english  česky  عربي 

rozšířené vyhledávání

Klientské centrum pro export

Zelená linka pro export

Klientské centrum pro export vzniklo v říjnu 2014 jako společný projekt Ministerstva zahraničních věcí ČR, Ministerstva průmyslu a obchodu, a agentury CzechTrade s cílem poskytnout českým podnikatelům na jednom místě rychlou a praktickou pomoc s jejich expanzí na zahraniční trhy.

Co KCE nabízí podnikatelům

  • Konzultace exportních a investičních záměrů v zahraničí
  • Služby ve více než 90 zemích světa prostřednictvím Jednotné zahraniční sítě, kterou tvoří zastupitelské úřady ČR a zahraniční kanceláře CzechTrade
  • Informace o exportních novinkách a příležitostech, plánovaných odborných a teritoriálních seminářích a akcích přímo na zahraničních trzích

Kdo a jak vám v KCE poradí

  • Podle charakteru požadavku vám poradí vybraný exportní specialista. Usnadní vám nejen orientaci v systému státní podpory exportu, ale bude s vámi v kontaktu po celou dobu zpracování vašeho požadavku.
  • Konkrétní službu zpracují zastupitelské úřady ČR nebo zahraniční kanceláře CzechTrade, případně další specialisté.
  • Z důvodu sjednocení přístupu ke službám v celé zahraniční síti jsou všechny základní služby při prvotním zájmu exportérů o vstup na trh poskytovány zdarma. Na tyto základní služby navazují další specializované služby.
     

Telefon:+420 224 907 576 
E-mail:
kcexport@businessinfo.cz