english  česky 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: OPAZ
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Úřad pro ekonomické zóny - OPAZ

Veřejný úřad pro zvláštní ekonomické zóny a svobodné zóny spravuje zóny v Soharu, Salalah, Mazuynah a Duqm. V březnu 2022 byl vydán pokyn ke zřízení ekonomických zón při mezinárodních letištích v Maskatu, Soharu a Salalah.

Veřejný úřad pro zvláštní ekonomické zóny a svobodné zóny (OPAZ, www.opaz.gov.om) dohlíží na čtyři zóny.

 • (1) Free Zone of Sohar (https://soharportandfreezone.com/en) se rozkládá se na 45 km2 a vytváří se zde okolo 2,7 % HDP ománské ekonomiky. Sohar je přístavem a ekonomickou zónou, kterou spravuje společnost Sohar Freezone Company / Sohar Industrial Port Company (SIPC, 50:50 joint venture mezi Port of Rotterdam a Sultanátem Omán). První loď přijala zóna v roce 2004.
 • - Sohar je nejdůležitějším Ománským přístavem, na konci 2021 jím procházelo více jak 60% veškerého zboží vstupujícího do sultanátu, více jak 40% ománského exportu a více jak 80% zboží, které přes něj byly reexportovány ze zahraničí na jiné zahraniční trhy. 
 • - Přístav Sohar z velké části slouží čtyřem průmyslovým odvětvím: hutnictví, logistice, petrochemii a potravinářství. Vstupem do Perského zálivu přes Sohar se společnosti vyhýbají vysokému pojistnému, které se obvykle vybírá za plavidla plavící se v horní části Arabského zálivu. Sohar je přístav s hlubokým ponorem s dálkově ovládanými portály schopnými nakládat a vykládat některé z největších kontejnerových lodí na světě. 
 • - Sohar Freezone nabízí investiční pobídky, které zahrnují: 10leté prázdniny na daň z příjmů právnických osob; žádné minimální kapitálové požadavky; neplatí zde omanizace (tj povinná kvóta na zaměstnávání Ománců) a funguje zde jednotné kontaktní místo pro registraci firmy a získání povolení. 
 • - Dosud proběhla první fáze rozvoje ekonomické zóny, během níž byly vybudovány následující výrobní kapacity:  klastr zemědělsko-potravinářských podniků, rozsáhlý komplex chemického, petrochemického, rafinérského a kovozpracujícího průmyslu. Tím se otevřely příležitosti pro investice do následného zpracování s vyšší přidanou hodnotou. První fáze rozvoje svobodné zóny (do konce roku 2021) dosud přilákala celkem 44 investic v hodnotě 918 mil USD (tavení, výroba, skladování a logistika, chladíren, skladů a kancelářských prostor. Do konce roku 2021 bylo nájemcům pronajato až 63 % o velikosti 5 mil m2.
  - V rámci nové druhé fáze rozvoje započaté na začátku roku 2021 láká OPAZ společnosti zaměřené na: výrobu z plastů, zpracování potravin, zpracování železa a oceli, zpracování nerostů, výrobu automobilových dílů a obnovitelné zdroje energie. Během druhé fáze se firmám nabízí dalších 5 mil m2.
 • - Ve fázi příprav je ambiciózní projekt solární elektrárny, jako alternativy k stávajícím elektrárnám na plyn, které v současnosti pohání těžký průmysl v této zóně. Dalším cílem pak bude výroba „zeleného vodíku“ z přebytků kapacity solární elektrárny. 
 • - Jedním z největších podniků v zóně je Sohar Aluminium (40% vlastněný státní společností OQ Group, respektive OIA, 40% Abu Dhabi National Energy Company TAQA a 20% Rio Tinto). Kontakt CEO pan Said al Masoudi. Z dodávek horkého kovu ze společnosti Sohar Aluminium těží další tři zpracovatelské firmy: Oman Aluminium Processing Industries (OAPIL), přední výrobce hliníkových tyčí a drátů; Oman Aluminium Rolling Company LLC (OARC), která vyrábí ploché válcované hliníkové výrobky; a Oman Aluminium Cast LLC (OAC), specializovaná slévárna na horizontální lití hliníku. 
 • - Ocelárna Jindal Shadeed Iron & Steel. Závod za 1,1 miliardy USD byl spuštěn v roce 2010. V roce 2022 byl roční kapacitu výroby 2,4 milionu tun. 
 • - Brazilská společnost VALE Oman v zóně Sohar investuje další peníze do rozvoje komplexu pro peletizaci železné rudy (proces zvyšování množství železa v rudě) a do lokálního dodavatelského řetězce. 
 • - Indická společnost Eagle Ceramics otevřela v roce 2021 závod na výrobu keramiky za 1,2 mil USD na 2 ha plochy. 
 • - Připravuje se projekt výstavby závodu na výrobu titanové běloby (TiO2) na 12 ha plochy. Titanová běloba se používá jako pigment nátěrových hmot, v potravinářství, v opalovacích krémech atd.
 • - Projekt kalcinace ropného koksu (CPC) - používaného jako uhlíkové anody v hliníkárnách - byl ohlášeno v listopadu 2021. Projekt má hodnotu 150 mil USD a je společným podnikem tří subjektů: (1) indické společnosti Sanvira Carbon FZC(2) Oman National Investments Development Company (TANMIA) a (3) ománské společnosti United Business Trading.  CPC (PetCoke) se vyrábí z odpadní suroviny při rafinaci ropy. Jde o komoditu, kterou Omán doposud dovážel. Kalcinovaný ropný koks (CPC) se používá k výrobě anod pro průmyslové tavení hliníku, oceli a titanu. Podnik má vyrábět 0,6 mil tun CPC ročně. Předpokládá se také vývoz produktu do UAE, KSA, Kataru a Evropy. Kontakty: Said bin Salim al Hajri, CEO - United Business Trading,  
 • - Výroba litých ráfků pro automobily z hliníkových slitin by měla být spuštěna v 1. čtvrtletí 2022. Jde o továrnu za 42 mil OMR (cca 2,5 mld Kč) a kapacitou 1,2 mil tun kol ročně (pro trh v USA a Indii) od společnosti Synergies Casting Oman (SCO), tj. joint in venture indické společnosti Synergies Castings India a ománských subjektů (Oman Development Fund, Sultan Special Forces Pension Fund, Al Jeel Al Saeid for Business a Bank Sohar). V prosinci 2021 kupuje podíl 14,8% v této společnosti také ománská státní společnost Minerals Development Oman. Kontakt: Ahmed al Mazrouei, CEO společnosti SCO.
 •  
 • (2) Free Zone of Salalah (https://sfzco.com/) se rozkládá na 21,6 km2. Je to nejjižnější přístav a ekonomická zóna na území Ománu. Zónu spravuje společnost Salalah Free Zone Company (stoprocentně vlstněná státem). Byla založena v roce 2006. V zóně jsou např. klastry chemických společností (např. OQ for Methanol, OQ for LPG, OCTAL) a společností zpracovávající materiály (Global Gypsum Board Company LLC, Carmeuse Majan, Associated Industries, USG Boral). V blízkosti jsou zdroje a provádí se těžba sádry a vápence. Tato zóna nabízí řadu pobídek a úlev, jako jsou osvobození od různých daní a cel, 100% zahraniční vlastnictví a další.  
 • - V dubnu 2021 v zóně vzniká na ploše 5 ha nový klastr potravinářských závodů okolo obilného mlýnu. Součásti klastru má být výroba krmných směsí, továrna na zpracování ryb
 • - V květnu 2021 byl v zóně spuštěn první ománský závod na výrobu LPG (zkapalněný ropný plyn - dříve propan butan, nezaměňovat s LNG - zkapalněný zemní plyn). Tím byl dokončen projekt za 826 mil USD. Závod vlastní společnost OQ LPG (dceřiná společnost OQ Gas Networks - součást integrované energetické státní skupiny OQ, https://oq.com/en) má roční produkci 304 kilo tun LPG (tj. 155 kilotun propanu, 111 kilotun butanu a 38 kilotun kondenzátu).
 • - V říjnu 2021 se společnosti OQ (OMN), Marubeni Corporation (JAP), Linde (EU/IRL) a Dutco (UAE) dohodly (Joint Development Agreement) na prozkoumání možnosti výroby zeleného vodíku a amoniaku v zóně Salalah. Projekt se nazývá "SalalaH2" a má produkovat 1000 tun vodíku denně. Základem je již existující provoz na výrobu amoniaku ve vlastnictví OQ. Dostavět se mají 400 MW elektrolýzové kapacitátory napojené na 1GW zdroje částečně již instalovaných a částečně nově vybudovaných solárních a větrných parků. Konsorcium 4 firem v současné době posuzuje investiční záměr a možné offtakové kontrakty. Surovinu je možné dodávat do elektráren spolu spalujících uhlí v Asii, výrobcům hnojiv v EU či nadnárodním loďařským společnostem. Kontakty: Salim al Huthaili - CEO Alternative Energy at OQ  , Yuji Sato - General Manager of the Middle East and Africa Dept., Power Division Tokyo Marubeni, Philippe Peccard - Vice President Linde Clean Energy a Tariq Baker - Vice Chairman Dutco group. 
 • - V dubnu 2022 byly ohlášeny dva projekty (1) zřízení areálu pro obchod s plastovými výrobky (2) vybudování areálu pro montáže komunikačních zařízení 
 •  
 • (3) Al Mazuynah Free Zone (https://www.mfz.om) se rozkládá na 14,5 km2. Je to vnitrozemské město a zóna na hranicích s Jemenem. Zóna v tomto místě byla založena v roce 1999. Zóna je ve správě státní Agentury pro průmyslové investice - Madayn, CEO Mr. Hilal bin Hamad al Hasani. Generálním ředitelem zóny je Said bin Abdullah al Balushi
 • - Pobídky v této zóně zahrnují mezi jiným osvobození od cel, 100% zahraničního vlastnictví, žádné minimální kapitálové požadavky, jen 10% omanizace pracovní síly, zjednodušené postupy pro získání pobytu v Ománu pro investory. Projekt zóny umožňuje snadné využití jemenské pracovní síly (bez víza apod.) a minimalizuje povinnost najímání ománské pracovní síly na 10%, což investorům poskytuje větší volnost při výběru pracovní síly. 
 • - V lednu 2021 bylo v zóně vyrobeno 35,5 tisíce tun zboží. 
 • - Tuto zónu dále rozšiřuje kuvajtská developerská společnost (https://www.almazunah.com/). Projekt obsahuje veškerá nezbytná zařízení včetně obchodního centra, hotelu, obchodů s auty, skladů, administrativního centra, předváděcích místností, zdravotních klinik, střediska sekundárních služeb, mešity, komerčních obchodů, víceúčelových oblastí, parků, zelených zón a další. Vše je podporováno moderní infrastrukturou včetně silničních sítí, mostů, kanalizace, internetových sítí, telefonních linek a mobilních sítí. 
 •  
 • (4) Zvláštní ekonomická zóna v Duqm - SEZAD (www.duqm.gov.om, více o zvláštní zóně ve článku zde) se rozkládá na ploše 2.000 km2. Je to přístavní město a zóna v jednom. Z velké části je ve výstavbě. Přístav se může pochlubit hlubinnými přístavišti, suchým dokem, ropnou rafinerií, překladišti ropy a plynu, regionálním letištěm, průmyslovým komplexem, obytnou, obchodní, turistickou a logistickou částí. 
 • - Úřad pro zvláštní ekonomickou zónu pro Duqm (SEZAD) nabízí investorům vlastní jednotné kontaktní místo, které usnadňuje registraci podniků, obstarává pracovní víza, nabízí správní služby správu a za státní instituce přímo vydává povolení. 

OPAZ nabízí firmám služby formou One-Stop-Shop (OSS) ve svobodných zónách, kterékoli části země. Vyhláška č. 105/2020 dává OPAZ mandát k vydávání licencí, schvalování a povolování s minimální byrokracií. 

Ve výše uvedených zónách platí nulová sazba DPH, a to  v souladu s ustanoveními článku 102 prováděcích předpisů k DPH (rozhodnutí č. 53/2021) a čl. 54 zákona o DPH (královská vyhláška č. 121/2020). I přesto, že je sazba nulová, musí být společnosti v těchto zónách k placení DPH registrovány. Registrace se podává online prostřednictvím portálu daňové správy: https://www.taxoman.gov.om/. Žadatel o registraci k DPH musí k žádosti o registraci k DPH přiložit kopii osvědčení o obchodní registraci a kopii osvědčení o licenci vydaného příslušným orgánem zvláštní zóny pro výkon ekonomické činnosti v zóně. Dodání a přeprava zboží v zónách podléhá dalším pravidlům, nulová DPH se nevztahuje na služby poskytované v pohostinství, hotelové, vzdělávací, kulturní, zábvavní a sportovní služby. 

Nové vznikající ekonomické zóny při letištích:

 • - Muscat International Airport Free Zone
 • - Sohar Airport Free Zone
 • - Salalah Airport Free Zone
 • Správce těchto zón má být určen teprve dodatečně, bude to však státní společnost ve vlastnictví OIA (Oman Investment Authority). Firmám, které investují v těchto zónách, se např. promíjí daň z příjmu na 15 let s možností dodatečného prodloužení o dalších 5 let. Pobídka neplatí pro banky, finanční instituce, pojišťovny a zajišťovny nebo projekty poskytující služby v oblasti telekomunikací, pozemní dopravy a některé další. Pobídky dojednává OPAZ a schvaluje je Ministerstvo financí Ománu. 

 

 

Připravil: Ing. Roman Plevák, Ph.D., diplomat pro Omán, Velvyslanectví Rijád