english  česky 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: Wikimedia Commons - B.Alotaby
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Saúdská Arábie chystá velkou privatizaci

(Archivní článek, platnost skončena 30.09.2022.)

V Saúdské Arábii se schyluje k velké vlně privatizace majetku a služeb 38 vládních úřadů, agentur, státních podniků, zdravotnických zařízení a univerzit. Celý proces přípravy k privatizacím má být završen v příštích dvou letech. První kroky již byly podniknuty v sektoru mlýnů mouky.

Privatizační proces se bude dotýkat gescí ministerstev životního prostředí, vody a zemědělství, dopravy, energetiky, průmyslu, nerostných zdrojů, bydlení, školství, zdravotnictví, městských a venkovských záležitostí, poutí Hajj a Umrah, informačních a komunikačních technologií, médií a tělovýchovy.

Hlavní vládní agentury a podniky, u nichž se počítá s privatizací některých aktiv:

 • . Saline Water Conversion Corporation (SWCC), Irrigation Corporation, Saudi Grains Organization, Center for Waste Management, National Center for Meteorology, Center for Vegetation Development and Combating Desertification, Wildlife Development Center, Environmental Compliance Control Center.
 • . National Water Company, General Authority of Civil Aviation (GACA), Transport Authority, Ports Authority, Airlines Corporation, Railways Corporation, King Abdullah City for Atomic and Renewable Energy, Royal Commission for Jubail and Yanbu and the Saudi Authority for Industrial Cities and Technology Zones (MODON)
 • . Industrial Development Center, Technical nad Vocational Training Corporation (TVTC), Health Council, Saudi Post, E-government Program (Yesser), Radio and Television Authority, Audiovisual Media Authority, Saudi Press Agency (SPA)

Privatizace je jednou z klíčových částí vládní rozvojové strategie Vize 2030. Zastřešujícím orgánem je National Center for Privatization (NCP). Tento úřad má vedle implementace privatizační strategie také rozvíjet projekty formou PPP (Public – Private Partnership). Účelem této privatizační vlny má být zefektivnění poskytování veřejných služeb, snížení nákladů a zlepšení tržního prostředí.

Ačkoli tiskové zprávy aktuálně uvádějí u shora uvedených entit plnou privatizaci, jedná se ve většině případů spíše o privatizaci majetku, kterým shora uvedené úřady a státní podniky disponují, stavbu nových projektů formou PPP, či outsourcing některých podpůrných služeb. Pojem privatizace je zde tak chápán šířeji.

Kupříkladu z plánů Úřadu pro civilní letectví (GACA) lze vyčíst, že ve skutečnosti budou privatizována přímo letiště a další budou stavěna již formou PPP. Stejně tak mají být privatizována oddělení poskytující některé podpůrné služby (např. IT služby, či řízení letového provozu). Funkce úřadů samotných by tak z rukou státu přejít neměly. Naopak v případě univerzit či zdravotnických zařízení se dá očekávat klasická plná privatizace.

První známky plnění privatizačních plánů se už objevily u saúdského obilního úřadu Saudi Grains Organization (SAGO), kde v červenci došlo k prodeji dvou ze čtyř obilných mlýnů saúdským investorům a subjektu z GCC, a v minulých týdnech byla podepsána dohoda s NCP o privatizaci zbývajících dvou. SAGO tak zůstane v roli regulátora a hlavního dodavatele obilí těmto privatizovaným zpracovatelům.

Níže podrobněji uvádíme známé informace o připravovaných a probíhajících privatizačních a PPP projektech:

Ministerstvo životního prostředí, vodohospodářství a zemědělství:

 1. Začíná privatizace kanalizací a čistíren odpadních vod. V prvním kroku byl oznámen projekt tří čistíren, které budou financovány a provozovány soukromými subjekty. První z nich bude čistírna plánovaná pro druhý terminál letiště v Džiddě o kapacitě 5 mil. hektolitrů. Další budou následovat v Dammámu, Ta'ifu, Araru a Sakáce.
 2. Existuje také plán PPP projektů na centra pro veterinární vakcinaci.

Saline Water Conversion Corporation

 1. Plánuje se privatizace největší elektrárny/odsolovací stanice ve Východní provincii v Ras Al-Khair.

Saudi Grains Organization

 1. Jak je uvedeno výše, došlo k prodeji dvou moučných mlýnů. První byl prodán konsorciu Raha Al Safi za 540,1 mil. USD, druhý konsorciu Alrajhi-Gurair-Masafi za 200 mil. USD. Prodej zbývajících dvou se očekává v blízké době.

National Water Company

 1. Byl vydán Request for Qualifications pro operátora distribuce vody. Technickou a právní stránku zajišťuje konsorcium KPMG, AECOM, Al Jadaan a Clifford Chance. Zároveň byl schválen plán provozovat některé své složky formou společného podniku.

Úřad pro civilní letectví (GACA)

 1. Jak již bylo výše nastíněno, má GACA v plánu v průběhu tohoto roku privatizovat všechna letiště. V prvním kroku dojde ke konsolidaci všech letišť na Saudi Civil Aviation Holding, následně dojde k převodu vládnímu investičnímu fondu PIF (Public Investment Fund).
 2. Privatizace bude probíhat dle tří modelů
  1. Plný převod na soukromý subjekt (např. v případě Letiště krále Chálida v Rijádu).
  2. Privatizace údržby a provozování (např. Letiště krále Abdulazíze v Džiddě, kde byly tyto složky outsourcovány spol. Changi). V tomto modelu GACA nese kapitálové náklady, přičemž zisky jsou sdíleny
  3. Třetí model je založen na tom, že soukromý investor letiště postaví a provozuje. GACA zde slouží v roli regulátora a kontrolora vzdušného provozu (např. letiště prince Mohameda bin Abdulazíze v Medíně a letiště v Ta’ifu, Ha’ilu, Qassímu a Yanbu).
 3. Dále je v plánu převést některé funkce, jako je IT podpora či vzdušná navigace na soukromé subjekty.

Ministerstvo školství

 1. Byl nastartován národní projekt pro PPP, který počítá v první vlně se 60 školami a školkami v Džiddě a Mekce.  Druhá vlna bude mít podobu financování výstavby školských zařízení v Medíně. V konečné podobě by takto mělo být provozováno na 300 škol.

Ministerstvo zdravotnictví

 1. Hlavním projektem je nová nemocnice v Medíně určená zejména pro potřeby poutníků a do budoucna nahradí nemocnici Al Ansar.
 2. Z dalších projektů se chystá outsourcing laboratorních služeb, privatizace primární a dlouhodobé péče a v neposlední řadě výstavba ubytování pro nemocniční personál Al-Iman v Rijádu.

Ministerstvo dopravy

 1. Ministerstvo plánuje provozovat formou PPP městskou dopravu v Mekce, Medíně, Džiddě a Dammámu
 2. Ve fázi studii proveditelnosti je také zavedení mýtného na dálnicích a zpoplatnění dalších komunikací.

Ministerstvo financí

 1. Plánuje se odprodej státem vlastněných hotelů.

Případným zájemcům doporučujeme kontaktovat příslušné resorty, úřady, či přímo agenturu NCP. Velvyslanectví je připraveno poskytnout k těmto jednáním příslušnou podporu a součinnost.

Vojtěch Hromek

Velvyslanectví ČR v Rijádu