english  česky 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: Ing. Roman Plevák, Ph.D.
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Omán uděluje zahraničním investorům dlouhodobý pobyt

Ministerstvo obchodu, průmyslu a investic (MOCIIP) v září 2021 spustilo tzv. „Investor Residence Programme“. Program je dalším střípkem z mozaiky opatření na zlepšování investičního prostředí a vytváření nových pracovních příležitostí. Tímto programem Omán nabízí zahraničním investorům a rentiérům právo dlouhodobého pobytu na 5 či 10 let s možností následného obnovení. 

Žádosti začne ministerstvo přijímat od 3. října 2021 prostřednictvím online systému přes tzv. „Centrum investičních služeb“, do jehož provozu jsou dále zapojeny: Ministerstvo zdravotnictví, Ministerstvo práce, Ministerstvo dopravy, komunikací a informačních technologií, Královská ománská policie, Ministerstvo bydlení a územního rozvoje, Ministerstvo vyššího vzdělávání, vědeckého výzkumu a inovací, ománské Centrum pro úvěrové a finanční informace (Mala´a, tj. nezávislý ománský úvěrový registr řízený tamní centrální bankou) a Ministerstvo informací. Žádosti jsou přijaty či odmítnuty během 30 dní.

Kritéria pro získání dlouhodobého pobytu na dobu 10 let:

 • - Investice nejméně 500 000 OMR (cca. 30 mil Kč) do společnosti s ručením omezeným, uzavřené akciové společnosti nebo do státních dluhopisů
 • - Založení společnosti, která zaměstnává nejméně 50 občanů Ománu (bez kapitálového limitu)
 • - Koupě domu nebo bytové jednotky s hodnotou nejméně 500 000 OMR

Kritéria pro získání dlouhodobého pobytu na dobu 5 let:

 • - Investice v minimální hodnotě 250 000 OMR (cca 15 mil Kč) do státních dluhopisů
 • - Koupě bytové jednotky se stejnou a vyšší hodnotou
 • - Odchod do důchodu po práci v Sultanátu s pevným příjmem nejméně 4 000 OMR se zajištěným trvalým bydlištěm.

Doklady přikládané k žádosti:

 • - Potvrzení banky či zprávu auditorské společnosti o držbě cenných papírů v tržní hodnotě překračující stanovenou částku
 • - Potvrzení Ministerstva práce či Agentury sociálního zabezpečení o zaměstnání daného počtu ománských občanů
 • - V případě držby státních dluhopisů musí být splatnost cenných papírů v délce nejméně dvou let a víc
 • - Výpis z listu vlastnictví a kupní smlouvu k nemovitosti potvrzenou Ministerstvem bydlení a územního rozvoje, znalecký posudek či potvrzení developera o hodnotě nemovitosti
 • - Pracovní smlouvu prokazující zaměstnání v Ománu v minimální délce 2 let, výpis z bankovního účtu za posledních 6 měsíců, z něhož je patrný minimální měsíční příjem ve výši 4000 OMR (cca 240 tisíc Kč měsíčně), a vlastnictví bytu či nájemní smlouvy k němu dokládá rentiér.

Všech se pak týkají i další podmínky, jako je: dosažení min věku 21 let, uzavřené zdravotní pojištění, úhrada administrativních poplatků, doklad o trestní bezúhonnosti ze země původu atd. Ostatní členové domácnosti budou mít v případě úmrtí držitele dlouhodobého pobytu devadesát dní na opuštění země, pokud jim samotným např. dědictvím nevznikne nárok na pobyt v Ománu na základě identických podmínek. Společnosti registrované v Ománu podle zákona o zahraničních investicích mohou nominovat tolik osob k získání dlouhodobého pobytu v zemi, kolikrát jejich hodnota převyšuje požadovanou částku.

Zahraniční investor kromě dlouhodobého pobytu získává v Ománu další práva, např. využívat na hranicích vstup pro ománské občany, může si otevřít bankovní účty, koupit obytnou nemovitost i mimo zóny určené pro cizince, může v zemi vykonávat jakoukoli pracovní činnost bez potřeby pracovního povolení či bez sponzora a může naopak zaměstnávat v domácnosti až tři další cizince. 

Poradce ministra obchodu, průmyslu a podpory investic Khalid bin Saeed Al Shuaibi při příležitosti zahájení programu uvedl: „Cílem programu je zvýšit kvalitní investice, které přispívají k růstu domácího produktu, vytvářejí pracovní příležitosti a podporují národní hospodářství“. Během slavnostního zahájení bylo 22 investorům různých národností uděleno nové tzv. „investiční vízum“ s právem dlouhodobého pobytu.

Aby se tento program nemíjel účinkem, připravilo ministerstvo předem soubor ukazatelů, kterými jej hodlá vyhodnocovat a v případě potřeby i dále upravovat. Mezi jiným hodlá sledovat počet nových společností a pracovních míst, která se díky programu podaří vytvořit.

 

Připravil: Ing. Roman Plevák, Ph.D., diplomat pro Omán, Velvyslanectví ČR v Rijádu