english  česky  عربي 

rozšířené vyhledávání

Sazebník konzulárních poplatků

Poplatky mohou být na konzulárním oddělení Velvyslanectví České republiky v Rijádu uhrazeny v hotovosti (saúdských rijálech) nebo platební kartou. Pokud budete poplatek hradit platební kartou upozorňujeme, že  částka je stržena za konzulární úkony v českých korunách a za žádost o schengenské vízum v eurech.  Upozroňujeme, že banky si mohou účtovat zvláštní poplatek navíc za platbu v cizí měně.

Aktuální sazebník poplatků na měsíc červen 2021

150) nezpoplatněna superlegalizace úmrtního listu do 1 roku od vystavení prvopisu
150, 151, 152 a 162 a) od poplatku mohou být osvobozeni vládní stipendisté
157) zdarma v případech nouze, včetně případu pozbytí cest. dokladů bez vlastního zavinění
160) nezpoplatněni účastníci mezinárodních sportovních soutěží, členové oficiálních delegací, aj.
KRÁTKODOBÉ VÍZUM (SCHENGEN) EUR SAR
144) krátkodobé vízum, letištní vízum 80 366
   Zdarma:   Rodinný příslušník občana EU 0 0
    Držitel diplomatického pasu 0 0
    Děti do 6 let věku 0 0
    Žáci, studenti, doprovázející učitelé při cestách za účelem studia, aj. 0 0
         
  Odlišně (144 b)):      
    Děti od 6-11 let (včetně)       40 183
    Rusko 35 160
      v rámci 3 dnů před cestou   70 320
    Albánie (biometrické pasy jsou bezvízové) 35 160
    Ázerbájdžán (děti mladší 12 let zdarma) 35 160
    Arménie (děti mladší 12 let zdarma) 35 160
    Bosna a Hercegovina (biometrické pasy jsou bezvízové) 35 160
    Kapverdy (děti mladší 12 let, studenti, výzkumníci zdarma) 60 275
    Gruzie (biometrické pasy jsou bezvízové) 35 160
    Černá Hora (biometrické pasy jsou bezvízové) 35 160
    Makedonie (biometrické pasy jsou bezvízové) 35 160
    Moldavsko (děti mladší 18 let zdarma)(biometrické pasy jsou bezvízové)  35 160
    Srbsko (biometrické pasy jsou bezvízové) 35 160
    Ukrajina (děti mladší 18 let zdarma) 35 160
      v rámci 3 dnů před cestou       70 320
144C)  Schengenská víza - odvolání     60 275
                 
DLOUHODOBÉ VÍZUM CZK SAR
144 A) Dlouhodobé vízum 2500 449
Dlouhodobé vízum za účelem podnikání           5000 899
   Zdarma:   Děti mladší 6 let;  výzkumníci; dipl. pasy apod. 0 0
    Albánie 0 0
    Jihoafrická republika 0 0
    Japonsko 0 0
    Tchajwan - pouze studenti 0 0
    Turecko 0 0
         
   Odlišně:   Kongo (Kinshasa) 17000 3056
    Uzbekistán 5000 899
                 
POVOLENÍ K POBYTU CZK SAR
162 a) Povolení k pobytu (*) 2500 449
162 c) Povolení k pobytu - zaměstnanecká / modrá karta 5000 899
                 
KONZULÁRNÍ POPLATKY
Poplatek OVĚŘOVACÍ ÚKONY CZK SAR
150 a)  * ověření podpisu (za podpis) 250 45
150 b)   ověření podpisu pro účely registrace do zvláštní matriky (ZM Brno) 125 22
150 c)  * superlegalizace 600 108
150 d) superlegalizace pro účely registrace do zvláštní matriky (ZM Brno) 300 54
151 a)  * ověření kopie (za stranu) 300 54
151 b)/d) b) ověření kopie (ZM Brno)    d) ověření překladu (ZM Brno) 150 27
151 c)  * ověření překladu (za stranu) 300 54
                 
Poplatek CESTOVNÍ DOKLADY CZK SAR
157 a) * vydání cestovního pasu 1200 216
  vydání cestovního pasu občanům mladším 15 let 400 72
157 b) * vydání cestovního průkazu (v nouzi bez popl.), CPT, ETD 400 72
157 c)  změna údaje o časové platnosti cestovního průkazu 150 27
157 d)  vydání průvodního listu pro přepravu těl. pozůstatků člověka 200 36
                 
Poplatek MATRIČNÍ ÚKONY CZK SAR
       
153 a) vystavení rodného, oddacího nebo úmrtního listu (první vystavení zdarma) 300 54
       
156) vydání vysvědčení o právní způsob. k uzavření manželství v cizině 500 90
163) přijetí žádosti o zápis matriční události v cizině do zvl. matriky v Brně 200 36
                 
Poplatek CZECHPOINT CZK SAR
151 g) opětovné vydání přístupových údajů k datové schránce 600 108
151 g) * opětovné vydání přístupových údajů k datové schránce ZDARMA 0 0
155 b) vydání ověřeného výstupu z informačního systému veřejné správy 300 54
162 b) přijetí žádosti o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů 200 36
                 
Poplatek OSTATNÍ ÚKONY CZK SAR
146) přijetí žádosti u zast. úřadu nezpoplatněné jinou položkou sazebníku 750 135
155 a) vydání kopie nebo výpisu z úředních záznamů, rejstříků, evidencí, aj. 150 27
158 a) vydání potvrzení o místě trvalého pobytu osob 150 27
158 b) ohlášení ukončení trvalého pobytu na území České republiky 300 54
159 a) vydání osvědčení o státním občanství České republiky 300 54
160) * přijetí žádosti o vydání zbrojního průvodního listu 800 144