english  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Žádost o cestovní průkaz ČR

Cestovní průkaz (tzv. emergency document) je vydáván občanovi, který nemá jiný cestovní doklad. Cestovní průkaz je vydáván k jednotlivé cestě, zpravidla k cestě do ČR, a s časovou platností omezenou účelem cesty.

Žádost o vydání cestovního průkazu může podat občan ČR starší 15 let, pokud se jedná o nezletilého žadatele, je nutné připojit k žádosti písemný souhlas rodiče. Za občana mladšího 15 let podává žádost zákonný zástupce.

Náležitosti žádosti o cestovní průkaz ČR:

1. vyplněný formulář žádosti (PDF, 2 MB) o cestovní průkaz

2. doklad totožnosti a doklad o státním občanství ČR  (v případech, kdy doklad totožnosti a/či státního občanství ČR nelze doložit, ověřuje zastupitelský úřad  potřebné údaje na základě žadatelem sdělených skutečností),

3. 2 identické fotografie pasového formátu.

Cestovní průkaz se vydává na dobu omezenou účelem cesty, nejvýše však na dobu platnosti 6 měsíců. Platnost průkazu lze prodloužit za podmínky, že celková platnost cestovního průkazu nepřesáhne 6 měsíců od jeho vystavení. 

O vystavení cestovního průkazu je informován příslušný obecní úřad s rozšířenou působností podle místa trvalého bydliště žadatele v ČR. Žadatelovou povinností je po využití cestovního průkazu doklad vrátit zastupitelskému úřadu či obecnímu úřadu v místě trvalého bydliště.

Žádost o cestovní průkaz podléhá správnímu konzulárnímu poplatku ve výši 400 Kč (hrazených v SAR v hotovosti dle aktuálního kurzu) s výjimkou případů, kdy žadatel doloží policejní zprávu potvrzující, že žadatelův původní cestovní doklad by odcizen.

Agendou vydávání cestovních průkazů jsou pověřeny i honorární konzuláty ČR v Džiddě a Manámě.

 

Cestovní průkaz pro nově narozené občany ČR

Dokladem totožnosti může být cizozemský rodný list s příslušnými ověřeními a úředním překladem do českého jazyka. Státní občanství ČR dokládá rodič dítěte.