english  česky  عربي 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Saúdský úřad SFDA novelizoval předpisy pro bezpečnost potravin

Saudi Food and Drugs Authority (SFDA) oznámila vydání novelizace hygienických předpisů a standardů, kterými se musí řídit všechny podniky, jež vyváží potraviny do Saúdské Arábie.

SFDA dlouhodobě pracuje na zvyšování standardů potravinové bezpečnosti v zemi, a to v souladu s globálními trendy. Novelizovaný předpis, jehož neoficiální překlad je přiložen, upravuje záležitosti registrací, licencí, implementace analýzy rizik HACCP, požadavky pro uvedení potravin na trh, procedury pro stažení případných závadných produktů z trhu, dopravu, obaly stejně tak speciální hygienické standardy v mlékárenství, produkci výrobků z ryb, vajec, medu a pitné vody. Většina oblastí byla již v minulosti upravena, jedná se pouze o rozvoj stávajících standardů v souladu s Codex Alimentarius. Většina ustanovení je v zásadě kompatibilní s legislativou EU.

 Shora uvedené standardy nabudou účinnosti dne 1.7.2021.

SFDA dále oznámila, že při dovozu masa, drůbeže a produktů z nich, bude požadován certifikát o halál porážce vydaný některým z těles akreditovaných při Halál centru SFDA. V zemích, kde se tyto úřady/certifikační autority nacházejí, bude požadavek uplatňován od 1.11.2020 a v ostatních zemích od 1.3.2021. Zde je nutné poznamenat, že požadavek na halál certifikaci u masných výrobků je závazný již více než 30 let a SFDA vede již seznam akreditovaných těles mimo území Saúdské Arábie. Seznam platný k dnešnímu dni je taktéž přiložen. Jediná změna tak spočívá v přiřazení gesce Halál centru při SFDA.

V České republice se v tuto chvíli nenachází žádná autorita způsobilá k vydání halál certifikátu uznávaného saúdskými úřady. Je možné se obrátit na subjekty v Polsku či na Ukrajině, případně je možné potřebnou certifikaci získat přímo od SFDA. Vzhledem k tomu, že certifikační proces vyžaduje inspekci v místě, je tato možnost náročná administrativně, finančně i časově.

Vojtěch Hromek

Velvyslanectví ČR v Rijádu

Hygienické standardy SFDA (DOCX, 68 KB)

Seznam akreditovaných halál certifikačních autorit (PDF, 549 KB)