english  česky 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: https://madayn.om/
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Agentura pro průmyslové investice - MADAYN

Ománský Úřad pro průmyslové investice - Madayn (https://madayn.om/) je správcem průmyslových zón, kterým se v Ománu říká "průmyslová města". Madayn byl založena v roce 1993 v návaznosti na průmyslový rozvoj, který začal v Sultanátu založením průmyslového města Rusayl v roce 1983. Příběh úspěchu průmyslového města Rusayl podpořil vznik dalších, jako jsou „Knowledge Oasis Muscat“, „Al Mazunah Free Zone“ a průmyslová města v Sur, Suhar, Raysut, Nizwa, Buraimi, Rusayl, Samail, Ibri, Thamrait, Shinas, Al Mudhaibi a Al Rawdah. Dlouhodobě nabízí investorům pobídky a úlevy pro jejich investice v sultanátu. Od března 2021 jsou investorům k dispozici one-stop-shop servisní centra "Masar", která mají ambici postupně investorům vyřizovat všechny úkony, povolení a certifikace na místním trhu. 

Madayn dokázal během své existence (do února 2022) přivést do Ománu bezmála 2.300 různých výrobních projektů. Proinvestováno tak bylo bezmála 7 mld OMR (cca 420 mld Kč). Stupeň Omanizace při nich dosáhl 38% (tj. procento zaměstnaných Ománců mezi celkově zaměstnanými). Madayn v rámci své strategie nazvané „Vision Madayn 2040“ plánuje přesunout do Ománu dalších 384 investičních projektů, aby navýšila hodnotu zahraničních a domácích investic do svých průmyslových měst na celkových 15 mld OMR. Společnost má vizi celkově přesídlit 10 tisíc různých investičních projektů na území Ománu, včetně založení 6.500 nových továren pro přibližně 270 000 pracovníků. Počítá také s výstavbou nových obytných kapacit, hotelů a realizací projektů na výrobu energie z obnovitelných zdrojů. 

Co do odvětvové specializace byl v minulé dekádě (2010-2020) vytvořen komplex pro plastovou výrobu v Sohar Industrial City a komplex mikro-průmyslu a nano-technologií v Sur Industrial City. Ve všech průmyslových městech spravovaných společností Madayn byly vystavěny farmaceutické komplexy, komplexy potravinářského průmyslu, komplexy kovozpracujícího průmyslu, komplexy lehkého průmyslu a logistické komplexy. Madayn neustále pracuje na posílení pozice sultanátu jako předního regionálního centra v oblasti výroby, informačních a komunikačních technologií, inovace a excelence v obchodních iniciativách. Madayn láká průmyslové investice a kontinuálně pracuje na jejich trvalé podpoře prostřednictvím rozvoje regionálních a globálních konkurenčních strategií, vytvářením pokročilé infrastruktury, poskytováním služeb s přidanou hodnotou a usnadňováním a odbouráváním byrokratických postupů. Madayn chce i nadále lákat zahraniční investice, lokalizovat domácí kapitál a stimulovat domácí soukromý sektor tak, aby přispíval k rozvoji země. Usiluje o udržitelný a komplexní hospodářský a sociální rozvoj, o zavádění moderních technologií a o vyškolení domácích pracovníků na nové technické dovednosti s vysokou přidanou hodnotou. Snaží se proto rozvíjet produkci domácích závodů, vytvářet nové pracovní příležitosti pro ománské specialisty, podporovat vývoz, rozvoj mezinárodního obchodu. Podporuje zakládání exportních odvětví a stimuluje jednotlivá hospodářská odvětví (jako např. sektor dopravy, bankovní sektor, odvětví cestovního ruchu a další).

Madayn si klade za cíl vytvářet obchodní a průmyslová města s ománskou identitou a mezinárodními standardy, která podporují komplexní a udržitelný hospodářský a sociální rozvoj. Průmyslová města, která rychle reagují na změny a nabízejí nejlepší řešení a technologie pro splnění obchodních požadavků při dodržování environmentálních standardů. Madayn rozvíjí partnerství veřejného a soukromého sektoru. Provozuje průmyslová města a pro ně zajišťuje integrované služby. Cílem je zvýšit konkurenceschopnost sultanátu prostřednictvím získávání zahraničních a místních investic, zvyšováním průmyslové výroby, exportu, přidané hodnoty a zaměstnanosti.

V prosinci 2021 přišla společnost MADAYN s iniciativou „Madayn Investment Complexes“, která nabízí místním i zahraničním společnostem nové příležitosti investování do výrobních oborů a navazujících činností. Společnosti předkládají návrhy územního rozvoje výrobních klastrů v průmyslových zónách (zde "průmyslových městech), které schvaluje MADAYN. Vzniklé prostory a zázemí jsou pak nabízeny k odkupu či pronájmu připravených jednotek, tj. k okamžitému provozu a pro instalaci výrobních linek nájemce nebo vlastníka. Připravuje se 10 investičních komplexů - klastrů - plánovaných v průmyslových městech Suhar, Al Buraimi, Samayil a Sur. Klastry například zahrnují sektory potravinářství, výroby z plastů nebo logistiku. V průmyslových zónách (prům. městech) se tímto způsobem rozvíjí výroba malých a středních podniků navazující na produkci velkých - zde často státních - továren. Tímto způsobem si tedy pak SMEs (malé a střední podniky) mohou kupovat nebo pronajímat nemovitosti s malými plochami, které odpovídají jejich provozní a výrobní kapacitě. 

 • generální ředitel společnosti MAYDAN: Hilal bin Hamad al Hasani
 • generální ředitelka služeb pro investory ve společnosti MAYDAN: Ibtisam bint Ahmed al Faroojiyah 
 • paní Mariya al Zadjali, Director of Strategic Planning and Corporate Performance Assessment at Madayn
 • náměstek ministra obchodu, průmyslu a podpory investic pro obchod a průmysl a předseda představenstva společnosti Madayn - Saleh bin Said Masan
 • tel: +968 2417 0700, email: invest@madayn.om

Průvodce pro Investory - Madayn (PDF, 15 MB) - Brožura v arabštině a angličtině

Komplexní služby zajišťované Madayn (PDF, 293 KB) - Brožura v arabštině a angličtině

Nejnovější pobídky (z března 2021) nabízené státní agenturou pro průmyslové investice MADAYN

Aby se posílily investiční příležitosti v průmyslových městech Al Buraimi, Ibri, Al Mudhaibi a Thamrait a v jakémkoli průmyslovém městě, které bude oznámeno později vyhlásil na konci března 2021 MAYDAN nové pobídky pro zahraniční investory. Nové pobídky zahrnují:

 • osvobození od nájemného po dobu dvou let pro všechny nové projekty, po nichž bude následovat snížení nájmu na 50% během následných tří let, a to u smluv uzavřených v období od roku 2021 do roku 2024
 • snížení všech dalších poplatků uvedených v příloze č.1 investičního předpisu, na 50% u všech nových projektů v období 2021 až 2024.
 • snížení poplatků za licenci k činnosti v oblasti IT o 50% na období dvou let v období od 1. ledna 2021 do 31. prosince 2022 u stávajících a nových projektů v Knowledge Oasis Muscat.

Jak postupovat v případě zájmu o lokalizaci výroby v Ománu

Zájemci z řad investorů se mohou přihlásit prostřednictvím www.madayn.om a vyčkat kontakt, popř. mohou za sami navštívit kancelář v jednotlivých průmyslových měst či nejbližší servisní středisko - "Masar" (do února 2022 zřízeny první dvě střediska), které zabezpečuje služby formou "one stop shop". Žádost o parcelu vhodnou k investici je možné podat a vyřídit i elektronicky.

 • Např. v únoru 2022 společnost Sahari Qatbeet Trading and Transport Co. z UAE vyřídila a podepsala s Raysut Industrial City dohodu o zřízení továrny na výrobu průmyslové soli v rekordním čase. Žádost o investici, výběr a prověření požadovaného pozemku, podpis nájemní smlouvy a dokončení plateb bylo vyřízeno do dvou hodin. Investice do projektu, který vyroste na pozemku o rozloze 12 248 m2, měla hodnotu 1 mil OMR (60 mil Kč).
 • V únoru 2022 vyřídila ománská společnost Al Habib Food Industries všechna povolení k výstavbě závodu na zpracování mléka v hodnotě 0,5 mil OMR (30 mil Kč) v Samayil Industrial City v rekordním čase 30 minut. Vše bylo vyřízeno elektronicky v aplikaci Masar Quick Service. 

Průmyslové areály spravované společností MADAYN (v Ománu nazývány "průmyslová města")

 • - Sur, V Sur Industrial City jsou nabízeny investiční příležitosti do potravinářských investičních komplexů na ploše 42 000 m2 a investičních komplexů s více průmyslovými odvětvími na ploše 41 000 m2. 
 • - Suhar / Sohar Industrial City má investiční komplexy pro potraviny (60 000 m2), několik průmyslových odvětví (60 000 m2) a plastikářský průmysl (50 000 m2).
 • - Raysut, proinvestováno 479 mil OMR (28,7 mld Kč), zaměstnáno 1,197 lidí - údaje ke konci roku 2021. 
 • - Nizwa, Kontakt: Ahmed al Hajri, Director General of Nizwa Industrial City
 • - Buraimi, Al Buraimi Industrial City v březnu 2022 nabízí volnou plochu pro investice do potravinářství (27 000 m2) a některá další průmyslová odvětví (32 000 m2).
 • - Rusayl Industrial city
 • - Samayil / Samail Industrial City Tento průmyslový park zahrnuje klastry firem z následujících oblastí: potravinářský průmysl, plastikářský a petrochemický průmysl, ocelářský průmysl; zpracování kamene a mramoru; průmysl stavebních materiálů; a podpůrný sektor služeb (např. sklady). ​V březnu 2022 nabízel volné investiční prostory pro potravinářské kapacity (53 000 m2), víceúčelové podniky (22 000 m2) a logistické vybavení (61 000 m2). V únoru 2022 ohlásil  Madayn výstavbu infrastruktury, která zahrnuje dvouproudovou silnici v délce 1,4 km od kruhového objezdu u hlavního vchodu do průmyslového areálu po kruhový objezd poblíž dálnice Al Sharqiyah. A návrh na realizaci 3. fáze rozšíření areálu a propojení kanalizačního potrubí na areál vystavěný v 1. fázi rozvoje průmyslového města. Rozšíření areálu má být dokončeno v dubnu 2022.
 • - Ibri,    resp. "Ibri Industrial City" se nachází na vnitrozemské cestě do KSA (200 km od přístavu Sohar a 300 km od Maskatu), zaměřuje se na investice související s ropnými a plynárenskými službami, potravinářským průmyslem, stavebním materiálem (vč. mramoru), sklady a předváděcími místnostmi. Generální ředitel Nasser al Mabsali. Pobídky: osvobození od nájmu na dobu dvou let pro všechny nové projekty a následné snížením hodnoty nájmu na období tří let o 50 % u smluv uzavřených v období od roku 2021 do roku 2024, kromě snížení některých dalších poplatků o 50 % u všech nových projektů v období od roku 2021 do roku 2024. 
 • - Al Mudh​aibi Industrial City s rozlohou 14 mil m2. Jde o park s logistikou, průmyslovou výrobou, společnostmi zaměřenými na obchod, potravinářství, cestovní ruch a stavebnictví.  
 • - Thamrait Industrial City - připravuje se, tj. na konci roku 2021 Madayn identifikuje vhodné navazující investiční příležitosti pro soukromý sektor, specializovaný ekologický konzultant provedl Environmentální studii a získal souhlas příslušné instituce. Nachází se asi 9 km od letecké základny Thamrait na cestě do Marmul. Jde o 4 mil m2 zaměřených na těžební průmysl (sádrovec a vápenec) a průmysl zaměřený na stavební materiály (cementové produkty). Areály zahrnují dílny pro údržbu vozidel, chladírenské a suché skladovací prostory, čerpací stanice, váhy nákladních vozidel, autosalony, kavárny, odpočívadla a ubytování​.
 • - Mahas Industrial City - připravuje se od října 2021 na ploše 1,55 mil m2, 
 • - Knowledge Oasis Muscat
 • - Al Mazunah Free Zone.

V nejbližší době chce Madayn rozvinou 5 nejnovějších průmyslových měst, kterými jsou Khasab, Ibri, Thamrait, Shinas a Al Mudhaibi a v následujících dvou dekádách vybodovat dalších 26 nových zón. Celkový počet tak má dosáhnout 40 průmyslových zón / měst. 

Připravil: Ing. Roman Plevák, Ph.D., diplomat pro Omán, ZÚ Rijád