english  česky 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: Ithraa
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Zákon o zahraničních kapitálových investicích

Od 1. ledna 2020 platí v Ománu nový zákon o zahraničních kapitálových investicích („New FCIL“) na základě královského nařízení č. 50/2019. Tento zákon zrušil předchozí zákon o zahraničních kapitálových investicích č. 102/1994. V souladu s článkem 15 nového FCIL pak vydalo ministerstvo obchodu a průmyslu („MOCI“) ministerské rozhodnutí č. 72/2020 („MD 72/2020“), tj. prováděcí předpis zákona o zahraničních kapitálových investicích.

Nový zákon umožňuje 100% zahraniční investice. Neuvádí žádný minimální základní kapitál (podle starého FCIL to bylo 150 000 OMR), ani žádné obecné omezení zahraničního vlastnictví ománské společnosti (dříve 70%). Zákon zřizuje Centrum investičních služeb, jehož úkolem je registrace zahraničních investorů, usnadnění a zjednodušení postupů pro získávání veškerých povolení a licencí. Podle nového FCIL jsou investoři povinni předkládat investiční plány úřadům a není jim dovoleno provádět žádné významné změny v investičním projektu bez souhlasu ministerstva. Investiční projekt podléhá platným zákonům v Ománu. Investiční projekt se nesmí zabývat politickými nebo náboženskými cíli. Spory vyplývající z investičního projektu řeší ománské soudy či rozhodčí řízení.

Zahraniční investoři mohou využívat různé pobídky. Článek 24 stanoví, že není dovoleno vyvlastnit investiční projekt s výjimkou veřejného zájmu v souladu se zákonem a spravedlivou kompenzací. Podle článku 26 mohou zahraniční investoři provádět převody týkající se výnosů z investičních projektů. Za účelem zefektivnění investičního procesu je vláda zmocněna vydat jednotný souhlas se zřízením, provozováním a řízením investičního projektu, včetně povolení k výstavbě a pracovní síle, pokud se bude jednat o projekt strategický.

Přímé zahraniční investice v Ománu za první čtvrtletí roku 2020 překročily objem 15 mld OMR (cca 900 mld Kč), což představuje nárůst o 5,9 % ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku.

Největšími zahraničními investory v Omanu (k prvnímu čtvrtletí 2020) jsou Spojené království (7,54 mld OMR), USA (1,79 mld OMR), UAE (1,2 mld OMR), Kuvajt (0,9 mld OMR), Čína (0,76 mld OMR), Bahrajn (0,4 mld OMR), Katar (0,37 mld OMR), Indie (0,32 mld OMR), Nizozemsko (0,3 mld OMR), Švýcarsko (0,26 mld OMR).

Nejvíce investic směřuje do ropného a plynárenského sektoru (9,7 mld OMR), zpracovatelského průmyslu (1,7 mld OMR), bankovnictví (1,4 mld OMR) a nemovitostí (1,14 mld OMR).

Foreign Investment Law Oman (PDF, 185 KB)

V listopadu 2021 pak vstoupila v platnost novelizace zákona o kapitálovém trhu, jde o změnu exekutivního předpisu zákona o kapitálovém trhu (ERCML) zveřejněnou v Úředním věstníku (číslo 1417). Ta umožnila dvouleté odpuštění licenčních poplatků při registraci crowd fundingových platforem. Cílem tohoto opatření je přilákat do Ománu další místní i zahraniční investory, podpořit podnikatele a usnadnit přenos výsledků výzkumu, vývoje a inovací do malých a středních podniků. Je to nová příležitost pro firmy v Ománu, aby nastartovaly a začaly použít takovéto platformy k financování investičních iniciativ v jakémkoli hospodářském nebo výrobním sektoru. Provozovatel platformy může nově poskytovat finanční prostředky čtyřmi způsoby – (1) darem, (2) odměnou, tj. po splnění podmínek, (3) equity Crowdfunding výměnou za majetkový podíl ve společnosti, a (4) P2P Crowdfunding neboli peer to peer, tj. půjčka mezi jednotlivci s daným úrokem či podílem na majetku společnosti. 

Připravil: Ing. Roman Plevák, Ph.D., diplomat pro Omán, Velvyslanectví Rijád