english  česky 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: Petr Hošťálek
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Návštěva delegace Senátu Parlamentu ČR, vedené předsedou Senátu J. Kuberou v Ománu

Ve dnech 24. až 28.3.2019 navštívila Sultanát Omán delegace Senátu Parlamentu České republiky vedená předsedou Senátu Jaroslavem Kuberou. Oficiální delegaci Senátu doprovodila do Ománu početná podnikatelská delegace, jakož i představitelé vybraných vědeckých i kulturních institucí a samosprávy.

 

Předseda Senátu J. Kubera byl během prvního dne svého pobytu přijat řadou významných osobností ománské politické scény. Úvodem pobytu by J. Kubera spolu s dalšími českými senátory přijat vedením Státní rady Sultanátu Omán v čele s předsedou Státní rady Jahjá bin Mahfúz bin Sálim al-Manthrím. Senátní delegaci přijal rovněž druhý nejvyšší představitel Sultanátu Omán místopředseda vlády Sultanátu Omán pro mezinárodní vztahy a spolupráci a osobní zástupce sultána Qábúse Sajjid As’ad bin Táriq Ál Saíd a dále i ministr zahraničních věcí Sultanátu Omán Júsuf bin Alawí bin Abdulláh.

Během těchto jednání J. Kubera ocenil politické postoje ománské vlády v čele se Sultánem Qábúsem, které se vyznačují nevměšováním se do regionálních konfliktů, tolerancí a spoluprací v oblasti politické, hospodářské i religiózní, a to jak na regionální, tak i na mezikontinentální úrovni. Ománští představitelé ocenili, že byla delegace Senátu doprovázena českými podnikateli a zdůraznili, že Omán má zájem o hospodářskou spolupráci s Českou republikou nejen formou výměny zboží, ale s cílem diverzifikace ománského hospodářství uvítá i přímé české investice do Ománu.

První den jednání vyvrcholil podpisem mezistátní dohody o letecké přepravě mezi Českou republikou a Sultanátem Omán.

Následující den byl J. Kubera přijat ministrem obchodu a průmyslu Sultanátu Omán Alím bin Mas’úd al-Sunajdím. Během jednání byly nastíněny konkrétní možnosti v hospodářské spolupráci, mj. při budování vnitrostátní železnice, ve vodohospodářství či energetice. Na jednání na ministerstvu navázala jednání Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, při kterých byly s partnerskou ománskou organizací vytipovány obory pro vzájemnou spolupráci. Poté následovala jednání předsedy Senátu J. Kubery s předsedou volené dolní komory ománského parlamentu, tzv. Poradního shromáždění Sultanátu Omán Chálidem bin Hilál bin Násir al-Mawalím.

Senátní delegace rovněž navštívila univerzitu Sultan Qaboos University, kde navázala při jednáních na předchozí návštěvy Univerzity Karlovy se záměrem rozvinout vzájemnou výměnu studentů a otevřít české vysoké školy možnostem postgraduálního studia ománských zájemců. Zástupci Akademie věd ČR se podrobně zajímali o možnosti spolupráce a metodách výběru strategických oblastí výzkumu, mezi které OM řadí zvláště nanotechnologie, recyklace a automatizace.

Během pobytu v Ománu se konala ve spolupráci Hospodářské komory České republiky a Ománské obchodní a průmyslové komory (OCCI) dvě podnikatelská fóra, jedno v Maskatu a druhé v Salalah. Fórum v Maskatu vyvrcholilo slavnostním podpisem memoranda o spolupráci obou komor. Během vzájemných jednání českých a ománských firem se podařilo získat nejen zajímavé kontakty do budoucna, ale i konkrétní poptávky, např. na rekonstrukci regionálního letiště, na kooperaci při zpracování hliníku či zájem o realizaci projektu výstavby čističky odpadních vod.

Poslední den pobytu – poté, co J. Kubera zahájil podnikatelské fórum na dhofarské pobočce OCCI – se senátní delegace setkala s viceguvernérem provincie Dafár Abdalláhem bin Aqíl al-Ibrahímem. Viceguvernér velice ocenil skutečnost, že česká delegace zavítala do této provincie, neboť návštěvy na tak vysoké úrovni a s tak početným podnikatelským doprovodem nejsou obvyklé.

Krom výše uvedených setkání a podnikatelských fór se uskutečnila řada individuálních jednání jednotlivých českých institucí, které senátní delegaci doprovázely. Představitelé akademie věd ČR jednali s odborem pro vědu, znalosti a transfer technologií Ministerstva zahraničních věcí Ománu, ředitel Vojenského historického ústavu A. Knížek se dohodl na konkrétní spolupráci s ománským vojenským muzeem Sultan´s Armed Museum, ředitel UCEEB ČVUT L. Ferkl navázal na předchozí jednání z února 2019 s GUTech (německá technická uviverzita v Ománu) a obě strany se dohodly na relizaci konkrétních společných projektů, mj. stavba vzorového energeticky úsporného domu v Ománu, statutární místostarosta Prahy 6 J. Stárek dohodl na municipalitě hl. města Maskatu navázání partnerských vztahů obou municipalit, od ománského vojenské letectva Royal Air Force of Oman se podařilo získat konkrétní příslib na účast na NATO Days v Ostravě ještě v letošním roce.

Během pobytu delegace v Maskatu byla v budově Státní rady ve své premiéře instalována putovní výstava „Czech Republic celebrates 30 years of Freedom“, kterou za výrazné podpory HKČR připravil český výtvarník P. Šťastný ve spolupráci s Galerií GASK , kde byly vystaveny repliky královské a císařské koruny Karla IV..

senat oman

Předseda Senátu PČR Jaroslav Kubera v rozhovoru s Jahjá bin Mahfúz bin Sálim al-Manthrím, předsedou Státní rady Ománu

senat oman

Jaroslav Kubera, předseda Senátu PČR, během přijetí u Qábúse Sajjid As’ad bin Táriq Ál Saída, místopředsedy vlády Sultanátu Omán pro mezinárodní vztahy a spolupráci a osobního zástupce sultána Qábúse

senat oman

Podpis Dohody o letecké dopravě mezi vládami České republikoy a Sultanátu Omán.

senat oman

Publikum během zahájení podnikatelského fóra v Salále.