english  česky  عربي 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Rozsah aktuálně vykonávaných vízových činností na velvyslanectví ČR v Rijádu

Zastupitelský úřad České republiky v Rijádu obnovil s účinností od 1. 7. 2020 v omezené míře některé úkony v rámci vízové agendy, jejichž rozsah bude postupně upravován v souladu s ustanoveními ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví MZDR 20599/2020- /MIN/KAN, v aktuálním znění, k ochraně před zavlečením onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2.  Příjem žádostí o Schengenská víza je i nadále pozastaven (s několika výjimkami).
 

Příjem vízových žadatelů dle níže uvedeného je organizačně nastaven a kapacitně omezen tak, aby bylo možné dodržet bezpečnostní opatření, jež mají za cíl chránit žadatele i pracovníky konzulátu. Žadatelé jsou povinni se dostavit s rouškou a strpět případnou kontrolu tělesné teploty. Žádáme žadatele, aby nepředkládali dokumenty v plastových fóliích/obalech. Děkujeme za pochopení a spolupráci.

Rozsah aktuálně vykonávaných činností:

Dlouhodobá víza a pobyty:

a) Příjem žádostí:      

 • - o dlouhodobý pobyt za účelem vědeckého výzkumu, včetně žádostí o oprávnění k pobytu manžela/manželky a nezletilých dětí vědeckých pracovníků,
 • - o dlouhodobý a trvalý pobyt za účelem společného soužití rodiny na území a dlouhodobé vízum za účelem rodinným - pouze manžel/manželka a nezletilé děti cizince s povoleným dlouhodobým nebo trvalým pobytem na území ČR,
 • - v rámci Režimu STUDENT,
 • - v rámci projektu Zrychlená procedura udělování pobytových oprávnění pro cizince - zahraniční studenty ze třetích zemí,
 • - o dlouhodobé vízum a povolení k dlouhodobému pobytu za účelem studia (příjem žádostí o studium neakreditovaných programů (účel "ostatní") je od 5.10.2020 do odvolání pozasataven),
 • - o dlouhodobé vízum za účelem sezónního zaměstnání (neplatí pro zaměstnaneckou kartu!),
 • - o pobytové oprávnění v rámci Programu pro klíčový a vědecký personál,
 • - o pobytové oprávnění v rámci Programu vysoce kvalifikovaný zaměstnanec,
 • - o dlouhodobé vízum a povolení k dlouhodobému pobytu za účelem kulturním a sportovním.

Žadatele upozorňujeme na pravidla pro vstup nově příchozích cizinců na území České republiky

Příjem nových žádostí o veškeré typy víz / povolení k pobytu za jinými účely než výše uvedenými je aktuálně pozastaven.

 

b) Příjem žádostí o dlouhodobé vízum za účelem převzetí již schváleného pobytového oprávnění (tzv. přenos vízového štítku)

Držitele víz upozorňujeme na pravidla pro vstup nově příchozích a vracejících se cizinců na území České republiky.


c) Pokračování v řízení o všech žádostech o dlouhodobá víza a pobyty, která byla zahájena před přerušením vízové činnosti dne 14. 3. 2020, včetně vyznačování víz    

 • v rámci obnovení řízení u žádostí o dlouhodobý/trvalý pobyt běží od 1. 7. 2020 přerušené lhůty u výzev k odstranění vad podání či úhradě správního poplatku (lhůty byly od 14. 3. 2020 pozastaveny v návaznosti na usnesení vlády ČR č. 198 o přijetí krizového opatření ze dne 12. 3. 2020). 

Držitele víz upozorňujeme na pravidla pro vstup nově příchozích cizinců na území České republiky

Příjem žádostí o Schengenská víza je i nadále pozastaven s těmito výjimkami:

 • - Příjem žádostí rodinných příslušníků občanů ČR, příp. EU s bydlištěm na území České republiky,
 • - Příjem žádostí od osob, jejichž vstup je v zájmu ČR,
 • - Příjem žádostí od diplomatů a úředníků mezinárodních organizací registrované u Ministerstva zahraničních věcí ČR,
 • - Příjem žádostí od dalších několika kategorií žadatelů viz Ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví č.j. MZDR 20599/2020- /MIN/KAN v aktuálním znění.

Pro podání žádostí o Schengenské vízum prostřednictvím vízových center kontaktujte nejprve konzulární úsek velvyslanectví na e-mailové adrese consulate_riyadh@mzv.cz.

Žadatele upozorňujeme na pravidla pro vstup nově příchozích cizinců na území České republiky.