english  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Apostila: Bahrajn, Omán

Pro použití dokumentů vystavených ománskými nebo bahrajnskými úřady v ČR je nutné, aby byly opatřeny apostilou. Není tedy potřeba vyššího ověření (superlegalizace). 
Apostila je ověření podpisu a otisku razítka na listině za účelem jejího použití v zahraničí.
Tato zvláštní doložka nahrazuje v případech stanovených mezinárodními smlouvami superlegalizaci. Takovou mezinárodní smlouvou je například Úmluva o zrušení požadavku ověřování cizích veřejných listin z 5. října 1961. V tomto případě tedy listina nemusí být ověřena zastupitelským úřadem ČR v zahraničí, ale konečné ověření provádí v zemi, ve které byla listina vystavena, tzv. apostilní orgán (zpravidla se jedná o ministerstvo zahraničních věcí).

Apostila obsahuje nadpis APOSTILLE a odkaz na Úmluvu o zrušení požadavku ověřování cizích veřejných listin, přijatou v Haagu dne 5. října 1961 (Convention de La Haye du 5 Octobre 1961).
V České republice jsou dva oprávněné úřady k vydávání konečné ověřovací doložky: pro listiny, které byly vydány justičními orgány (včetně listin vydaných nebo ověřených notáři) je to mezinárodní odbor Ministerstva spravedlnosti ČR a pro listiny ostatní je to konzulární odbor MZV.

Bahrajn  - APOSTILA

Na Bahrajnu provádí ověřní apostilní doložkou Ministerstvo zahraničních věcí Bahrajnu.

 

Omán  - APOSTILA

V Ománu provádí ověření apostilní doložkou Ministerstvo zahraničních věcí Ománu.

Pozn. Dne 23.3.2021 Vláda Ománu k úmluvě o apostile prohlásila, že se úmluva nevztahuje na dokumenty pro použítí v obchodním styku a na celní dokumenty. V těchto případech je potřeba postupovat cestou superlegalizace českých dokumentů prostřednictvím referátu legalizací Ministerstva zahraničních věcí ČR.