english  česky 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: Pxfuel.com
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Omán pracuje na posílení potravinové soběstačnosti

Rozloha orné půdy v sultanátu je odhadována na 1,4mil.ha (dle UN FAO, či 2,2mil.ha dle MZe OM), což je jen 1,5% z celkové rozlohy sultanátu. Více jak 2/3 této půdy je však využitelná jen podle momentální dostupnosti vody či jen s umělou závlahou. V sultanátu se ročně vyprodukuje 368 tis. tun datlí a například farmy datlových palem zabírají více jak 25 tis.ha.
Místní ministerstvo zemědělství v posledních letech zintenzivnilo úsilí při hledání nových zemědělských pozemků s dostupností vody, aby vytvořilo nové investiční projekty, podpořilo existující producenty a chránilo zemědělské využívání půdy. Zemědělská politika vlády vychází z koncepčního dokumentu nazvaného "Sustainable Agriculture and Rural Development Strategy towards 2040".  Ministerstvo zavádí nové metody pro zvýšení investic, zvýšení zájmu o malé a střední podniky a zemědělská sdružení. Kromě toho se snaží aktivovat vztah mezi vládním a soukromým sektorem. Velké investiční projekty mají za cíl zvýšit místní produkci potravin, zvýšit míru soběstačnosti a zvýšit bezpečnost potravin. Ministerstvo proto zavedlo nové integrované balíčky produkce a prevence.

Na základě těchto programů dosáhlo odvětví zemědělství (respektive pěstování rostlin a chovu zvířat, tj. bez rybolovu) v roce 2019 slibné míry růstu. Příspěvek odvětví zemědělství k HDP se zvýšil v běžných cenách ze 416 milionů OMR (cca 25 mld.Kč) v roce 2018 na 433 milionů OMR (cca 26 mld.Kč) v roce 2019, tj. tempo růstu asi 4 %. Celkový objem rostlinné výroby dosáhl 3 018tun v roce 2019 ve srovnání s 2951 tunami v roce 2018, což představuje roční míru růstu 2,3 %. Růstu bylo dosaženo zvýšením produktivity na jednotku plochy a v důsledku využívání moderních technologií zemědělskými podniky. 

V lednu 2022 byly publikovány údaje, podle kterých dosáhly sektory zemědělství a rybolovu (za období do srpna 2020) meziroční růst 9,8%, respektive roční tržby ve výši 571 mil OMR (tj přes 32 mld Kč).   

Pokud jde o množství chovaného dobytka, to je odhadováno na 3,7 milionu hlav. Celkový objem živočišné výroby se zvýšil z 296.000 tun v roce 2018 na 301.000 tun v roce 2019, s roční mírou růstu přibližně 1,7%. Očekává se, že se objem živočišné výroby zvýší i v příštích letech, a to kvůli výrobě nových podniků, které zřídila OFIC (Oman Food Investment Holding Co./SAOC). Ministerstvo realizuje řadu programů a projektů souvisejících s hospodářskými zvířaty. Nejvýznamnější je realizace dvou programů, tj. pro ošetření a imunizaci hospodářských zvířat. Síť veterinárních klinik v Ománu čítá 70 a v současné době již pokrývá všechny regiony (i když například ve velmi rozsáhlém nejjižnějším regionu sultanátu v Dhofaru je pouze jedna veterinární nemocnice ve městě Salalah). Léčba a očkování hospodářských zvířat v odlehlých oblastech se provádí také prostřednictvím mobilních veterinárních klinik, které provozuje ministerstvo, těch je 41. Ministerstvo rovněž podporuje provoz soukromých veterinárních zařízení. K dispozici je 241 soukromých veterinárních klinik a lékáren a 5 laboratoří situovaných v různých regionech.

Omán je čistým dovozcem obilovin. Např. roční spotřeba pšenice činí 350 tisíc tun. V sezóně 2020/2021 se v Ománu sklidilo 2.649 tun pšenice (meziroční nárůst o 19%). Pšenicí bylo v sultanátu osázeno celkem 1.072 hektarů. Omán je velkým producentem datlí, ročně produkuje 400 mil tun datlí, z čehož zhruba polovina není vhodná k přímé spotřebě. Podle informací z října 2022 dosahuje Omán 90% soběstačnost v produkci mléka, 65% v produkci vajec, 77% zeleniny, 60% drůbeže, 53% "červeného masa" a 26% ovoce. V pěstování datlí je Omán soběstačný a v případě ryb dosahuje 137% soběstačnost.

Mezi investiční priority Ománu pro rok 2022 patří vybudování posklizňové infrastruktury v klíčových produkčních oblastech, jako je Al Batinah, a dosažení požadovaných standardů kvality produkce. Cílem strategie v zemědělství je také zvýšení přidané hodnoty v odvětví živočišné výroby a dosažení udržitelné úrovně chovů, které nebudou ohrožovat životního prostředí. Mezi investiční priority patří budování systémů sběru mléka a posílení základny místního mlékárenského průmyslu, zajištění dobrého zdraví zvířat (např. prostřednictvím budování diagnostických laboratoří), rozšiřování infrastruktury potravinářského řetězce (např. výstavba jatek pro drůbežářská družstva, výstavba chladících skladových prostor a zajištění chladicích vozů) či rehabilitace pastvin v oblasti Salalah.

 

Zahraniční obchod zemědělskými komoditami Ománu 

Zemědělský vývoz z Ománu v roce 2018 dosáhl hodnoty 1,85 mld.USD (tj. 2,7% z 68,5 mld.USD celkového exportu). Největšími položkami zemědělského exportu Ománu (dle https://atlas.cid.harvard.edu/) v roce 2018 byly ve členění HS(4):

Položky HS(4) EXPORT

% z celk. exp.

% ze zem produktů

Hodnota mil USD

cigarety

0,52

19,24

356

mléko a koncentrát

0,31

11,35

210

mražené ryby bez filetů

0,17

6,43

119

pečivo

0,14

5,35

99

koření

0,13

4,81

89

měkýši

0,12

4,38

81

ryby bez filetů

0,12

4,32

80

pšenice, mouka

0,12

4,27

79

ovce

0,11

4,00

74

palmový olej

0,10

3,78

70

Celkem top 10 zem. položek

1,84

67,95

1257

Celkem zemědělský export

2,70

100,00

1850

 

Zemědělský dovoz do Ománu v roce 2018 dosáhl hodnoty 4,69 mld.USD (tj. 10% z 47 mld.USD celkového importu). Největšími zemědělskými vývozními položkami Ománu (dle https://atlas.cid.harvard.edu/) v roce 2018 byly ve členění HS(4):

Položky HS(4) IMPORT

% z celk. exp.

% ze zem produktů

Hodnota mil USD

mléko a koncentrát

0,79

7,93

372

cigarety

0,58

5,82

273

rýže

0,50

5,03

236

drůbež

0,41

4,12

193

palmový olej

0,33

3,35

157

ovce

0,30

3,03

142

pšenice a mouka

0,28

2,81

132

čokolády

0,23

2,28

107

pečivo

0,22

2,30

108

ovocné džusy

0,21

2,13

100

Celkem top 10 zem. položek

3,85

38,81

1820

Celkem zemědělský import

9,98

100,00

4690

 

Největšími odběrateli ománských zemědělských komodit jsou: Irán (20% zemědělského vývozu), UAE (14%), Katar (13%), KSA (12%), Somálsko (6%), Vietnam, Jemen, Irák, Thajsko a Kuvajt.

Největšími dovozci zemědělských komodit do Ománu jsou: UAE (36%), Indie (9%), KSA (6%), Indonésie (3%), Brazílie (3%), Somálsko, Čína, USA, Pákistán a Malajsie.  

 

Kampaň „Made in Oman“

Stále více ománských spotřebitelů si uvědomuje co jí, odkud to pochází, jak se to vyrábí, jak to ovlivňuje jejich zdraví a pohodu. Roste proto poptávka po čerstvých a zdravých biopotravinách pocházejících z místních zdrojů. Roste také popularita Hnutí za udržitelné potraviny, které propaguje místní potravinové sítě a zdravé stravování. Ománské místní ovoce a zelenina, které se obvykle prodávají do 24 hodin po sklizni, jsou čerstvější a chutnají lépe než produkty, které byly odeslány z dalekých zemí a putovaly dlouhou dobu. Ománské statistiky kriticky poukazují na velkou část produktů zakoupených v supermarketech, která byla přepravena ze zámoří - putovala v průměru přes 2.000 km po dobu 7 až 14 dní než se dostala na prodejní pulty.

Kontakt: Dr. Nadiya al Saady, výkonná ředitelka, Oman Animal and Plant Genetic Resources Center, nadiya@oapgrc.gov.om

OIA diskutuje o komplexním projektu inovace potravin

Ministerstvo vysokoškolského vzdělávání, vědeckého výzkumu a inovací (MHESRI) a Ománský investiční úřad (OIA / Oman Investment Authority) projednávají na společných setkáních iniciativy zaměřené na vytvoření komplexu potravinových inovací. Tyto aktivity jsou součástí implementace celonárodní strategie Omán Vision 2040. Kladou si za cíl dosažení takové úrovně komplexního vysokoškolského vzdělávání, jeho udržitelnosti a vědeckého výzkumu v sultanátu, které položí základ znalostní komunity a vytvoří konkurenceschopné národní kapacity v zemědělství. Výsledkem setkání jsou i projekty potravinových inovací financované investičním úřadem, jež spojují potravináře a zemědělce. Mají za cíl posílit aktivity v potravinářském sektoru, zvýšit bezpečnost potravin a zlepšit hospodaření zemědělských podniků.

Projekty modelových farem

Ministerstvo zemědělství, rybářství a vodních zdrojů v současné době implementuje projekt budování modelových farem pro výsadbu citrusů, manga a datlových palem napříč celým sultanátem, a to v zájmu dosažení soběstačnosti. V rámci projektu stát poskytuje vysoce kvalitní výsadbový materiál a snaží se prezentovat, že je možné zajistit dobré příjmy pro majitele farem, vysokou kvalitu produkce i produktivitu. V první fázi projektu, které se v letech 2020–2021 zúčastnilo 26 farmářů, bylo rozděleno 73 000 sazenic palmy datlové, která podle testů z  na ploše 120 akrů vyprodukovala cca 370 tun datlí v hodnotě 365 000 OMR (22 mil Kč). Dále bylo ve stejném období na ploše 50 hektarů vysazeno celkem 4 326 sazenic citronu a na ploše 37 hektarů 3 312 sazenic manga. Projekt reflektuje snahu ministerstva o zvyšování produkce, zavádění nových odrůd vyšlechtěných ve výzkumných střediscích, vylepšování zemědělských operací a provádění výzkumů na podporu zemědělské produkce. 

 

připravil: Ing. Roman Plevák, Ph.D., diplomat pro Omán