english  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Saúdská Arábie - daň ze závislých osob

V Saúdské Arábii byla od poloviny roku 2017 zavedena daň ze závislých osob, kterou musí platit zahraniční pracující za všechny rodinné příslušníky, u kterých sponzorují jejich pobyt v Saúdské Arábii. Ministerstvo financí Saúdské Arábie po půlroce platnosti upřesnilo, jak, kdy a za koho má být daň placena.

Vzhledem k tomu, že české firmy vysílají české občany jako pracovníky do Saúdské Arábie, z nichž  někteří s sebou přivážejí na základě svého pracovního kontraktu i rodinné příslušníky, dovolujeme si touto cestou podat bližší vysvětlení k tzv. expatriantské dani ze závislých osob (dependant či companion). Tato daň se týká zahraničních osob (tj. osob nemajících saúdské státní občanství), které pracují v Saúdské Arábii v saúdském privátním sektoru. Tato daň byla zavedena 1.7.2017, jak jsme zmiňovali v našich předchozích zprávách.

Daň se může týkat rovněž pracovníků českých firem, které realizují své zakázky v Saúdské Arábii pod sponzoringem subjektu z privátního saúdského sektoru, ať už to jsou pracovníci z České republiky či najatí pracovníci ze třetích zemí, kteří budou mít na sebe registrovány pro pobyt v Saúdské Arábii své rodinné příslušníky. Tj. pracovníci budou registrováni pro pracovní pobyt v Saúdské Arábii a na základě výše zmíněného sponzoringu budou mít místní povolení k pobytu a k tomu příslušný doklad (iqama), z kteréhož titulu budou následně sponzory svých v Saúdské Arábii pobývajících rodinných příslušníků.

Závislými osobami se v rámci saúdského sponzorského systému rozumějí manželka, všechny děti mužského pohlaví do věku 18 let a všechny děti ženského pohlaví bez ohledu na jejich věk. Mezi tzv. společníky/druhy (companions), za které se platí rovněž příslušná daň, jsou považováni mužští potomci nad 18 let, další manželky (2. až 4. - jev povolený u muslimů), rodiče, tchán s tchýní, domácí pracovníci a každý další expatriant (zahraniční osoba), sponzorovaný pracovníkem. Daň je splatná i pro novorozence, kteří přijdou na svět během pobytu v Saúdské Arábii.

Daň je splatná prostřednictvím platebního systému SADAD, což je národní elektronický platební systém, který využívají místní banky (speciální formuláře, nikoliv standardní bankovní příkaz k převodu). Splatnost daně je vždy jednorázově ročně současně s vystavením resp. obnovením povolení pracovníka k pobytu, při vystavení víza s vícenásobným vstupem do země (exit-re-entry visa) a při vstavení víza pro finální opuštění země (final-exit visa). Rozhodné datum splatnosti je vždy 1. červenec příslušného roku.

Částka pro rok 2017/2018, splatná od 1.7.2017 činí 100,- SAR měsíčně  za závislou osobu (tzn. pracovník se tříčlennou rodinou (manželka + 2 děti) hradí 300,- SAR x 12 měsíců, tj. 3.600,- SAR.). Od 1.7.2018 (pro roky 2018/2019) se měsíční sazba za jednotlivce zvyšuje na 200,- SAR (pro rodinu viz výše ročně 7.200,- SAR), od 1.7.2019 (pro roky 2019/2020) na 300,- SAR (pro rodinu viz výše ročně 10.800,- SAR), od 1.7.2020 (pro roky 2020/2021) na 400,- SAR (pro rodinu viz výše ročně 14.400,- SAR).

Je potvrzeno, že z příslušné daně nebudou osvobozeni žádní zahraniční občané specifické země a daň není refundovatelná.

Nutno poznamenat, že daň se pravděpodobně nedotkne nijak podstatně životní úrovně českých občanů, pracujících v Saúdské Arábii, neboť ti, kteří mají v Saúdské Arábii rodiny, patří takřka bez výjimky k vyšší příjmové třídě. Je však nutné, aby s takovým navýšením výdajů počítaly i české firmy, které budou pracovníky do Saúdské Arábie za účelem dlouhodobého pracovního pobytu vysílat.

Mgr. Petr Hošťálek
obchodní rada
Velvyslanectví České republiky v Rijádu