english  česky  عربي 

rozšířené vyhledávání

Vztahy ČR a SAK

Ačkoliv diplomatické styky mezi Českou republikou a Saúdskoarabským královstvím byly navázány teprve v roce 1995, mezi oběma zeměmi se brzy začala úspěšně rozvíjet spolupráce v politické, vědecké, školské, kulturní a zejména v obchodní oblasti.

Historicky první oficiální návštěvou mezi ČR a SAK od navázání diplomatických styků mezi oběma zeměmi byla návštěva českého ministra zahraničních věcí J. Zielence v SAK v květnu 1997.

Novou dynamiku do vzájemných vztahů, jejichž rámec byl vymezen na konzultacích mezi MZV obou zemí za návštěvy prvního náměstka ministra zahraničních věcí SAK Nizára O. Madáního v březnu 2000 v Praze, vnesla státní návštěva prezidenta ČR Václava Havla v SAK v únoru 2001, během níž byla mimo jiné podepsána dohoda o zřízení ZÚ SAK v Praze. Brzy po této návštěvě si obě země vyměnily několik delegací: v dubnu 2001 navštívila SAK delegace Akademie věd ČR, v červenci 2001 přijela do ČR delegace GŠ SAK v čele s jeho náčelníkem gen. Salehem bin Alim bin Mohammedem Al-Mohayou, v září 2001 se uskutečnila návštěva delegace MV ČR vedená prvním náměstkem ministra vnitra Petrem Iblem v SAK, v jejímž průběhu bylo podepsáno Memorandum o porozumění mezi Policejní akademií ČR a Naifovou arabskou akademií bezpečnostních věd.

V lednu 2002 byl v Praze slavnostně otevřen zastupitelský úřad Saúdskoarabského království v ČR. Tato událost má význam vskutku historický, neboť do vzájemného diplomatického zastoupení vnesla symetrii a pro další rozvoj bilaterálních vztahů vytvořila standardní podmínky.

Dalším milníkem se stala návštěva prvního náměstka ministra průmyslu a obchodu ČR Václava Petříčka v SAK (březen 2002), během níž byla podepsána Všeobecná dohoda mezi vládami obou zemí. Přijetím tohoto dokumentu, který předpokládá ustavení Smíšené komise, byly vytvořeny podmínky pro podepsání dalších dohod.

V květnu 2002 navštívil Saúdskoarabské království ministr zemědělství Jan Fencl. Návštěva otevřela velké možnosti a perspektivy spolupráci mezi oběma zeměmi v oblasti zemědělství, vodního hospodářství a potravinářského průmyslu. V říjnu 2003 navštívil SAK náměstek ministryně školství ČR Petr Kolář spolu s delegací šesti rektorů nejvýznamnějších českých vysokých škol a univerzit. V průběhu návštěvy byly položeny základy pro spolupráci v oblasti vysokého školství. Saúdskoarabská strana iniciovala podpis Dohody o spolupráci v oblasti vysokého školství.

Základy spolupráce mezi Českou hospodářskou komorou a Radou saúdskoarabských obchodních a průmyslových komor byly položeny návštěvou saúdské delegace v ČR v květnu 2002, kdy se obě strany dohodly na podepsání MoU o ustavení Společného obchodního výboru. Tento dokument byl podepsán dne 18.10.2003 v průběhu reciproční návštěvy delegace HK ČR v SAK.

Úspěšně se rozvíjí rovněž spolupráce v oblasti kultury. Po výstavě, která se pod názvem "Saúdskoarabské kulturní dědictví" konala v říjnu 1999 až březnu 2000 v Praze, Brně a Vyškově se v Rijádu a Džiddě uskutečnila řada výstav: výstava kreseb dětí z Lidic, výstava 650 let Univerzity Karlovy, výstava české grafiky či výstava fotografií Margity Mancové-Pechové.

Zvláštní místo ve vzájemných vztazích zaujímá lázeňská turistika; pro tisíce saúdskoarabských občanů jsou české lázně oblíbenou destinací.

V březnu 2004 navštívila SAK delegace Policejní akademie ČR vedená prezidentkou Dr. Hanou Bartošovou. S nejvyššími představiteli Naif Arab University for Security Sciences (NAUSS) jednala o dalších možnostech již probíhající spolupráce obou institucí, především pak o nových specializovaných kurzech pro studenty NAUSS v ČR. V druhé polovině března 2004 přicestovala do SAK delegace Akademie věd ČR vedená prezidentkou Dr. Helenou Illnerovou, CSc. Společná jednání s vedením King Abdul Aziz City for Science and Technology (KACST) a dalších vědeckých institucí SAK se zaměřila na možnosti další vzájemné spolupráce, výměnu expertů, možnosti specializovaných kurzů pro saúdské studenty v ČR a spolupráci v oblasti výzkumu. V dubnu 2004 přicestoval do ČR ministr zdravotnictví SAK Dr. Abdullah Al-Mane. S českou ministryní zdravotnictví MUDr. Marií Součkovou a jejím nástupcem MUDr. Jozefem Kubinyim jednal o možnostech vzájemné spolupráce obou zemí v oblasti zdravotnictví.

Prezident V. Klaus byl v únoru 2005 hostem Ekonomického fóra v Džiddě, kde s velkým úspěchem přednášel o transformaci české ekonomiky po politických změnách v roce 1989. Prezident Klaus byl doprovázen početnou podnikatelskou delegací, která vedla jednání se svými saúdskými partnery v rámci Saúdsko-české podnikatelské rady.

V březnu 2005 navštívil SAK ministr průmyslu a obchodu M. Urban s doprovodem a podnikatelskou delegací.

V dubnu 2005 navštívila SAK delegace Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v čele s předsedou PS L. Zaorálkem.

V dubnu 2006 přijel do SAK na oficiální návětšvu ministr zdravotnictví ČR D. Rath a vedl mimořádně úspěšná jednání se svým saúdským protějškem. Během návštěvy v SAK navštívil ministr Rath rovněž několik moderních státních zdravotnických zařízení a setkal se s českými krajany, kteří v saúdském zdravotnictví pracují. Výsledkem jednání byl pak podpis Memoranda o porozumění mezi oběma ministerstvy zdravotnictví s cílem mj. rozšíření vzájemné spolupráce zdravotnických, rehabilitačních a lázeňských zařízení, výměny expertů a spolupráci ve zdravotnickém a rehabilitačním školství.

V květnu 2006 přicestoval na oficiální návštěvu ČR ministr zahraničních věcí SAK JKV princ Saud Al-Faisal Bin Abdul Aziz Al-Saud. V květnu 2008 navštívila SAK delegace Senátu Parlamentu ČR.

V listopadu 2009 navštívil SAK ministr financí ČR Ing. Eduard Janota, při této příležitosti byla podepsána dohoda o podpoře a ochraně investic. V květnu 2010 se uskutečnila podnikatelská mise do SAK, kterou vedl náměstek ministra zahraničí PaeDr. Hynek Kmoníček.

Ve dnech 20. – 23. února 2011 se uskutečnila pracovní návštěva ministra průmyslu a obchodu Martina Kocourka v Saúdskoarabském království v doprovodu náměstků ministra průmyslu a  obchodu M. Hovorky a  T. Hünera a  zemědělství J. Chmiela. Doprovodnou podnikatelskou misi zorganizoval Svaz průmyslu a  dopravy ČR, v  jejím čele byl 1. viceprezident J. Hanák a byli v ní zastoupeni představitelé 24 českých firem a asociací. Během návštěvy došlo k podpisu Memoranda o porozumění mezi Svazem průmyslu a dopravy ČR a Svazem Saúdských obchodních a průmyslových komor.

V květnu 2011 byla Saúdská Arábie čestným hostem Mezinárodního knižního veletrhu v Praze. U této příležitosti došlo k návštěvě ministra vysokého školství Dr. Khalida bin Mohammeda Al Angariho v Praze.

V červnu 2011 došlo v Praze k prvnímu historickému zasedání Smíšené komise, ustanovené na základě Všeobecné dohody z roku 2002. Jednání byla vedena na úrovni náměstků ministrů zahraničních věcí. Došlo k podpisu Agreed Minutes o spolupráci v oblasti zdravotnictví, vysokého školství, vědy a výzkumu, bezpečnosti potravin, lázeňství a turistiky, oprav památek, obchodu a investic.

V říjnu 2011  se uskutečnila návštěva delegace Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu Senátu PČR vedené místopředsedou Senátu PČR Z. Škromachem.

V lednu 2012 navštívil KSA pan president Václav Klaus, který přednášel na GCC konferenci o industrializaci regionu. Během návštěvy se sešel s ministrem průmyslu a obchodu Taufiqem Rabiah, ministrem financí Imbrahimem Assafem, ministrem ropy Ibrahimem Naimim a guvernérem provincie Bahra princem Mešárím bin Saudem bin Abdullazizem.

V dubnu 2012 navštívil ČR ministr financí KSA Ibrahim Assaf a podepsal s ministrem Miroslavem Kalouskem Dohodu o zamezení dvojímu zdanění.

V červenci 2012 došlo za přítomnosti náměstka MZV V. Galušky ke slavnostnímu otevření honorárního konzulátu ČR v Džiddě.

V listopadu 2012 navštívil KSA ministr zemědělství Petr Bendl. Doprovázela jej podnikatelská mise 3 potravinářských firem vedená prezidentem Potravinářské komory ČR Miroslavem Tomanem.

V dubnu 2013 navštívila KSA delegace Skupiny přátel ČR se zeměmi Středního východu PSP ČR vedená poslancem Jaroslavem Škárkou.

V květnu 2013 navštívil KSA první místopředseda vlády a ministr zahraničí Karel Schwarzenberg s početnou podnikatelskou delegací.

V září 2013 navštívil ČR ministr zemědělství KSA Fahad bin Abdulrahmán bin Sulaiman Balghunaim.

V květnu 2014 navštívil KSA náměstek ministra zdravotnictví prof. Vymazal s podnikatelskou delegací.

V listopadu 2014 uspořádala v Praze společnost Shobokshi Investment ve spolupráci s Česko-saúdskou obchodní komorou 1. česko-saúdské obchodní fórum

V lednu 2015 se předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR J. Hamáček zúčastnil kondolenčního ceremoniálu k úmrtí krále Abdullaha.

V listopadu 2015 byl ministr průmyslu a obchodu J. Mládek hostem mezinárodní konference Carbon Sequestration Leadership Forum v Rijádu.

V únoru 2018 navštívila ČR mise saúdských podnikatelů, kteří navázali kontakty s českými firmami v oblasti zemědělství, navštívili veletrh Salima.

V září 2018 navštívil KSA předseda Poslanecké sněmovny Radek Vondráček s podnikatelskou delegací.

V lednu 2020 navštívil ČR státní ministr pro zahraniční vztahy KSA Ádil Al - Džubejr

Smlouvy a dohody

 • 10.9.2001 bylo podepsáno MoU mezi Policejní akademií ČR a Naifovou arabskou akademií bezpečnostních věd o vzájemné spolupráci
   
 • 3.3.2002 byla podepsána Všeobecná dohoda mezi vládami obou zemí
   
 • 18.10.2003 bylo podepsáno MoU mezi HK ČR a Radou saúdskoarabských obchodních a průmyslových komor o vytvoření Společné česko-saúdské ekonomického výboru
   
 • V březnu 2004 bylo podepsáno Memorandum o porozumění mezi Akademií věd České republiky a King Abdul Aziz City for Science and Technology.
   
 • V dubnu 2006 bylo podepsáno Memorandum o porozumění mezi Ministerstvy zdravotnictví ČR a SAK.
   
 • V listopadu 2009 byla podepsána Dohoda o podpoře a ochraně investic, která je od 13.3.2011 účinná.
   
 • V únoru 2011 bylo podepsáno Memorandum o porozumění mezi Svazem průmyslu a dopravy ČR a Svazem Saúdských obchodních a průmyslových komor.
   
 • V červnu 2011došlo v závěru zasedání Smíšené komise k podpisu Agreed Minutes o spolupráci v oblasti zdravotnictví, vysokého školství, vědy a výzkumu, bezpečnosti potravin, lázeňství a turistiky, oprav památek, obchodu a investic.
   
 • V dubnu 2012 byla v Praze podepsána Dohoda o zamezení dvojímu zdanění, která je účinná od 1.5.2013

Státní recepce ke 101.výročí vzniku Československa v Rijádu.

thumb

Kdy: 28.10.2019  Kde: Velvyslanectví České republiky

Státní recepce k 101. výročí vzniku Československa v Rijádu se uskutečnila 28. 10. 2019 v prostorách ZÚ. více ►