english  česky 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: cma.om
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Úřad pro kapitálový trh (CMA) a akciová burza v Maskatu (MSX)

Úřad pro kapitálový trh (CMA) reguluje a dohlíží na kapitálový trh a pojišťovnictví. Jedná v souladu se svými strategickými záměry jejichž cílem je podporovat sektor a maximalizovat důvěru domácích i zahraničních investorů, zajišťovat trvalý rozvoj institucí působících na kapitálovém trhu a v pojišťovnictví. Má za úkol podporovat odvětví a diverzifikovat produkty a podporovat zapojení co největšího počtu účastníků a dosáhnout tak co největší přidanou ekonomickou hodnotu pro ománské hospodářství. V Maskatu sídlí akciová burza. 

Úřad pro kapitálový trh (CMA) byl zřízen královským dekretem č. 80/98 vydaným dne 9. listopadu 1998. Svou činnost úřad zahájil dne 9. ledna 1999. Jedná se o vládní agenturu s právní subjektivitou, finanční a administrativní nezávislostí. Jeho představenstvu předsedá ministr financí.

Úřad pro kapitálový trh má tyto povinnosti a odpovědnost:

 • ·         dohlíží na státní burzu - Muscat Stock Exchange
 • ·         dohlíží na clearingovou a depozitní společnost - Muscat Clearance and Depository Company
 • ·         dohlíží na centrum pro správu a udržitelnost - Center for governance & sustainability
 • ·         uděluje licence, dohlíží a reguluje: 
  • -          veřejné akciové společnosti
  • -          společnosti podnikající v oblasti cenných papírů.
  • -          pojišťovny a makléře
  • -          ratingové společnosti
 • ·         pracuje na rozvoji kapitálového trhu a pojišťovnictví prostřednictvím provádění studií a stanovováním zákonů a předpisů v souladu s nejlepšími mezinárodními postupy

 

Elektronické služby

V listopadu 2021 spustil Úřad pro kapitálový trh (CMA) šest elektronických služeb investorům, pojistníkům a veřejnosti. Elektronické služby jsou dostupné prostřednictvím webových stránek úřadu i mobilních aplikací. Patří mezi ně systém pro podávání stížností na společnosti působící v pojišťovnictví (pojišťovny, makléři, agenti a odhadci zrušených motorových vozidel), systém pro podávání stížností na společnosti působící v oblasti kapitálového trhu (akciové společnosti a společnosti provozující v oblasti cenných papírů), poptávky, whistleblowing, žádosti o pomoc z fondu na pomoc poškozeným a dědicům zesnulých a náhrada škody vzniklé při dopravních nehodách, či služba pro výpočet hodnotu zrušených vozidel. Úřad také zavedl e-službu ve prospěch uživatelů, kteří hledají pomoc ze speciálního fondu pro zraněné při nehodách. Vznikla také platforma pro komunikaci s pojišťovnami. Platforma zajišťuje naprostou diskrétnost.

Kontakt: 

 • - CMA, PO Box 3359, Postal Code:112, Rowl Oman, T: 24823100, E: info@cma.gov.om 
 • - pan Shaikh Abdullah bin Salim al Salmi, generální ředitel Úřadu pro kapitálový trh

 

Ománská burza v Maskatu (MSX, Muscat Stock Exchange): 

V únoru 2022 se na MSX zobchodovaly cenné papíru v celkovém objemu 87,7 mld OMR (tj. 5.262 mld Kč). Zobchodovaný objem dosáhl historického maxima 790 mld OMR v červnu 2008 a rekordního minima 13 mld OMR v únoru 2003. Počet obchodovaných cenných papírů dosáhl historického maxima 1 411 mld kusů v říjnu 2015 a rekordního minima 11,9 mld ks v únoru 2003. Počet obchodů dosáhl historického maxima 126,6 mil obchodů v květnu 2009 a rekordního minima 5,9 mil v květnu 2020. Od dubna 2022 je clearingové centrum burzy provázáno s mezinárodním clearingovým centrem Euroclear. 

Kontakt:

 • - MSX OPERATOR, P.O Box 3265 Postal Code 112, Ruwi, Sultanate of Oman, T: +968 24 823 600, F: +968 24 823 706, info@msx.om 
 • - Mohammed Abdulhadi, Acting General Manager of Muscat Clearing and Depository Company

 

 

Připravil: Ing. Roman Plevák, Ph.D., diplomat pro Omán, Velvyslanectví ČR v Rijádu