english  česky 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: flickr
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Zákonná povinnost registrace nájemní smlouvu

Pronájem nemovitosti je v Ománu zatížen obecní daní (vychází z královského dekretu č. 6/89 a jeho dodatků). Obecní daň má charakter „dluhu vůči vládě“, který platí vlastník či nájemník (podle jejich smlouvy), což znamená, že k jejímu výběru může dojít (v případě nezaplacení, resp. prodlev při úhradě) i formou konfiskace majetku. Nájemní smlouva (mezi vlastníkem a nájemníkem) je ze zákona povinná a musí být registrována u tzv. „občanského úřadu“, tím jsou zajištěna práva pronajímatele i nájemce. 

Registrace smlouvy u příslušného úřadu magistrátu zajišťuje ochranu práv obou stran z pohledu zákona. Zákon o nájmu zabezpečuje např. transparentnost nájemného, které nelze v čase neuváženě zvyšovat. Registrace dohody poskytuje možnost obrátit se v případě sporu i na soud, popř. umožní příslušnému místnímu úřadu spornou věc sledovat. Zákon zajišťuje nájemníkům ochranu před vystěhováním. Povinnost zaregistrovat nájemní smlouvu připadá na majitele, ale registraci může provést i sám nájemník.
Častým nešvarem jsou v Ománu daňové úniky při pronájmu nemovitostí. Snaha vyhnout se platbě daně z pronájmu je často důvodem, proč lidé neregistrují nájemní smlouvy, a to připravuje obec o příjmy. V některých případech lidé neuvádějí skutečnou výši nájemného atd.
Smlouvu o pronájmu nemovitosti může v Sultanátu vypovědět kterákoli ze smluvních stran. K oznámení by mělo dojít nejméně 3 měsíce předem. K vyklizení však může dojít i dříve, pokud se jedná o případy a postupy na něž je pamatováno v královském výnosu č. 6/89.
 
Kontakt:

  • Khalid al Saidi, ředitel oddělení pro případy a stížnosti, Magistrátu hl.m. Maskat.

 

Připravil: Ing. Roman Plevák, Ph.D., diplomat pro Omán, Velvyslanectví ČR v Rijádu