english  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Volba prezidenta republiky 2023

Předseda Senátu Parlamentu České republiky vyhlásil na dny 13. a 14. ledna 2023 volbu prezidenta republiky (I. kolo)  a 27.  a 28. ledna 2023 (II. kolo) rozhodnutím publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 207/2022 Sb. 

Sbírka zákonů č. 207/2022 Sb. - Rozhodnutí předsedy Senátu Parlamentu České republiky o vyhlášení volby prezidenta republiky.

Více informací naleznete na stránkách Ministerstva vnitra ČR.

Volba prezidenta  republiky probíhá i mimo území České republiky ve zvláštních stálých volebních okrscích, tedy na zastupitelských úřadech ČR (volit nelze na honorárních konzulárních úřadech ČR).

Místem konání voleb ve zvláštním volebním okrsku č. 70 je volební místnost na velvyslanectví ČR v Rijádu (Saad Bin Ghareer, Al Nuzha, Riyadh), a to pro voliče, kteří mají bydliště ve zvláštním volebním okrsku č. 70 a jsou zapsáni na zvláštním seznamu voličů vedeném při zastupitelském úřadu, příp. pro voliče, kteří se dostaví k volbě s voličským průkazem. Všichni voliči musí před hlasováním prokázat svou totožnost a občanství České republiky (platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem, příp. cestovním průkazem ČR, nebo platným občanským průkazem).

Hlasovací lístky voliči obdrží ve volební místnosti ve dnech voleb.

Pro více informací o zápisu do zvláštního seznamu voličů či o vyškrtnutí navštivte sekci Zvláštní seznam voličů. Žádost o zápis do zvláštního seznamu voličů musí být zdejšímu zastupitelskému úřadu doručena nebo předána nejpozději 40 dnů před prvním dnem voleb.


Důležité termíny v souvislosti s volbou prezidenta republiky 2023:

- od vyhlášení voleb (1. 7. 2022) – je možné podávat žádosti o vydání voličského průkazu

- 4. 12. 2022 – konec lhůty pro předání nebo doručení písemné žádosti o zápis do zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelským úřadem

- 14. 12. 2022 – uzavření zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelským úřadem

- 29. 12. 2022 – počátek lhůty pro předávání voličských průkazů voličům

- 16:00 dne 6. 1. 2023 – konec lhůty pro doručení žádosti o vydání voličského průkazu zaslané poštou nebo datovou schránkou

- 11. 1. 2023 – konec lhůty pro osobní podání žádosti o vydání voličského průkazu

- 13. 1. 2023  – hlasování 14:00-22:00

- 14. 1. 2023 – hlasování 08:00-14:00

- 16:00 dne 20. 1. 2023 - konec lhůty pro doručení žádosti o vydání voličského průkazu pro II. kolo volby zaslané poštou nebo datovou schránkou

- 25. 1. 2023 – konec lhůty pro osobní podání žádosti o vydání voličského průkazu

- 27. 1. 2023 – hlasování 14:00-22:00

- 28. 1. 2023 – hlasování 08:00-14:00

Voliči mající bydliště ve volebním okrsku zastupitelského úřadu Rijád, kteří se budou chtít voleb zúčastnit, musí svoji písemnou žádost o zápis do zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelským úřadem v Rijádu doručit nejpozději do 14. 12. 2022 do 16:00 hodin. Písemná žádost musí být doložena originálem, popř. ověřenou kopií dokladů potvrzujících totožnost, státní občanství a bydliště v územním obvodu (iqama).

Státní volební komise vylosovala dne 14. 12. 2022 čísla, kterými budou označeny hlasovací lístky jednotlivých kandidátů pro volbu prezidenta republiky.

Andrej BABIŠ 7
Jaroslav BAŠTA 2
Karel DIVIŠ 8
Pavel FISCHER 1
Marek HILŠER 9
Danuše NERUDOVÁ 6
Petr PAVEL 4
Josef STŘEDULA - odstoupil 3
Tomáš ZIMA 5