english  česky 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: Ji-Elle
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Odvětví rybolovu v Ománu

V sultanátu je v současné době 25 rybářských přístavů nabízejících komplexní služby pro přibližně 50 000 rybářů, respektive pro 24 000 rybářských lodí. Objem ročního výlovu ryb je odhadován na 583 000 tun v hodnotě 276 mil OMR (cca 16,6 mld Kč) v roce 2020, z toho produkce rybích farem dosahuje tržeb 2,5 mil OMR (cca 150 mil Kč). Odvětví rybolovu je jedním z pěti sektorů, které vláda označila za klíčové součásti strategie ekonomické diverzifikace (odklonu od závislosti státu na příjmech z ropného průmyslu). Současný rybolov zajišťovaný rybáři  nikoli firmami) představuje 95% celkové produkce sultanátu. Stát ve svém plánu nyní počítá s rozšířením aktivit rybolovu mezi veřejné komerční subjekty, aniž by tím byla dotčena práva individuálních ománských rybářů. Ministerstvo ve spolupráci s Organizaci OSN pro výživu a zemědělství – FAO připravuje národní strategii pro chov ryb, mořských plodů a aquakulturu se záměrem propagovat sebeudržitelnou formu hospodaření.   

Bohatství ryb v Ománu stojí na 3 165 km dlouhém pobřeží s přístupem do tří moří - Perský záliv (zde striktně nazývaný "Arabský záliv"), Ománské moře a Arabské moře. Odborné studie odhadují, že v těchto Ománských vodách žije přes 3,5 mil tun ryb. Pouze 10% z tohoto množství je využíváno rybářským sektorem. Studie Ministerstva zemědělství, rybářství a vodního hospodářství uvádí, že v ománských vodách žije při dně cca 0,33 mil tun (z toho jen 0,08 mil tun se loví) a 1,9 mil tun při povrchu (z toho jen 0,35 mil tun se zatím loví). Proto asi nepřekvapí, že Omán má údajně např. třetí největší množství sardinek na světě. 

Podle Národního centra pro statistiku a informace (NCSI) bylo v Ománu v roce 2020 vyloveno 0,84 mil tun ryb, což je nárůst o 44,8 % ve srovnání s rokem 2019. U mořské a sladkovodní akvakultury dosáhla produkce ryb v roce 2020 1 307 tun, včetně mořské akvakultury pro produkci cejnů pomocí plovoucích klecí (meziroční nárůst 24%). Pro srovnání, v období do října 2020 došlo v Ománu k meziročnímu nárůstu výlovu ryb o 40%, celkem 607 978 tun. Co do množství vylovených ryb je nejúspěšnější region Al Wusta (219 193 tun), následovaný Al Sharqiah South (175 182 tun) a severní a jižní Batinah (68 582 tun). Množství ryb vylovených v provincii Dhofar bylo 63 669 tun a množství v Musandamu 27 400 tun. Nejmenší množství připadá na Maskat (25 790 tun). Co do druhového složení jde především o malé pelagické ryby (336 033 tun), velké (134 571 tun), ryby žijící při dně (85 237 tun), zbytek připadá na korýše a měkkýše, žraloky a rejnoky.

Rybolov statistika Omán

Rybolov statistika Omán

Ryby jsou z Ománu exportovány především do zemí GCC (22,2 % v roce 2020), do USA 10,2 %, Evropy 0,5% a 67,1 % do ostatních zemí. Domácí spotřeba ryb v Ománu je však také velmi významná. Podle Fisheries Development Oman patří Omán k zemím s nejvyšší spotřebou ryb na hlavu v regionu, tj. 27 kg na obyvatele ročně (celosvětový průměr je 17 kg na hlavu).  Organizace pro výživu a zemědělství (FAO / OSN) uvádí,  že SAE, Katar, Egypt a sultanát Omán patří mezi největší spotřebitele ryb v regionu. 

Jednotlivé části Ománu nabízí odlišné podmínky pro chov ryb a rybolov. Guvernorát Musandam je například vhodný pro projekty plovoucích mořských farem, a to díky zdejším chráněným a hlubokým lagunám. Pobřeží Al Batinah je specifické vysokou hustotou osídlení. Je údajně vhodné pro chov v mořských farmách a pro integrované sladkovodní rybí farmy, které by navazovaly na zdejší početné zeleninové farmy.  Okolí hlavního města Maskat má také mořské lokality vhodné pro projekty mořských farem. Pokud jde o dlouhý pobřežní pás v části Arabského moře od jižní části guvernorátu Sharqiyah, přes guvernorát Al Wusta, po guvernorát Dhofar, jsou zde dobré podmínky pro chov krevet. V samotném Dhofaru jsou pak ideální pobřežní lokality s chráněnými lagunami, vhodné pro chov vysoce ceněných mušlí abalone a dalších mořských živočichů. 

Rozvoj a regulace odvětví rybolovu v Ománu

Rybolov v Ománu - tak jako v jiných zemích - je upraven sezónními restrikcemi, a to v zájmu udržitelnosti, ochrany životního prostředí a druhové rozmanitosti. Např. lov krevet je omezen na období od září do listopadu. Za porušení pravidel následuje právní postih.   

Klíčovým dokumentem pro rozvoj sektoru v zemi je "Fisheries and Aquaculture Vision 2040". Vláda Ománu podporuje rybářství od roku 2017. Prostřednictvím 90 cílených iniciativ a projektů zaměřených na firmy, jednotlivé rybáře, vodní farmy a export dosáhla vláda mezi lety 2017 a 2019 ztrojnásobení produkce na 556 mil OMR (33,4 mld Kč).  

Rozvojem odvětví rybolovu je v Ománu pověřena státní společnost Fisheries Development Oman (FDO, generálním ředitelem je Abdulaziz bin Said al Marzouqi). Za pomoci prostředků ze státního fondu, chce společnost FDO navýšit produkci do roku 2025 na 1,34 mld OMR (přes 80 mld Kč) a zaměstnávat 8.509 lidí. Tato společnost (v roce 2022) združuje a vlastní následující největší rybářské společnosti v Ománu: 

 • Blue Waters, roční produkce 6 000 t pražmy, jedná o získání licencí na chov tuňáků. Provozuje rybí farmy v chovných klecích (3.000 tun ročně), líhně (15 mil ks ročně), továrny na krmiva, zařízení na zpracování, balení, logistiku apod.
 • - Oman Fisheries Co SAOG, údajně nějvětší rybářská společnost v sultanátu. Vyváží do více než 55 zemí světa. Má 6 zpracovatelských závodů s více jak 500 zaměstnanci. Flotila čítá 13 lodí. Za první pololetí 2022 dosáhla firma obrat 7,7 mil OMR a zisk 2,3 mil OMR. 
 • Al Wusta Fisheries Industries (Oman Pelagic) je komerční rybářská společnost s flotilou pro lov malých pelagických i velkých pelagických ryb (kranasi a makrely). Provozují jeden 93-metrový mrazicí trawler s kapacitou zpracování 120 t za den. 
 • - Oceanic Shrimps, v současné době dostavuje dvě krevetové farmy a připravuje studii na třetí farmu s kapacitou 24 000 t krevet ročně. Součástí farem jsou jednotka pro produkci vajec s kapacitou 1,2 mld vajec ročně, postlarvační výrobní jednotka s kapacitou 400 mil mláďat ročně, školka s kapacitou 250 mil mladých krevet ročně, 220 pěstebních jezírek, zařízení pro předzpracování a balení krevet a další. Produkce v letech 2022 a 2023 má dosahovat 2.100 a 4.600 tun krevet. 
 • International Seafood Company (ISFC) založená 2019 je výrobní závod na konzervování tuňáka, sardinek a makrel a na výrobu rybího tuku a rybí moučky. Výstavba zařízení má být dokončena v polovině roku 2023 s předpokládanou produkcí 387 000 konzerv denně.

Ministerstvo ve spolupráci s Organizaci OSN pro výživu a zemědělství – FAO připravuje národní strategii pro chov ryb, mořských plodů a aquakulturu se záměrem propagovat sebeudržitelnou formu hospodaření. Prostřednictvím svého "Centra akvakultury" ministerstvo poskytuje údaje, technické informace a provádí aplikovaný výzkum. Provozuje databázi, která přispívá k rozvoji chovu ryb v sultanátu. Ministerstvo podporuje malochovatele ryb formou školení, zavádění pokročilých technologií a zařízení pro chov ryb, krmivy zvyšujícími odolnost proti chorobám, výrobou a poskytováním léčiv, poskytováním technických služeb rybním farmám a zaváděním jejich produktů na trh.

Také rybářské přístavy podél Arabského (Indický oceán) a Ománského moře (Ománský záliv) jsou státem nově cíleně podporovány. Ve výstavbě jsou víceúčelové rybářské kapacity v přistavech Duqm a Daba. Po jejich dokončení a při plném využití všech ománských rybářských kapacit by mělo dojít ke zdvojnásobení produkce sultanátu. Úroveň komerčního rybolovu se průběžně navyšuje. Např. společnost Al Wusta Fisheries Industries disponuje flotilou tří moderních komerčních rybářských plavidel s kapacitou 70 000 tun pelagických ryb ročně. Každá z těchto lodí je v podstatě továrnou na zpracování, zmrazení a balení ryb o celkové kapacitě 1600 tun. 

Systém prodeje ryb BEHAR MARKET

Behar je ománská elektronická platforma pro rybáře a obchodníky. Slouží k nákupu čerstvých a vysoce kvalitních ryb. V říjnu 2022 bylo ohlášeno její rozšíření, které zajistí její přesah z Ománu do Saudské Arábie. Behar funguje také jako aplikace pro smartphone. Kontakt: Mohammed al Huseini, co –founder and innovator of Behar platform

Významní hráči s oboru

Společnost Fisheries Development Oman (FDO), kterou vlastní Ománský investiční úřad (https://oia.gov.om/), zastřešuje následující společnosti:

 • - Al Wusta Fisheries Industries,
 • - Blue Waters Company,
 • - Oman Fisheries Company (OFC), ve 3Q roku 2022 konsolidovaný obrat 11,2 mil OMR (cca 0,68 mld Kč) a ztráta 7,9 tis OMR (0,5 mil Kč) 
 • - Ocean Shrimp Fish Farming Company a
 • - International Marine Products Company.

Společnost Oman Fisheries Co (www.omanfisheries.com) - tržby: 12.52 mil OMR v roce 2020 (cca 720 mil Kč) a 14.21 mil OMR v roce 2019 - je menšinově státní (prostřednictvím státních FDO a Oman Flower Mills obě ve vlastnictví OIA) a kótovaná na burze v Maskatu. V březnu 2021 informovala o záměru založení dvou nových dceřinných společnosti:

 • - Oman Fishing Fleet Co LLC (OFFC) a
 • - Value Added Processing Co LLC (VAP).

Kontakt: generální ředitel FDO pan Khalid Mansoor al Zadjali, T: +(968)24696387, F: +(968)24692069, M: +(968)99333224, Khalid.alzidjali@maf.gov.om, OMAN FISHERIES CO S.A.O.G, P.O Box 2900, Ruwi Postal Code 112, Sultanate of Oman, T: (+968) 2450 9500/01, F: (+968) 2459 7804, info@omanfisheries.net, info@omanfisheries.com.

Plány rozvoje rybářského přístavu ve městě Duqm

Rybářský přístav ve městě Duqm je již údajně plně funkční od prvního čtvrtletí roku 2021. Rybářský přístav provozuje aliance ománských firem a strategický partner, kterým je francouzská společnost SEM Lorient-Keroman z Bretaně. V čele konsorcia je společnost Fisheries Development Oman (FDO), pobočka Oman Investment Authority (OIA) v odvětví rybolovu a rozvoje, s majetkovou účastí také Oman Food Investment Holding Company (OFIC), Al Wusta Fisheries Company, Oman Fisheries Company, a přístav Duqm. Tato nadnárodní aliance se zavázala investovat do rozvoje víceúčelového rybářského přístavu Duqm celkem 130 mil USD (cca 2,8 mld Kč).

Zcela státní společnost Fisheries Development Oman (FDO), hlavní partner v konsorciu, je již největším investorem v odvětví rybolovu v sultanátu. Tato společnost, která vznikla na začátku roku 2020 konsolidací společností Blue Waters LLC, Al Wusta Fishery Industries a Oceanic Shrimp Aquaculture LLC, se zavázala investovat přibližně 625 mil OMR (cca 37,5 mld Kč) do řady rybářských projektů, včetně akvakultury, chovu krevet a tuňáků, stejně jako do rozvoje moderní flotily rybářských plavidel.

Přístav Duqm bude nabízet služby zahrnující např. marketing v oblasti rybolovu, zpracování, vývoz, chov ryb, výzkum a vývoj, opravy lodí, námořní služby, logistiku a související služby. Počítá se s tím, že rybářský přístav Duqm zajistí podpůrné služby nejen v ománských vodách, ale také plavidlům působícím v indickém Oceánu. Víceúčelový rybářský přístav je hluboký 10 metrů. V současné době probíhají dokončovací práce na jeho připojení k silniční síti a navazujícím provozům. Celková plocha vyhrazená pro navazující provozy činí 248 931 m2. Přístav je také vybaven turistickým ubytovacím zařízením na ploše 75 000 m2. Zařízení doplňují víceúčelový rybářský přístav, rybářský a potravinářský komplex. Kromě některých zařízení cestovního ruchu a dalších služeb bude přístav brzy poskytovat služby místním rybářům, komerčním rybářským lodím, přepravcům hospodářských zvířat a lodím určeným k přepravě potravin. Rybářský komplex využije služby letiště Duqm a prostřednictvím terminálu letecké nákladní dopravy podpoří činnost zpracování a vývozu ryb. Očekává se, že víceúčelový rybářský přístav Duqm na jihovýchodním pobřeží Ománu bude největší svého druhu v sultanátu a stane se nejvýznamnějším průmyslovým uzlem pro rybolov, který přiláká investice napříč hodnotovým řetězcem rybolovu i do souvisejících námořních činností. 

Současné a připravované projekty 

 • - chov krevet ve Wilayatu v Jaalan Bani Bu Hassan; zařízení o rozloze 500 hektarů bude nabízet roční výrobní kapacitu 4 533 tun a bude v provozu na konci prvního čtvrtletí roku 2021.
 • - chov krevet ve Wilayatu Jaalan Bani Bu Ali; s kapacitou 3 300 tun s investicí 13 milionů RO bude dokončena do prvního čtvrtletí roku 2022.
 • - chov krevet v oblasti Barr Al Hikman; projekt o rozloze 40 000 hektarů s kapacitou 200 000 tun ročně.
 • - Blue Waters FDO realizuje projekt rybí líheň v Al Bustan v guvernorátu Maskat; s produkční kapacitou až 8 milionů ryb a projekt "plovoucí klece" v Qurayatu s výrobní kapacitou 2 000 tun ryb ročně, která se v roce 2023 zvýší na 5 000 tun.
 • - chov mušlí Golden Abalone (Haliotis Mariae); Projekt "Mirbat Abalone Farming" ve městě Mirbat (Dhofar Governorate) v hodnotě 5,7 mil OMR patří Oman Aquaculture Company, která je ve vlastnictví společnosti Al Jazeera Investments.  Roční produkce farmy se odhaduje na 200 tun mušlí, přičemž první produkce se očekává v roce 2023. Odhaduje se, že produkce mušlí se do roku 2025 ztrojnásobí na přibližně 600 tun ročně.

 

 

Připravil: Ing. Roman Plevák, Ph.D., diplomat pro Omán, ZÚ Rijád