english  česky  عربي 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: Marco Verch, https://foto.wuestenigel.com/vat-text-on-coins, Creative Commons 2.0
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Zvýšení DPH v Saúdské Arábii na 15 procent a pokyny pro jeho uplatňování v přechodném období

​Saúdská vláda v květnu oznámila zvýšení DPH z 5 na 15 procent s účinností od 1. července 2020. Teprve v posledních dnech vydala daňová správa (Goverment Agency for Zakat and Tax) instrukci pro podniky ohledně uplatňování správné sazby pro přechodné období mezi oznámením zvýšení DPH a jeho účinností.

Pro smlouvy podepsané před 11. květnem 2020, kde plnění bude pokračovat i po datu účinnosti zvýšení daně, bude uplatňována sazba 5% až do splnění smlouvy, nejpozději však do 30. června 2021.

Pro smlouvy, které byly podepsány po 11. květnu 2020, avšak před 1. červencem 2020, bude uplatňována sazba 5% pouze pro plnění poskytnuté do 30. června 2020 včetně a 15% na plnění poskytnuté od 1. července 2020.

Shora uvedené platí jak pro smlouvy mezi podniky a vládními úřady, tak pro smlouvy mezi podniky navzájem.

Stejný postup bude uplatňován v případě faktur, kdy faktura vydaná před 11. květnem 2020 na plnění dodané po 1. červenci 2020, ale před 30. červnem 2021, bude podléhat sazbě DPH ve výši 5%. Pro faktury vydané po 11. květnu 2020 bude možné uplatnit 5% sazbu DPH pouze, pokud plnění z faktury bude poskytnuto do 30. června 2020. Plnění poskytnuté později bude již podléhat sazbě 15%.

Pro větší přehlednost přikládáme leták GAZT, který obsahuje řadu příkladů.

Vojtěch Hromek

Velvyslanectví ČR v Rijádu

Ilustrační obrázek: Marco Verch, originál obrázku poskytnutý pod licencí CC 2.0.Instrukce GAZT k DPH
(PDF, 936 KB)