english  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR – říjen 2021

Na základě rozhodnutí Prezidenta republiky byl stanoven termín voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky na pátek 8. října a sobotu 9. října 2021.
pátek 8. 10. 2021:         14:00 - 22:00
sobora 9. 10. 2021:       8:00 - 14:00

Volby do Poslanecké sněmovny probíhají i mimo území České republiky ve zvláštních stálých volebních okrscích, tedy na zastupitelských úřadech ČR (volit nelze na honorárních konzulárních úřadech ČR).

Místem konání voleb ve zvláštním volebním okrsku č. 70 je volební místnost na velvyslanectví ČR v Rijádu (Saad Bin Ghareer, Al Nuzha, Riyadh), a to pro voliče, kteří mají bydliště ve zvláštním volebním okrsku č. 70 a jsou zapsáni na zvláštním seznamu voličů vedeném při zastupitelském úřadu, příp. pro voliče, kteří se dostaví k volbě s voličským průkazem. Všichni voliči musí před hlasováním prokázat svou totožnost a občanství České republiky (platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem, příp. cestovním průkazem ČR, nebo platným občanským průkazem).

Hlasovací lístky voliči obdrží ve volební místnosti ve dnech voleb.

Pro více informací o zápisu do zvláštního seznamu voličů či o vyškrtnutí navštivte sekci Zvláštní seznam voličů. Žádost o zápis do zvláštního seznamu voličů musí být zdejšímu zastupitelskému úřadu doručena nebo předána nejpozději 40 dnů před prvním dnem voleb.


Důležité termíny v souvislosti s volbami do Poslanecké sněmovny v r. 2021:

  • od vyhlášení voleb - je možné podávat žádosti o vydání voličského průkazu
  • 29. 8. 2021 - konec lhůty pro předání nebo doručení písemné žádosti o zápis do zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelským úřadem
  • 8. 9. 2021 - uzavření zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelským úřadem
  • 23. 9. 2021 - počátek lhůty pro předávání voličských průkazů voličům
  • 1. 10. 2021 - konec lhůty pro doručení žádosti o vydání voličského průkazu poštou nebo datovou zprávou
  • 6. 10. 2021 - konec lhůty pro osobní podání žádosti o vydání voličského průkazu

Voliči mající bydliště ve volebním okrsku zastupitelského úřadu Rijád, kteří se budou chtít voleb zúčastnit, musí svoji písemnou žádost o zápis do zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelským úřadem v Rijádu doručit nejpozději do 29. srpna 2021 do 16:00 hodin. Písemná žádost musí být doložena originálem, popř. ověřenou kopií dokladů potvrzujících totožnost, státní občanství a bydliště v územním obvodu. Žádosti o zápis do zvláštního seznamu voličů bude možné přijímat i v sobotu 28. srpna po předchozím kontaktu na nouzovou linku ZÚ Rijád. Žádost podanou v uvedené lhůtě prostřednictvím elektronické pošty (e-mail) je možné uznat jen v případě, že ji volič později doloží originálem, popř. ověřenou kopií výše uvedených dokladů do doby uzavření zvláštních seznamů voličů zastupitelskými úřady, tedy do 8. září 2021.

Státní volební komise určila losem Ústecký kraj jako kraj, kterému budou podřazeny všechny zvláštní volební okrsky v zahraničí. To znamená., že voliči, kteří budou hlasovat v zahraničí na  zastupitelských úřadech, budou volit kandidáty z Ústeckého kraje.

SEZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTNÍCH LISTIN V ÚSTECKÉM KRAJI (PDF, 55 KB)