english  česky  عربي 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Česká delegace jednala v Ománu o příležitostech na tamním perspektivním trhu

Paralelně k návštěvě náměstka M. Tlapy, který vedel v Ománu politické konzultace, navštívila ve dnech 5.-10.2.2017 Omán delegace 30 českých podnikatelů vedená viceprezidentem Hospodářské komory ČR B. Minářem. Cílem bylo projednat příležitosti pro české podnikatele vznikají na ománském trhu. Nové příležitosti se otevírají v oblasti zemědělství, cestovního ruchu, čištění odpadních vod či vzdělávání. V jednání je ropvněž spolupráce v oblasti kulturní. Ománská strana naopak uvítá investice českých subjektů v Ománu.

Náměstek ministra zahraničních věcí M. Tlapa jednal  během své pracovní návštěvy v Ománu na ministerstvu zahraničních věcí s náměstkem pro diplomatické záležitosti Mohammedem Bin Awad Al Hassanem, byl přijat ministrem zodpovědným za zahraniční vztahy Yousef bin Allawi bin Abdullahem a ministrem průmyslu a obchodu Ali Bin Masoud Bin Ali Al Sunaidy. Dále se setkal s Prorektorkou Univerzity sultána Qaboose, Dr. Mona Bint Fahd Bin Mahmoud Al Said, se kterou jednal o spolupráci v oblasti školství a kultury. Hlavními tématy jednání byl rozvoj vztahů mezi oběma zeměmi, zj. v ekonomické oblasti a aktuální vývoj v regionu. Podrobnosti k návštěvě náměstka ministra zahraničí M. Tlapy v Ománu naleznete též zde.

Členy podnikatelské delegace byli rovněž zástupci odboru ekonomické diplomacie ministerstva zahraničních věcí, odboru mimoevropských zemí ministerstva průmyslu a obchodu a ekonomičtí diplomaté Velvyslanectví ČR v Rijádu. Podnikatelskou delegaci tvořili podnikatelé z pestré škály oborů od energetiky až po cestovní ruch.

Dne 5.2.2017 proběhlo v úzké spolupráci s Oman Chamber of Commerce and Industry (OCCI) v sídle OCCI v Maskatu podnikatelské fórum. Fórum zahájili svými projevy náměstek ministra zahraničí M. Tlapa a viceprezident HK ČR B. Minář, za ománskou stranu prezident OCCI S. Al Kyiumi a ředitel odboru mezinárodní spolupráce a vztahů s veřejností S. Al Mughairy Poté se představily jednotlivé české firmy a bylo zahájen B2B jednání. Na ně se dostavilo cca 50 představitelů ománských firem, které projevily zájem např. o spolupráci v cestovním ruchu, v solární energetice, na dodávkách technologií, hnojiv a chemických ochranných prostředků pro zemědělskou výrobu, o školení a kurzy zaměřené na chov sladkovodních ryb, čištění odpadních vod či vzdělávání ománských odborníků (např. v oblasti pracovního lékařství)

Následně se podnikatelská delegace přesunula do cca 200 km vzdáleného Soharu, který je jedním z významných průmyslových center Omán. Zde byla česká delegace přijata guvernérem regionu Al Batinah North, jehož je Sohar hlavním městem, šejchem A. Al Shamsi. Během tohoto přijetí byly diskutovány možnosti vzájemné spolupráce, a to jak na poli obchodní výměny, tak i možností investování v Ománu. Česká delegace navštívila soharský přístav a volnou bezcelní zónu a poté i soharskou průmyslovou zónu. Též v Soharu se konalo podnikatelské fórum, kterého se zúčastnilo cca 40 místních podnikatelů.

Zástupci Velvyslanectví ČR v Rijádu navštívili ománská ministerstva kultury a zemědělství. Na ministerstvu kultury byly projednány možnosti vzájemné kulturní výměny počínaje recipročními výstavami, přes působení českých archeologů v Ománu až po hostování českých hudebníků u Royal Philharmonic Orchestra (ománská královská filharmonie). Rovněž byla projednána možnost spolupráce národních muzeí obou zemí. Na ministerstvu zemědělství byly projednány možnosti spolupráce na odborech zemědělské výroby a chovu ryb. Rozvoj chovu skotu, budování farem s vyšší koncentrací zvířat, výroba a zpracování mléka spolu s rozšiřováním chovu sladkovodních druhů ryb patří mezi priority ministerstva. Cílem je zvýšení soběstačnosti v produkci mléčných výrobků ze současných 51 % na 70 % v průběhu několika příštích let, nicméně i tak zůstává stále prostor pro vývoz zvláště mléka v prášku a bílých sýrů.

Potenciál pro české firmy naznačilo další jednání s vedoucími pracovníky výzkumného ústavu zemědělské výroby ve městě Barka, který v rámci pětiletého výzkumného plánu řeší deset hlavních výzkumných úkolů. Mají zájem o spolupráci s vybranými výzkumnými ústavy v ČR jak v rostlinné, tak živočišné výrobě. Byl vyjádřen předběžný zájem na vytvoření základního smluvního dokumentu formou MoU.

Čeští podnikatelé jednali rovněž mimo oficiální program mise se svými ománskými partnery, a to zejména v oblasti vývozu české bezpečnostní techniky (včetně prezentace na ománském ministerstvu obrany), strojů na sklizeň a zpracování zemědělských plodin, semenářství, hydroponii, plynárenství, cestovní ruchu a lázeňství, solární energie, tiskařství (včetně speciálních tiskařských technologií)apod. Řada jednání vyústila v dohody o další konkrétní spolupráci. Jako perspektivní se jeví i možnost vývozu potravin na ománský trh a distribuce do tamních obchodních řetězců.

Zástupci velvyslanectví ČR v Rijádu v doprovodu některých podnikatelů navštívili rovněž farmu šejcha Zeyada Al Mawalyho, který kromě podnikání v zemědělství (pěstování zeleniny, chov drobných hospodářských zvířat) je i poradcem Shura Councilu (Poradního sboru sultána) pro otázky šaríji a jeho manželka je členkou Shoura Councilu. Během návštěvy však byly projednány zejména otázky spolupráce v zemědělství, šejch Zeyad projevil zájem o vývoz zeleniny do ČR v mimosezónním období v ČR.

Jak se mohli přesvědčit čeští podnikatelé, Omán přináší řadu příležitostí pro uplatnění českého zboží, know-how i kapitálu. Obě strany se shodly, že je v návazaných kontaktech i nadále intenzivně pokračovat. Časté osobní kontakty jsou ostatně základem obchodních vztahů s ománskými subjekty.

Velvyslanectví ČR v Rijádu připravilo podnikatelskou misi ve spolupráci s Hospodářskou komorou ČR a Oman Chamber of Commerce and Industry. Spolupráce s oběma institucemi byla na vysoké úrovni a misi lze hodnotit jako úspěšnou.

Níže uvádíme několik ilustrativních ohlasů z tisku:

oman hk

 

oman hk

 

oman hk

 

oman hk

 

Petr Hošťálek, obchodní rada
Eduard Řeháček, obchodní rada (zemědělství a potravinářství)
Velvyslanectví ČR v Rijádu