english  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

COVID19 - aktuální podmínky cestování do Království Saúdské Arábie a návratu do ČR

Upozorňujeme všechny cestovatele, že jedinými kompetentními autoritami k poskytování informací ohledně vstupu do Saúdské Arábie jsou saúdské úřady, a to nejen s ohledem na často se měnící podmínky vstupu v závislosti na pandemické situaci v zemi.
Dále upozorňujeme, že pro vstup do všech vnitřních prostor je nutné prokázat bezinfekčnost (plné očkování) prostřednictvím mobilní aplikace
Tawakkalna, která je funkční pouze na území KSA.

VSTUP DO KSA

Vstup do KSA je z ČR je umožněn těm cestujícím, kteří jsou držiteli:


- platného pobytového povolení (iqama) s platným vstupním a výstupním vízem (exit/re-entry visa)
- obchodního víza
- pracovního víza
- turistického víza

Upozorňujeme cestovatele, že druh víza musí odpovídat skutečnému účelu cesty. Není možné použít turistické vízum za účelem obchodní cesty.

Dále upozorňujeme, že přímý vstup do Saúdské Arábie není umožněn z Libanonu a Turecka (platí i pro přestupy). 

 


OČKOVANÉ OSOBY

Vakcíny uznávané v KSA  a osoby považované za bezinfekční dle následující tabulky:

vakcína

počet dávek

účinnost

koho se to týká

Pfizer/BioNTech

2

ode dne aplikace 2. dávky

všechny účely a délka cesty

Moderna

2

ode dne aplikace 2. dávky

všechny účely a délka cesty

Oxford AstraZeneca

2

ode dne aplikace 2. dávky

všechny účely a délka cesty

Johnson&Johnson 1 14 dní po vakcinaci všechny účely a délka cesty

Sinopharm + posilovací dávka některé z prvních čtyř výše uvedených vakcín

2 + 1

ode dne aplikace posilovací dávky

všechny účely a délka cesty

Sinovac + posilovací dávka některé z prvních čtyř výše uvedených vakcín

2 + 1

ode dne aplikace posilovací dávky

všechny účely a délka cesty

Sinopharm

2

ode dne aplikace 2. dávky

cesta za účelem krátké návštěvy, včetně poutě Hajj a Umrah

Sinovac

2

ode dne aplikace 2. dávky

Covaxine

2

ode dne aplikace 2. dávky

Sputnik V

2

ode dne aplikace 2. dávky

V případě 2 dávek je platnost očkovacího certifikátu 8 měsíců od aplikace 2. dávky.

Podmínky vstupu:

Od soboty 5. 3. 2022 je zrušena povinnost předložit PCR nebo antigenní test po příletu.

- certifikát o ukončeném očkování (v souladu s výše uvedenou tabulkou)

- potvrzení o on-line registraci očkování u saúdského Ministerstva zdravotnictví (https://muqeem.sa/#/vaccine-registration/home)

- pojištění pokrývající léčbu onemocnění covid-19 (je zahrnuto v e-vízu, při dalším vstupu je nutné na letišti dokoupit)

Výše uvedené podmínky se nevztahují na diplomaty a oficiální návštěvy.

Přístup ke službám je pro plně naočkované osoby bez omezení, nicméně je striktně vyžadováno prokazovat imunitu prostřednictvím aplikace Tawakkalna.


TESTOVANÉ OSOBY

Vstup do země:

Od soboty 5. 3. 2022 je zrušena povinnost předložit PCR nebo antigenní test po příletu a povinnost podstoupit institucionální karanténu.

- pojištění pokrývající léčbu onemocnění covid-19 (je zahrnuto v e-vízu, při dalším vstupu je nutné na letišti dokoupit)

Přístup ke službám: Neočkovaným osobám není umožněn vstup do většiny veřejných prostor – to platí i pro restaurace, hotely, jiná ubytovací zařízení a památky. Neočkované osoby tak mohou v zemi čelit zásadním omezením pohybu.


OSOBY S PRODĚLANÝM COVIDEM

Certifikáty o prodělané nemoci nejsou v KSA uznávány. Na osoby s prodělanou nemocí je tak nahlíženo jako na osoby neočkované a platí pro ně stejná pravidla (viz testované osoby).


DĚTI

Vstup do země:

Na děti do 12 let věku v doprovodu plně očkované osoby se institucionální karanténa nevztahuje.

Přístup ke službám:

Děti od 12 let věku musejí být očkovány.


PŘÍJEZDOVÝ FORMULÁŘ

Příjezdový formulář je možné vyplnit 72 hodin před odletem. QR kód získaný po vyplnění formuláře je třeba mít u sebe před zahájením cesty.


PODMÍNKY NA MÍSTĚ

5.3. 2022 byla zrušena povinnost nosit roušku na venkovních prostranstvích. Ve vnitřních prostorech tato povinnost stále platí. Porušení těchto pravidel podléhá pokutě až 1 000 SAR (cca 6 000 Kč). Při opakovaném porušení se pokuta zdvojnásobí. Je rovněž doporučeno dodržovat rozestupy, zejména ve vnitřních prostorech.


POSTUP PŘI NÁKAZE COVIDEM

V případě nákazy covid-19 je osoba úřady vyzvána k povinné 14denní karanténě. Karanténa probíhá formou samoizolace/domácí karantény - v praxi je tedy možné zůstat na hotelovém pokoji. V zemi dobře fungují dovážkové služby. Druhý PCR test je obvykle proveden 5. den po zjištění nákazy. V případě zdravotních komplikací lze volat centrální pohotovostní linku 911.

Seznam testovacích míst:

https://www.saudia.com/before-flying/travel-information/pcr-test-labs


TRANZIT

V případě, že cestující neopustí tranzitní prostor letiště, nejsou na něj uvalena ze strany KSA žádná omezení. V případě nutného vstupu na území k účelu tranzitu je zapotřebí řídit stejnými pravidly vstupu, které platí pro osoby s KSA jako cílovou destinací.


UŽITEČNÉ KONTAKTY

Velvyslanectví České republiky v Rijádu: https://www.mzv.cz/riyadh/cz/o_velvyslanectvi_cr_v_rijadu/o_velvyslanectvi.html

Ministerstvo zdravotnictví KSA: https://www.moh.gov.sa/en/pages/default.aspx

General Authority of Civil Aviation: https://www.gaca.gov.sa/web/en-gb/page/home


PODMÍNKY NÁVRATU DO ČR

Podrobnosti o podmínkách návratu do ČR jsou aktualizovány na stránkách Ministerstva zahraničních věcí ČR.

Velvyslanectví ČR v Rijádu je nadále připraveno poskytnout českým občanům odpovědi na všechny otázky související onemocnění covid-19 ve vztahu k této blízkovýchodní zemi. Zároveň doporučuje sledovat webové stránky Ministerstva zahraničních věcí ČR a informace týkající se obecného doporučení ke koronaviru ve světě.