english  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Prezentace českých lázní v Saúdské Arábii

Ve dnech 24.2. a 25.2.2013 se v Saúdské Arábii uskutečnily dvě presentační akce na podporu turistické návštěvnosti České republiky se zaměřením na léčebné a odpočinkové pobyty v českých lázeňských zařízeních a na přilákání investic do těchto zařízení. Akce připravil ZÚ Rijád ve spolupráci s agenturou Czechtourism, Svazem saúdských obchodních komor a regionálními obchodními komorami v Rijádu a Džiddě.

První akce se konala dne 24.2. v Rijádu v  prostorách Riyadh Chamber of Commerce & Industry. Seminář a presentaci uvedl za hostitelskou stranu člen představenstva a president výboru pro turistiku rijádské obchodní a průmyslové komory p. Mohamed Ebrahim Al-Mijel. Úvodní slovo za českou stranu pronesl ekonomický rada ZÚ p. Petr Vlk. Poté následovala multimediální presentace České republiky, jako turistické a lázeňské destinace, kterou přednesl vedoucí české delegace p. Filip Remenec z agentury Czechtourism. Na závěr úvodní části se krátce představili zástupci lázeňských zařízení (Lázně Jáchymov, Lázně Bělohrad, cestovní kancelář Grafikon a společnost Progress Medical a.s. - MediCzech). Po semináři a úvodních presentacích následovalo 2 hodinové B2B setkání českých a saúdských firem, losování cen a pracovní oběd českých a saúdských subjektů.

Druhá akce se konala dne 25.2. v Džiddě, druhém největším městě Království Saúdské Arábie, v prostorách Jeddah Chamber of Commerce & Industry. Akce měla obdobný scénář jako v Rijádu: seminář a presentaci uvedl za hostitelskou stranu generální sekretář obchodní a průmyslové komory p. Adnan bin Husain Mandora. Úvodní slovo za českou stranu pronesl ekonomický rada ZÚ p. Petr Vlk. Poté následoval projev honorárního konzula ČR v Džiddě, p. Hussaina Shobokshiho a multimediální presentace České republiky, jako turistické a lázeňské destinace, kterou přednesl p. F. Remenec z agentury Czechtourism. Na závěr úvodní části se krátce představili zástupci lázeňských zařízení (účast českých firem byla stejná, jako v Rijádu) a poté program pokračoval B2B jednáním, losováním cen (české sklo, vouchery na pobyt a léčbu v českých lázeňských zařízeních) a pracovním obědem. Kromě české delegace byl středem pozornosti na akci též  nově jmenovaný honorární konzul ČR v Džiddě p. Hussain Shobokshi, který je v Džiddě známým podnikatelem a mediální tváří (P. Shobokshi je mj. i členem správní rady největšího deníku OKAZ).

Obě akce se setkaly s mimořádným zájmem. Na obchodní komoru v Rijádu se dostavilo cca 25 účastníků, na obchodní komoru v Džiddě přišlo dokonce cca 80 zájemců, většinou majitelů saúdských cestovních kanceláří, nemocnic a rehabilitačních zařízení a lékařů.  

Obě akce měly široké mediální pokrytí. Ekonomický rada ZÚ Petr Vlk a vedoucí delegace CzechToursmu p. Filip Remenec poskytli rozhovory pro celoplošný (a satelitní) televizní kanál SAUDI 2. Rozhovor s ekonomickým radou ZÚ Petrem Vlkem byl dále částečně otištěn i v celostátních  denících Al Hayat, Okaz a Arab News.

Z rozhovorů s přítomnými účastníky obou akcí bylo patrné, že saúdští podnikatelé nemají zájem pouze o zprostředkování léčebných pobytů, ale též o zakládání společných lázeňských zařízení, a to jak v ČR, tak i v KSA. Z tohoto pohledu byla akce přínosná i pro podporu přílivu zahraničních investic do ČR a naopak podporu exportu českých služeb do KSA.

Seminář na obchodní komoře v Rijádu

Seminář na obchodní komoře v Rijádu: zleva do prava - Petr Vlk, ekonomický rada ZÚ Rijád, Filip Remenec CzechTourism, Mohamed Ebrahim al Mijel, president výboru pro turistiku Rijádské obchodní komory

Seminář na obchodní komoře v Rijádu: zleva do prava - Petr Vlk, rada ZÚ Rijád, Filip Remenec CzechTourism, Mohamed Ebrahim al Mijel, president výboru pro turistiku Rijádské obchodní komory  Seminář na obchodní komoře v Rijádu: zleva do prava - Petr Vlk, rada ZÚ Rijád, Filip Remenec CzechTourism, Mohamed Ebrahim al Mijel, president výboru pro turistiku Rijádské obchodní komory  Seminář na obchodní komoře v Džiddě

Seminář na obchodní komoře v Džiddě, zleva do prava: Petr Vlk, ekonomický rada ZÚ Rijád, Filip Remenec, CzechTourism, Adnan Mandura, generální sekretář Jeddah Chamber of Commerce, Hussein Shobokshi, honorární konzul ČR v Džiddě

Další fotografie z obou akci jsou k dispozici v kapitole Fotogalerie z Království Saúdské Arábie s prolinkem zde