english  česky 

rozšířené vyhledávání

Dohody a smlouvy mezi ČR a Bahrajnem

Dohody a smlouvy mezi ČR a Bahrajnem

Mezi ministerstvy financí ČR a Bahrajnského království byla v říjnu 2007 uzavřena Dohoda o vzájemné ochraně a podpoře investic. Dohoda vstoupila v platnost dne 17.11.2009.

V květnu 2011 byla v Praze podepsána Dohoda o zamezení dvojímu zdanění, která vstoupila v platnost v dubnu 2012.

V dubnu 2002 byla podepsána Dohoda o letecké přepravě, která zatím stále nebyla na bahrajnské straně ratifikována.

v 05/2014 bylo podepsáno ministry zdravotnictví obou zemí Memorandum o spolupráci.