english  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Představení Oman Food Investment Holding Co. (OFIC)

Společnost Oman Food Investment Holding Co. SAOC (OFIC, https://omanfood.om/) je prodlouženou rukou státu pro rozvoj potravinářského sektoru v Ománu. Tato společnost je tedy součástí OIA (Oman Investment Authority). V roce 2020 se pyšnila investičním portfoliem 23 společností a aktivy souvisejícími s výrobou potravin v celkové výši kolem 1,5 miliardy USD. Byla založena v roce 2012 a má ambice stát se v prominentním hráčem v globálním potravinářském průmyslu s investicemi pokrývajícími celý hodnotový řetězec výroby potravin.

Nová strategie Oman Food Investment Holding Co. SAOG (OFIC) pro roky 2020-2040 plánuje silný růst. Už do roku 2027 se chce stát „významným hráčem“ v regionu. Do roku 2031 pak „světovým hráčem“ s portfoliem aktiv po celém světě, které bude sloužit potravinářským potřebám Ománu a trhu států GCC. V roce 2040 se pak má OFIC stát globálně „prominentním hráčem“. Zajištění potravinových požadavků Sultanátu je klíčovým pilířem růstové strategie společnosti. Jak uvádí CEO společnosti OFIC: "Naší strategickou vizí je agresivně zaplnit mezeru v obchodní bilanci mezi dovozem a vývozem potravinářských výrobků. Uzavřením této mezery, OFIC přispěje k diverzifikaci ománské ekonomiky, přispěje ke zvýšení HDP a zároveň uvede nové ománské produkty na místní a mezinárodní trhy. Tyto cíle nakonec povedou k dosažení cíle 100 % zajištění potravin pro Omán a jeho obyvatele do roku 2040."

OFIC chce rozvíjet projekty také na bázi cirkulární ekonomiky, tj. na principech oběhového hospodářství. Aby bylo zajištěno, že potravinová produkce je nejen udržitelná, ale také efektivní, výkonná a zároveň eliminuje škodlivé dopady na životní prostředí. OFIC chce být odpovědným investorem, který se stará o společnost, o životní prostředí a zároveň zajišťuje, že se vyrábí více potravin za méně. Vedení společnosti v současné době vidí veliký potenciál potravinářského sektoru ve spolupráci s energetickými společnostmi na projektech snižujících tvorbu oxidu uhličitého v zemědělství 

OFIC se za poměrně krátkou dobu stal holdingovým ústředím dobře diverzifikované skupiny s investicemi mimo jiné do zpracování mléka a mléčných výrobků (Mazoon Dairy cca 250 milionů USD a mlékárna Murooj cca 58 milionů USD), chovu drůbeže (A'Namaa cca 250 milionů USD), výroby masa (Al Bashayer cca 120 milionů USD), drcení olejnatých semen (Oman Oil Seeds Crush), zpracování a balení datlí (Oman Dates Production), veterinární medicíny (National Veterinary Vaccines Company), produkce a zpracování ryb (International Sea Foods). V roce 2021 chce skupina dále rozšířit své portfolio o logistiku potravin, prodej ovoce a zeleniny, výzkum a vývoj v oblasti potravin, komerční obchodování a nakonec i zpracování kokosových ořechů. 

Nejvýznamnější společnosti kontrolované OFIC:

 •  - Mazoon Dairy Company (SAOC)
 •  - Oman Flour Mills Company (SAOG)
 •  - Al Namma Poultry Company (SAOC)
 •  - Omani National Livestock Development
 •  - Al Bashayer Meat Company (SAOC)
 •  - Oman Dates Production & Packaging Company S.A.O.C
 •  - AL Morooj Dairy Co.(SAOC)
 •  - Agriculture Production & Marketing Company
 •  - Veterinary Vaccines and Medicines Project
 •  - Food Techno Park
 •  - Nakheel Oman Development Company
 •  - Agritourism Development Company

Pan Ali al Shihhi, Vice-President for Finance uvádí: "Naším cílem je investovat napříč potravinovým hodnotovým řetězcem a podílet se na komerčně životaschopných projektech zde i mimo sultanát," uvádí Ing. Saleh M. Al Shanfari, CEO OFIC (ofic@omanfood.com.om). „Snažíme se rozvíjet partnerství soukromých a veřejných subjektů, podporovat odpovědné zemědělské postupy, zaměřujeme se na agropotravinářské projekty, které pokrývají města, městské a venkovské oblasti, a přispívají ke zvyšování standardů kvality potravin. Rovněž se snažíme využít konkurenční geografické umístění Ománu k vývoji potravinářských produktů pro export do zbytku světa. Chceme se také stát centrem halal potravin pro region. Jsme otevřeni partnerství a rádi bychom využili příležitosti v oblasti výzkumu, vývoje a inteligentních zemědělských systémů při bilaterální spolupráci s různými zeměmi.“

Kontakty:

 • - Saleh. al Shanfari, generální ředitel OFIC
 • - Ali al Shihhi, Vice-President for Finance OFIC

Nové rozvojové projekty

Společnost OFIC představila v polovině roku 2021 investiční plány související s potravinami zahrnujících investice 1,2 miliardy USD (433 milionů OMR), které hodlá proinvestovat do roku 2027. Plány zahrnují investice do prvního ománského fondu soukromého kapitálu zaměřeného na potraviny, nový projekt farmy na produkci a zpracování velbloudího mléka, celostátní distribuční sítě ovoce a zeleniny, budování kokosových farem, investice do logistiky potravin a nové iniciativy vertikálního zemědělství. Připravují se také také nová zařízení pro výrobu krmiv pro zvířata a ryby a investice do rozšíření datlové farmy Nakheel Oman.

Mezi klíčové projekty, které byly zahájeny pod záštitou OFIC, patří Mazoon Dairy, což je největší integrovaná mlékárenská firma, Al Bashayer Meat, dodavatel vysoce kvalitních produktů z červeného masa se sídlem v Dhofaru a drůbežářský závod A'Namma, který je jedním z největších producentů bílého masa v sultanátu.

Připravil: Ing. Roman Plevák, Ph.D., diplomat pro Omán, Velvyslanectví v Rijádu