilo prostřednictvím elektronických kanálů, jako jsou webové portály, mobilní telefony, platební automaty a banky. 

Od ledna 2022 funguje v Sultanátu spotový trh prodeje elektrické energie (první mezi zeměmi regionu Středního východu). 

 

Připravil: Ing. Roman Plevák, Ph.D., diplomat pro Omán, ZÚ Rijád