english  česky 

rozšířené vyhledávání

Sazebník konzulárních poplatků

Poplatky mohou být na konzulárním oddělení Velvyslanectví České republiky v Rijádu uhrazeny v hotovosti (saúdských rijálech) nebo platební kartou. Pokud budete poplatek hradit platební kartou, upozorňujeme, že  částka je stržena za konzulární úkony v českých korunách a za žádost o schengenské vízum v eurech.  Upozorňujeme, že banky si mohou účtovat zvláštní poplatek navíc za platbu v cizí měně.

Aktuální sazebník poplatků na měsíc srpen 2022

 

(*) Zdarma: 
150) nezpoplatněna superlegalizace úmrtního listu do 1 roku od vystavení prvopisu
150, 151, 152 a 162 a) od poplatku mohou být osvobozeni vládní stipendisté
157) zdarma v případech nouze, včetně případu pozbytí cest. dokladů bez vlastního zavinění
160) nezpoplatněni účastníci mezinárodních sportovních soutěží, členové oficiálních delegací, aj.

 

KRÁTKODOBÉ VÍZUM (SCHENGEN) EUR SAR
144) krátkodobé vízum, letištní vízum 80 306
   Zdarma:   Rodinný příslušník občana EU 0 0
    Držitel diplomatického pasu 0 0
    Děti do 6 let věku 0 0
    Žáci, studenti, doprovázející učitelé při cestách za účelem studia, aj. 0 0
         
  Odlišně (144 b)):      
    Děti od 6-11 let (včetně)       40 153
    Rusko 35 134
      v rámci 3 dnů před cestou   70 268
    Albánie (biometrické pasy jsou bezvízové) 35 134
    Ázerbájdžán (děti mladší 12 let zdarma) 35 134
    Arménie (děti mladší 12 let zdarma) 35 134
    Bosna a Hercegovina (biometrické pasy jsou bezvízové) 35 134
    Kapverdy (děti mladší 12 let, studenti, výzkumníci zdarma) 60 230
    Gruzie (biometrické pasy jsou bezvízové) 35 134
    Černá Hora (biometrické pasy jsou bezvízové) 35 134
    Makedonie (biometrické pasy jsou bezvízové) 35 134
    Moldavsko (děti mladší 18 let zdarma)(biometrické pasy jsou bezvízové)  35 134
    Srbsko (biometrické pasy jsou bezvízové) 35 134
    Ukrajina (děti mladší 18 let zdarma) 35 134
      v rámci 3 dnů před cestou       70 268
144C)  Schengenská víza - odvolání     60 230
                 
DLOUHODOBÉ VÍZUM CZK SAR
144 A) Dlouhodobé vízum 2500 389
Dlouhodobé vízum za účelem podnikání           5000 778
   Zdarma:   Děti mladší 6 let;  výzkumníci; dipl. pasy apod. 0 0
    Albánie 0 0
    Jihoafrická republika 0 0
    Japonsko 0 0
    Tchajwan - pouze studenti 0 0
    Turecko 0 0
         
   Odlišně:   Kongo (Kinshasa) 17000 2646
    Uzbekistán 5000 778
                 
POVOLENÍ K POBYTU CZK SAR
162 a) Povolení k pobytu (*) 2500 389
162 c) Povolení k pobytu - zaměstnanecká / modrá karta 5000 778
                 
KONZULÁRNÍ POPLATKY
Poplatek OVĚŘOVACÍ ÚKONY CZK SAR
150 a)  * ověření podpisu (za podpis) 250 39
150 b)   ověření podpisu pro účely registrace do zvláštní matriky (ZM Brno) 125 19
150 c)  * superlegalizace 600 93
150 d) superlegalizace pro účely registrace do zvláštní matriky (ZM Brno) 300 47
151 a)  * ověření kopie (za stranu) 300 47
151 b)/d) b) ověření kopie (ZM Brno)    d) ověření překladu (ZM Brno) 150 23
151 c)  * ověření překladu (za stranu) 300 47
                 
Poplatek CESTOVNÍ DOKLADY CZK SAR
157 a) * vydání cestovního pasu 1200 187
  vydání cestovního pasu občanům mladším 15 let 400 62
157 b) * vydání cestovního průkazu (v nouzi bez popl.), CPT, ETD 400 62
157 c)  změna údaje o časové platnosti cestovního průkazu 150 23
157 d)  vydání průvodního listu pro přepravu těl. pozůstatků člověka 200 31
                 
Poplatek MATRIČNÍ ÚKONY CZK SAR
145) uzavření manželství před českým zastupitelským úřadem 5000 778
153 a) vystavení rodného, oddacího nebo úmrtního listu (první vystavení zdarma) 300 47
153 b) vyhotovení překladu rodného, oddacího nebo úmrtního litu a jeho ověření  700 109
156) vydání vysvědčení o právní způsob. k uzavření manželství v cizině 500 78
163) přijetí žádosti o zápis matriční události v cizině do zvl. matriky v Brně 200 31
                 
Poplatek CZECHPOINT CZK SAR
151 g) opětovné vydání přístupových údajů k datové schránce 600 93
151 g) * opětovné vydání přístupových údajů k datové schránce ZDARMA 0 0
155 b) vydání ověřeného výstupu z informačního systému veřejné správy 300 47
162 b) přijetí žádosti o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů 200 31
                 
Poplatek OSTATNÍ ÚKONY CZK SAR
146) přijetí žádosti u zast. úřadu nezpoplatněné jinou položkou sazebníku 750 117
155 a) vydání kopie nebo výpisu z úředních záznamů, rejstříků, evidencí, aj. 150 23
158 a) vydání potvrzení o místě trvalého pobytu osob 150 23
158 b) ohlášení ukončení trvalého pobytu na území České republiky 300 47
159 a) vydání osvědčení o státním občanství České republiky 300 47
160) * přijetí žádosti o vydání zbrojního průvodního listu 800 124
                 
Poplatek   NÁHRADY HOTOVÝCH VÝLOH   CZK SAR
000a zásilka na/z honorárního konzulát Džidda (DHL)     31,5
000a zásilka na honorární konzulát Manama (DHL)     275
Poplatek   NÁHRADY HOTOVÝCH VÝLOH   CZK BHD
000a zásilka z honorárního konzulátu Manama (DHL)     16