english  česky 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: Ing. Roman Plevák, Ph.D.
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Sektor elektrické energie v Ománu

V Ománu je celkem 10 velkých plynových elektráren. Elektrické sítě na území nejsou ani na konci roku 2020 stále propojeny a jsou provozovány nejednotně v různých částech sultanátu. Celková výroba elektřiny sultanátu v roce 2020 dosáhla 37.961 GWh. Celková spotřeba elektřiny v roce 2020 dosáhla 33.156 GWh. Regulátorem trhu je Authority for Public Services Regulation (APSR). V Ománu je okolo 1,3 mil odběrových míst. 

Výroba

Celková výroba elektřiny sultanátu v roce 2020 dosáhla 37.961 GWh (v 2019 pak 37.513 GWh). 

V Ománu je celkem 10 velkých plynových elektráren. Téměř čtvrtina domácí produkce zemního plynu (32,3 miliard m3 v roce 2017) se dodnes v Ománu používá k výrobě elektřiny a odsolování vody (zbytek je exportován v podobě LNG). Tzv. „peak demand“ dosahuje v roce 2020 hodnoty 8.261 MW a „net capacity“ 11.807 MW. Podle projekcí by pak do roku 2024 měly obě hodnoty dále narůst na 10.072 MW a 12.893 MW.Podle statistického úřadu v prvních desíti měsících 2020 poklesla meziročně o 3,1% a dosáhla 32.891,5 GWh ve srovnání s koncem téhož měsíce roku 2019, kdy byla celková výroba 33.955,1 GWh. Celková výroba elektřiny v guvernorátech Al Batinah a Al Dhahirah dosáhla na konci října 2020 20.455,7 GWh. Celková výroba elektřiny v Al Sharqiyah dosáhla 7.432,9 GWh.

Spotřeba

Celková spotřeba elektřiny dosáhla 33.156 GWh v roce 2020, což je meziroční pokles 1,9% (v roce 2019 dosáhla 33.796 GWh). Od roku 2005 až do světové krize a pandemie v roce 2020 přitom spotřeba elektřiny v Ománu každoročně rostla tempem mezi 4-6%. Na této spotřebě se domácnosti podílí přibližně 45%, komerční sektor 24%, průmysl 15% a ostatní včetně veřejného sektoru zbylými 16%. Až do konce roku 2020 byly ceny elektřiny dotované státem (cca 57%  hradili spotřebitelé, zbývajících 43% hradil stát).

Distribuce

Elektrické sítě na území nejsou ani na konci roku 2020 stále propojeny a jsou provozovány nejednotně v různých částech sultanátu. Kontrakt na výstavbu 400kV vysokonapěťového kabelu, který sítě na území sultanátu sjednotí, byl přidělen v roce 2020. Vnitrostátní interkonektor (zvaný "Rabt") za 372 mil OMR (22,5 mld Kč) má být celkově dokončen v roce 2026. Tím bude také završen proces integrace trhu elektřiny v Ománu. Elektrická rozvodná síť Ománu je dále napojena na soustavu UAE (Abú Dhábí) a přes ní na další země GCC. Interkonektor má ale nízkou propustnost (respektive kapacitu). Připravuje se také výstavba interkonektoru s KSA. 

První fáze projektu Rabt zahrnuje výstavbu přibližně 660 km nadzemních přenosových vedení 400 kV, které nakonec propojí hlavní rozvodnou síť (MIS) na severu země s oddělenými přenosovými soustavami společností Petroleum Development Oman (PDO) a Rural Areas Electricity Company (Tanweer) v Duqm. Druhá fáze počítá s výstavbou dalších 502 km 400 kV vedení. Tato poslední část propojí sítě od města Duqm až po Dhofar.

Ztrátovost elektřiny v Ománu dosahovala úroveň 9,8 % v roce 2020 a 9,7 % v roce 2019.

 

Vývoj ománské energetiky

Od roku 2000 směřují do sektoru významné investice, včetně investic do nových výrobních kapacit. Podporují rostoucí ekonomiku země a její rostoucí spotřebu elektřiny. Už na přelomu tisíciletí země začala tzv. „unbundling“ výroby, přenosu a distribuce. V roce 2004 pak začala v Ománu liberalizace energetiky. V roce 2015 přijal Omán svoji Národní energetickou strategii do roku 2040. Podle této strategie má podíl OZE do roku 2025 na celkové výrobě elektřiny dosáhnout 10%. Dosud veškerá výroba elektřiny stojí na plynových elektrárnách. Přitom se v zemi poměrně rychle budují nové obnovitelné zdroje (především solární, méně pak větrné). Atomové ani uhelné zdroje se v zemi stavět nebudou. Dochází také k cílenému zvýšení efektivity plynových elektráren (prostřednictvím zavádění nejnovějších technoogií do existujících provozů).

Na počátku roku 2022 pak bylo rozhodnuto, že sultanát nebude stavět ani žádné nové plynové zdroje a navyšování kapacity bude zajišťovat výlučně budováním obnovitelných zdrojů. Nové solární elektrárny mají vyrovnávat potřebnou „peak capacity“. Solární a větrné zdroje jsou ty hlavní, staví se však i waste-to-energy a bioplynové stanice, připravují se geotermální zdroje. 

Ministerstvo energetiky a minerálů představilo řadu iniciativ určených k další liberalizaci odvětví elektřiny. Usiluje o zlepšení konkurence. Podniká také kroky směřující k dosažení vyšší energetické účinnosti a chystá proto zavedení uhlíkových kreditů. Od 1. ledna 2022 v Ománu funguje spotový trh elektřiny. Podle slov náměstka ministra energetiky a nerostného bohatství (Salim bin Nasser al Aufi) připravuje ministerstvo další změny, které podpoří liberalizaci trhu a zvyšování energetické účinnosti. 

Od října 2022 byl některým výrobcům umožněn přímý prodej elektřiny velkoodběratelům odběratelům (především velké průmyslové podniky) bez účasti monopolního prostředníka (tzn. bez účasti Oman Power and Water Procurement Co / OPWP). Krok se týká producentů, kterým již skončily "off-take" kontrakty a všech nově instalovaných kapacit (v Ománu již jen obnovitelné zdroje). Tento krok má producentům přinést nejen úspory, ale také je motivovat k novým projektům výstavby obnovitelných zdrojů a jejich většímu využití v průmyslu. V této dekádě sultanát počítá s projekty, které vytvoří okolo 30GW nových obnovitelných zdrojů. 

 

Zavedení spotového trhu s elektřinou

Od počátku roku 2022 v Ománu, jako první zemi na Středním východě, funguje tzv. "spotový trh" s elektřinou, který pokrývá síť v severní části sultanátu. Společnost Oman Power and Water Procurement Company (OPWP), která je v sultanátu jediným kupujícím elektřiny a vody (tzv. "sole offtaker"), zřídila autonomního operátora trhu - "Market Operator", který provozuje a spravuje spotový trh. Tím je investorům do obnovitelných zdrojů energie umožněno, aby mohli nabídnout svůj přebytek za konkurenceschopné ceny.  

Výrobci elektřiny, kteří uzavřeli dohody o odkupu (PPA / Power Purchasing Agreement) , mají výkupní ceny garantovány do vypršení platnosti těchto dohod. Spotového trhu se na počátku roku 2022 účastní jen 10 výrobců, převážně plynové zdroje, obnovitelné zdroje se budou zapojovat postupně. Zapojení dalších účastníků umožní až propojení přenosových soustav na severu a jihu sultanátu.

Authority for Public Services Regulation (APSR) hledá kvalifikovanou konzultantskou firmu, která mu pomůže ustavit monitorovací a kontrolní procedury proti manipulacím a zneužití spotového trhu. Zájemci mají čas do 27.2. 2022 představit své návrhy ke zveřejněnému "Request for Proposals". 

 

Roční objemy produkce a spotřeby elektrické energie v Ománu [GWh]

  výroba spotřeba
2020 37 961 33 156
2019 37 513 33 796
2018 37 217 33 547
2017 35 673 32 349
2016 33 600 30 359
2015 32 082 28 912

Zdroj: Statistický úřad Ománu (https://data.gov.om/)

 

Propojení sítě se sousedy

Z pohledu regionální propojenosti je ománská síť napojena na síť UAE (400 MW bezpečného přenosu a až 800 MW v případě nouze). Interkonektor využívá/provozuje ománská společnost OPWP a emirátská EWEC. Připravuje se propojení do KSA. V květnu 2022 byla ohlášena její kapacita, tj. 1.600 MW. A v souvislosti s tímto interkonektorem se počítá s výstavbou 700km dlouhého vysokonapěťového vedení (400kV DC).

Oficiálně se hovoří o síti zemí GCC, kde jsou na úrovni sekretariátu GCC odsouhlasovány hlavní trasy. Od roku 2021 unguje tzv. GCC Interconnection Authority (GCCIA), tj. akciová společnost s vklady 6 členských zemí GCC. V roce 2019 pak podepsaly státy GCC dohodu s Irákem o vybudování propojení, které by dodávalo 500 MW elektřiny ze zemí GCC do Iráku. Hovoří se také o exportu Íránské elektřiny do Ománu prostřednictvím podmořského kabelu (Min energetiky IRN duben 2021). 

 

Programy vlády a úspory

  • - Od roku 2021 jsou v Ománu zaváděny chytré měřáky elektrické energie. 
  • - V červnu 2021 byla spuštěna kampaň proti energeticky neefektivním žárovkám. Má být přijata celonárodní ománská strategie, která v Ománu je zakáže vyrábět, prodávat a dovážet staré typy neefektivních žárovek. Přípravou strategie jsou pověření ománská poradenská společnost Three Pillars Consulting a kanadská společnost Econoler
  • - Stát podporuje poměrně velkou část spotřebitelů dotací na nákup elektrické energie. Jde o tzv. "National Subsidy System", který kromě elektřiny pokrývá také dodávky vody či nákup PHM. Dotace je poskytována selektivně. Na konci roku 2021 dotaci čerpalo cca 80.000 domácností. Od roku 2021 do roku 2031 postupně dochází k jejímu odbourávání, v roce 2031 pak má být její poskytování ukončeno.    

 

Důležité společnosti v energetice

Připravil: Ing. Roman Plevák, Ph.D., diplomat pro Omán, ZÚ Rijád