english  česky  عربي 

rozšířené vyhledávání

Pro investory

Omán může být zajímavou destinací pro české investice. Mezi běžné pobídky nabízené investorům v Ománu v ekonomických zónách patří: 100% zahraniční vlastnictví, pomoc při dovozu levné zahraniční pracovní síly, 0% dovozních / vývozních cel a 0% daně z příjmu, služby One-Stop-Shop k získání všech registrací, licencí a víz a celní odbavovací služby 24/7. Nově se nabízí i možnost vlastnictví půdy (oproti dřívějšímu usefrucht kontraktu na 50 let). 

Pro zájemce o možnost investování uvádíme následující odkaz na stránky

*/  V případě nefunkčnosti odkazu nás prosím informujte na adrese commerce_riyadh@mzv.cz

V dubnu 2021 ománské Ministerstvo obchodu, průmyslu a podpory investic spustilo automatickou službu schvalování licencí, která umožňuje investorům zahájit ekonomickou činnost automaticky bez čekání na „ruční byrokratické schválení“. Služba funguje prostřednictvím portálu Invest Easy, všechny státní licence a schvalování byly sloučeny do jednoho kroku (integrovány byly dokonce i některé obecní licence). Investor tak může zahájit práci na svém projektu ihned, jakmile získá obchodní registraci, tj. během několika hodin. Investor je pak odpovědný za dodržování podmínek licencí, které získal, a vládní instituce jsou odpovědné za kontrolu činnosti po vydání licencí. Po této dubnové změně už jen 12% ekonomických činností v Ománu vyžaduje předchozí souhlas vládních agentur. Těmito činnostmi jsou těžební, vzdělávací, zdravotní, pojišťovací a finanční činnosti, hotelnictví a ubytování a hotely, ropa a plyn, bezpečnost, poradenská a odborná činnost. Dalším krokem zlepšování podnikatelského prostředí má být podle ministerstva přechod od všech papírových transakcí k digitálním. 

Maskat je údajně 8. nejlepším městem na světě pro relokaci. Podle průzkumu „money.co.uk“ z listopadu 2021 je v Maskatu:

  • - průměrná cena za metr čtvereční rezidenčního bydlení 1 867 USD (719 OMR)
  • - průměrný měsíční plat 1 899 USD (731 OMR)
  • - životními náklady na měsíc (čtyřčlenná rodina) 2 326 USD (895 OMR)

Co je třeba zvážit, pokud investujete v Ománu

thumb

Konzultantské firmy ve vztahu k ománu radí zvážit silné a slabé stránky možné investice v Ománu. Každá podnikatelská aktivita a každá investice se může výrazně lišit, případ od případu a to, co vyhovuje jednomu nemusí být výhodné pro druhé.… více ►

Úřad pro ekonomické zóny - OPAZ

thumb

Veřejný úřad pro zvláštní ekonomické zóny a svobodné zóny: Sohar, Salalah, Mazuynah a Duqm. více ►

Agentura pro průmyslové investice - MADAYN

thumb

Ománská agentura pro průmyslové investice, dnes známá jako Madayn (https://madayn.om/), byla založena v roce 1993 v návaznosti na průmyslový rozvoj, který začal v Sultanátu založením průmyslového města Rusayl v roce 1983. Příběh úspěchu… více ►

Státní investiční fond - OIA

thumb

Oman Investment Authority (OIA) je ománská státní agentura, která byla vytvořena v roce 2020 sloučením dvou státních ropných fondů. Tato agentura investuje své prostředky do rozvoje hospodářství a nových výrobních kapacit nejen v Ománu. Aktiva… více ►

Přístavní město a zóna DUQM - SEZAD

thumb

Duqm je ománské přístavní město a zvláštní ekonomická zóna v jednom na 2.000km2, které prochází velmi dynamickým rozvojem podporovaným vládou. Ve 3. čtvrtletí 2020 bylo v přístavu odbaveno 607 lodí a hodnota zboží odbaveného přístavem dosáhla… více ►

Podpora SME a živnostníků - SHARAKAH

thumb

Sharakah je uzavřená akciová společnost založená královským výnosem č. (76/98) v roce 1998, která podporuje rozvoj podnikání v sultanátu Omán. Sharakah si klade za cíl přispět k rozvoji malých a středních podniků v Ománu. Šíří povědomí o… více ►

Úřad pro kapitálový trh - CMA

thumb

Úřad pro kapitálový trh (CMA) reguluje a dohlíží na kapitálový trh a pojišťovnictví. Jedná v souladu se svými strategickými záměry jejichž cílem je podporovat sektor a maximalizovat důvěru domácích i zahraničních investorů, zajišťovat trvalý… více ►

Zákon o zahraničních kapitálových investicích

thumb

Od 1. ledna 2020 platí v Ománu nový zákon o zahraničních kapitálových investicích („New FCIL“) na základě královského nařízení č. 50/2019. Tento zákon zrušil předchozí zákon o zahraničních kapitálových investicích č. 102/1994. V… více ►

Omán uděluje zahraničním investorům dlouhodobý pobyt

thumb

Ministerstvo obchodu, průmyslu a investic (MOCIIP) v září 2021 spustilo tzv. „Investor Residence Programme“. Program je dalším střípkem z mozaiky opatření na zlepšování investičního prostředí a vytváření nových pracovních… více ►

Zahraniční investoři nově mohou vlastnit pozemky v Ománu

thumb

Nový prvek ve vládním ekonomickém stimulačním plánu vydaném v březnu 2021 umožňuje zahraničním společnostem vlastnit půdu o rozloze více než 5 000 m2, která je v územním plánu označovaná jako komerční, komerční/obytná, turistická nebo průmyslová… více ►

Omán zakazuje zahraniční investice do některých "malo-podnikatelských" činností

thumb

Ministr obchodu, průmyslu a podpory investic (MOCIIP) vydal rozhodnutí 209/2020, kterým upřesňuje seznam činností, ve kterých jsou zahraniční investice zakázány (respektive omezeny jen na ománského investora). Rozhodnutí vychází ze zákona o… více ►