english  česky  عربي 

rozšířené vyhledávání

Sazebník konzulárních poplatků

Poplatky mohou být na konzulárním oddělení Velvyslanectví České republiky v Rijádu uhrazeny v hotovosti (saúdských rijálech) nebo platební kartou. Pokud budete poplatek hradit platební kartou upozorňujeme, že  částka je stržena za konzulární úkony v českých korunách a za žádost o schengenské vízum v eurech.  Upozroňujeme, že banky si mohou účtovat zvláštní poplatek navíc za platbu v cizí měně.

Aktuální sazebník poplatků na měsíc červenec 2021

150) nezpoplatněna superlegalizace úmrtního listu do 1 roku od vystavení prvopisu
150, 151, 152 a 162 a) od poplatku mohou být osvobozeni vládní stipendisté
157) zdarma v případech nouze, včetně případu pozbytí cest. dokladů bez vlastního zavinění
160) nezpoplatněni účastníci mezinárodních sportovních soutěží, členové oficiálních delegací, aj.
KRÁTKODOBÉ VÍZUM (SCHENGEN) EUR SAR
144) krátkodobé vízum, letištní vízum 80 357
   Zdarma:   Rodinný příslušník občana EU 0 0
    Držitel diplomatického pasu 0 0
    Děti do 6 let věku 0 0
    Žáci, studenti, doprovázející učitelé při cestách za účelem studia, aj. 0 0
         
  Odlišně (144 b)):      
    Děti od 6-11 let (včetně)       40 178
    Rusko 35 156
      v rámci 3 dnů před cestou   70 312
    Albánie (biometrické pasy jsou bezvízové) 35 156
    Ázerbájdžán (děti mladší 12 let zdarma) 35 156
    Arménie (děti mladší 12 let zdarma) 35 156
    Bosna a Hercegovina (biometrické pasy jsou bezvízové) 35 156
    Kapverdy (děti mladší 12 let, studenti, výzkumníci zdarma) 60 267
    Gruzie (biometrické pasy jsou bezvízové) 35 156
    Černá Hora (biometrické pasy jsou bezvízové) 35 156
    Makedonie (biometrické pasy jsou bezvízové) 35 156
    Moldavsko (děti mladší 18 let zdarma)(biometrické pasy jsou bezvízové)  35 156
    Srbsko (biometrické pasy jsou bezvízové) 35 156
    Ukrajina (děti mladší 18 let zdarma) 35 156
      v rámci 3 dnů před cestou       70 312
144C)  Schengenská víza - odvolání     60 267
                 
DLOUHODOBÉ VÍZUM CZK SAR
144 A) Dlouhodobé vízum 2500 437
Dlouhodobé vízum za účelem podnikání           5000 875
   Zdarma:   Děti mladší 6 let;  výzkumníci; dipl. pasy apod. 0 0
    Albánie 0 0
    Jihoafrická republika 0 0
    Japonsko 0 0
    Tchajwan - pouze studenti 0 0
    Turecko 0 0
         
   Odlišně:   Kongo (Kinshasa) 17000 2974
    Uzbekistán 5000 875
                 
POVOLENÍ K POBYTU CZK SAR
162 a) Povolení k pobytu (*) 2500 437
162 c) Povolení k pobytu - zaměstnanecká / modrá karta 5000 875
                 
KONZULÁRNÍ POPLATKY
Poplatek OVĚŘOVACÍ ÚKONY CZK SAR
150 a)  * ověření podpisu (za podpis) 250 44
150 b)   ověření podpisu pro účely registrace do zvláštní matriky (ZM Brno) 125 22
150 c)  * superlegalizace 600 105
150 d) superlegalizace pro účely registrace do zvláštní matriky (ZM Brno) 300 52
151 a)  * ověření kopie (za stranu) 300 52
151 b)/d) b) ověření kopie (ZM Brno)    d) ověření překladu (ZM Brno) 150 26
151 c)  * ověření překladu (za stranu) 300 52
                 
Poplatek CESTOVNÍ DOKLADY CZK SAR
157 a) * vydání cestovního pasu 1200 210
  vydání cestovního pasu občanům mladším 15 let 400 70
157 b) * vydání cestovního průkazu (v nouzi bez popl.), CPT, ETD 400 70
157 c)  změna údaje o časové platnosti cestovního průkazu 150 26
157 d)  vydání průvodního listu pro přepravu těl. pozůstatků člověka 200 35
                 
Poplatek MATRIČNÍ ÚKONY CZK SAR
145) uzavření manželství před českým zastupitelským úřadem 5000 875
153 a) vystavení rodného, oddacího nebo úmrtního listu (první vystavení zdarma) 300 52
153 b) vyhotovení překladu rodného, oddacího nebo úmrtního litu a jeho ověření  700 122
156) vydání vysvědčení o právní způsob. k uzavření manželství v cizině 500 87
163) přijetí žádosti o zápis matriční události v cizině do zvl. matriky v Brně 200 35
                 
Poplatek CZECHPOINT CZK SAR
151 g) opětovné vydání přístupových údajů k datové schránce 600 105
151 g) * opětovné vydání přístupových údajů k datové schránce ZDARMA 0 0
155 b) vydání ověřeného výstupu z informačního systému veřejné správy 300 52
162 b) přijetí žádosti o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů 200 35
                 
Poplatek OSTATNÍ ÚKONY CZK SAR
146) přijetí žádosti u zast. úřadu nezpoplatněné jinou položkou sazebníku 750 131
155 a) vydání kopie nebo výpisu z úředních záznamů, rejstříků, evidencí, aj. 150 26
158 a) vydání potvrzení o místě trvalého pobytu osob 150 26
158 b) ohlášení ukončení trvalého pobytu na území České republiky 300 52
159 a) vydání osvědčení o státním občanství České republiky 300 52
160) * přijetí žádosti o vydání zbrojního průvodního listu 800 140