english  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Saúdská Arábie – pokusy o podvodné objednávky zboží podruhé

Jak jsme již upozorňovali v prvním pololetí roku 2017, objevily se u českých firem podezřelé atraktivní objednávky dodávek zboží do Saúdské Arábie. Vzhledem k tomu, že od počátku roku 2018 se objevila další vlna takovýchto objednávek, a to nejen do Saúdské Arábie, ale i do dalších zemí Zálivu (zejména Kataru a Spojených arabských emirátů), dovolujeme si touto cestou opětovně varovat české exportéry.

V návaznosti na článek Velvyslanectví ČR v Rijádu z dubna roku 2017 chceme touto cestou upozornit na některé znaky, podle nichž lze podezřelou objednávku zboží (resp. oznámení o vítězství v tendru) identifikovat:

 • Česká firma je obvykle oslovena oznámením, že byla vybrána jako vítěz tendru (výběrového řízení) na dodávku zboží pro státní instituci. Podezřelý je samotný fakt, že česká firma se žádného tendru nezúčastnila. Ty totiž probíhají u saúdskoarabských státních institucí a státem vlastněných firem v podstatě stejným standardním způsobem jako jinde ve světě. Jsou vyhlašovány na webových stránkách jednotlivých ministerstev či dalších státních autorit. Následně firma musí zakoupit tendrovou dokumentaci a na jejím základě předložit tendrovou nabídku, která je pak vyhodnocována a po něm jsou vyhlášeny výsledky tendrového řízení. U některých státních firem je navíc předem nutná registrace na tzv. vendor list, tedy seznam perspektivních dodavatelů, často i účast místního partnera jako přímého účastníka tendru společně s českou firmou. Tendry se zásadně nevypisují tak, že by v nich figurovali prostředníci či konzultanti jako subjekty, které tendr vypisují, hodnotí a dále vyřizují a zpracovávají. Tak tomu ovšem je v případě falešných tendrů.
 • Dalším podezřelou skutečností je obvykle objem zakázky. Většinou se v případech, o nichž má české velvyslanectví v Rijádu k dispozici bližší údaje, resp. kopie dokumentace, jedná o neobvykle velkou a co do finančního objemu velmi atraktivní objednávku (milióny EUR či USD). Zaznamenali jsme např. „vítězství v tendru“ na dodávky 50.000 kusů poměrně drahých suvenýrových výrobků pro královský dvůr či stovky kusů zemědělské techniky pro regionální autoritu, na jejímž území zemědělství vzhledem ke geograficko-klimatickým podmínkám vlastně vůbec neexistuje.
 • Česká firma je současně s oznámením o vítězství v tendru či po vyžádaném vystavení proforma-faktury obeslána řadou dokumentů (často mají stejná znění či formát jako jiné případy – viz fotodokumentace níže). Tyto samy o sobě vykazují řadu podezřelých znaků. Při bližším zkoumání lze zjistit, že tyto dokumenty (obvykle ve formátu pdf) jsou zhotoveny nakopírováním různých log, podpisů (často různobarevných) a razítek. Typickými znaky jsou různá grafická rozlišení (pixelace) různých částí dokumentů (loga, razítka, podpisy, text) a překrývání jednotlivých prvků (např. razítko plně překrývá část podpisu, podpis plně překrývá tištěný text). Loga obvykle neodpovídají oficiálním logům příslušných institucí, jejich názvy vykazují různé drobné obměny.
 • V dokumentaci jsou často uvedeny i odkazy na webové stránky zadávající instituce. Lze je porovnat s pravými stránkami pravých existujících institucí. Náš úřad zaznamenal i použití fotografií z jiných webových stránek reálně existujících institucí, jen byla zaměněna jména za falešná, odpovídající podvodné prezentaci. V několika naším úřadem v Rijádu zaznamenaných případech byly si podvodné stránky různých institucí vzájemně velmi podobné. V případě saúdských státních a oficiálních institucí je takřka bez výjimek používána webová koncovka gov.sa (v Bahrajnu gov.bh, v Ománu gov.om).
 • Naopak nesmí českého exportéra překvapit, že představitel pravé státní instituce s ním koresponduje z privátní e-mailové adresy (obvykle gmail.com či yahoo.com). Tak to činí běžně i vysocí ministerští úředníci. Z toho důvodu samotná korespondenční adresa není pro posuzování podstatná.
 • Bez výjimky je vždy s doprovodnou dokumentací, kterou se české firmě oznamuje vítězství v tendru, požadována registrace a současně uhrazení registračního poplatku v řádu tisíců EUR či USD. To je pravá podstata celého podvodu – získání finančních prostředků. Ty mají být zpravidla poukázány na účet mimo Saúdskou Arábii – zaznamenali jsme požadavek na uhrazení registračního poplatku do bank do Spojených arabských emirátů v Dubaji či Šardžá (Sharjah) či do Kataru. Je nutné si uvědomit, že žádná saúdská oficiální instituce či státní firma (a obvykle i v Saúdské Arábii registrovaná firma) nepoužívá bankovní účty v jiné zemi. Nikdy takový poplatek neplaťte bez řádného prověření (nejlépe osobním setkáním v sídle saúdské instituce či státní firmy), přičemž jsou známy případy, kdy fungovala i podvodná telefonická konzultace – ta proto pro prověření nepostačuje. Vězte, že po e-mailu se v Saúdské Arábii příliš kontraktů neodvíjí a se státními institucemi už prakticky vůbec žádné. Naopak registrace na vendor list (tedy seznam vybraných perspektivních dodavatelů) je u saúdskoarabských státních institucí a zejména státních firem obvyklá, té však předchází poměrně složitý proces vyplňování řady dotazníků o dodavatelské firmě i osobních jednání s příslušnou institucí či firmou. Takovýto proces registrace se neodehrává vyplněním jednoho či dvou listů údajů a následným zaplacením poplatku.
 • V případě řady podvodných zakázek fungovala v Saúdské Arábii firma Abudawood, např.
  SHEIKH ANAS ABUDAWOOD
  President, Abudawood Trading Company
  Director, Abudawood Global
  Corporate Headquarters
  P.O. Box 227, Jeddah 21411, Kingdom of Saudi Arabia
  Telephone: + 966-12-6422661 Fax: +966-12-6432609
  WEBSITE: WWW.ABUDAWOOD.COM
  SKYPE ID: anas.abudawoodtrading
  Firma se jménem Abudawood v Saúdské Arábii (v Džiddě) skutečně existuje, nicméně o zmiňovaných zakázkách nic neví, je pouze zneužíváno její jméno s drobnými obměnami ve webových spojeních a názvu firmy. Tuto skutečnost ověřoval náš úřad ve spolupráci s honorárním konzulátem ČR v Džiddě.

Pokud budete mít jako potenciální exportér jakékoliv pochybnosti o poptávce, přičemž tato bude vykazovat výše uvedené znaky a nepostačí vám k posouzení výše uvedená fakta či níže publikované ilustrace, zašlete obchodnímu úseku našeho úřadu v Rijádu (commerce_riyadh@mzv.cz) veškerou vám dostupnou dokumentaci saúdské strany a ten se pokusí o její posouzení či prověření.

Mgr. Petr Hošťálek
obchodní rada
Velvyslanectví České republiky v Rijádu

Příklady podvodných oznámení o vítězství v tendru. Povšimněte si stejných - jen barevně odlišných - podpisů na prvním a druhém dokumentu, přičemž podepsané "osoby" zastupují zcela odlišné instituce. Stejně tak i seznamy institucí, kterým byly kopie zaslány, mají nesmyslné názvy, Saúdská Arábie nemá federální uspořádání a tudíž ani federální ministerstva:

podvody

 

podvody

Detail dokumentu s nakopírovanou grafikou s různým rozlišením, různými neexistujícími názvy "saúdských" institucí:

podvody

 

podvody

Porovnání pravých a podvodných webových stránek:

pravé stránky (v dnes již neexistující podobě)

podvody

podvodné stránky

podvody

pravé stránky (v dnes již nepoužívané podobě)

podvody

podvodné stránky

podvody